Referencje

Szkolenie: Profesjonalna obsługa klienta

W dniach: 02.12.2019 oraz 12.12.2019 pracownicy firmy eStoreMedia wzięli udział w szkoleniu Profesjonalna obsługa klienta prowadzonym przez firmę 4GROW.

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili zajęcia. Uznali, że tematyka szkolenia była dopasowana do ich potrzeb, a jednocześnie kompleksowo uwzględniała zagadnienia związane z obsługą klienta. Bazowanie na prawdziwych przykładach, odwoływanie się do realnych sytuacji, różnorodność ćwiczonych technik i metod, które można zastosować w codziennej pracy – to powody, dlaczego szkolenie okazało się efektywne i przydatne. Osoby, które wzięły w nim udział, doceniły również panującą atmosferę, działania zespołowe, interaktywną formułę, przejrzystość materiałów, profesjonalne przygotowanie trenera i jego umiejętność uważnego słuchania.

Polecamy firmę 4GROW. Szkolenie Profesjonalna obsługa klienta może być przydatne zarówno doświadczonym pracownikom, jak i osobom, które dopiero stawiają pierwsze kroki na ścieżce związanej z obsługą klienta. Zdobyta wiedza i rozwijane podczas szkolenia kompetencje przełożą się na efekty działań całego zespołu i pozwolą lepiej radzić sobie w rozmowach z klientami, również tymi trudnymi.

Magdalena Prajsnar  
HR Business Partner
eStoreMedia

Szkolenie: Zarządzanie zespołem

W dn. 04-06.12.2019 miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu pt.: „Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie pracowników”, prowadzonym przez firmę 4GROW. 

Szkolenie zostało rzetelnie zorganizowane, bardzo ciekawe i oryginalne metody szkoleniowe, wiele ćwiczeń skłaniających do refleksji. Trener był bardzo dobrze przygotowany i z zaangażowaniem prowadził szkolenie, adekwatnie do oczekiwań uczestników. Umiejętności trenera, jego osobowość i jakość komunikacji sprawiła, iż uważam szkolenie za wartościowe dla mnie osobiście.

Z czystym sumieniem polecam szkolenia, które oferuje firma 4GROW. Na pewno wiele technik wykorzystam w swojej pracy w zarządzaniu zespołem.

Kamila Grenda-Sroka
Accountmanager
Administratiekantoor Zandwijken B.V.

Szkolenie: MS PowerPoint

TUiR „WARTA” S.A. oraz TUnŻ „WARTA” S.A. współpracowała z firmą 4GROW, której przedstawiciel Pani Monika Dąbrowska, przeprowadziła 2 warsztaty dla grupy trenerów wewnętrznych pt. „Prezentacje biznesowe w Microsoft PowerPoint”.

Pierwszy warsztat miał na celu wypracowanie nowej, niestandardowej koncepcji prezentowania produktów ubezpieczeniowych i składał się z następujących modułów:

 • zasady projektowania efektywnych i atrakcyjnych prezentacji,
 • struktura perswazyjna w prezentacjach biznesowych,
 • zabiegi retoryczne,
 • funkcjonalności Microsoft PowerPoint.

Szkolenie miało charakter warsztatowy. Angażowało adekwatnymi ćwiczeniami i modułami do kreatywnej pracy koncepcyjnej.

Drugi warsztat był follow-upem poświęconym projektowaniu ekranów Microsoft PowerPoint.

Opinie po warsztacie były pozytywne, a uczestnicy poszerzyli swój warsztat pracy o nowe funkcjonalności Microsoft PowerPoint oraz narzędzia i sposoby tworzenia atrakcyjnych i efektywnych prezentacji.

Wybrane opinie uczestników:

„Niezwykłe twórcze, inspirujące szkolenia, wzbogacone o wiedzę techniczną dotyczącą pracy z PowerPointem.”

„Zaangażowanie trenera i jego przygotowanie na najwyższym poziomie. Pokazuje w czytelny sposób , różne możliwości i funkcjonalności PowerPointa.”

Po szkoleniu uczestnicy otrzymali Narzędziownik 4GROW z linkami do darmowych banków zdjęć, ikon, inspiracji do tworzenia bardziej wizualnych i przekonujących prezentacji. Pozwoliło to n utrwalenie wiedzy i wdrożenia zagadnień w codziennej pracy. Uczestnicy mają tez wsparcie trenera w procesie wdrażania zmian – mogą konsultować swoje prezentacje, zadawać pytania. Dodatkowo każdy otrzymuje follow-upy związane z rozwojem kompetencji związanych z tworzeniem prezentacji.

We współpracy z trenerką cenię sobie jej otwartość i dostosowanie programu do potrzeb biznesowych.

Sylwester Adamczuk
Kierownik Zespołu Trenerów
WARTA 

Szkolenie: Negocjacje

W dniach 29-30.08.2019 r. pracownicy naszej firmy, z zespołów sprzedażowych i zakupowych, wzięli udział w szkoleniu prowadzonym przez firmę 4GROW: „Negocjacje biznesowe: handlowe i zakupowe w stylu Win-Win”.

Zarówno formuła spotkania, jak i przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej szkolenie zostały ocenione bardzo wysoko. Średnia ocena ogólna to 5  – w skali od 1 do 5.

Szkolenie było okazją do poznania licznych technik oraz taktyk, które pozwalają zwiększyć siłę negocjacyjną. Uczestnicy uczyli się, m.in. jak rozpoznać manipulację, jakie style negocjacyjne zastosować, jak dbać o etykę w negocjacjach i dobierać skuteczne argumenty. Gry, symulacje, zadania, odwołania do konkretnych sytuacji zawodowych – to wszystko sprawiło, że szkolenie nie było wyłącznie przekazaniem wiedzy, ale też jej zastosowaniem w praktyce. Interaktywna, angażująca i aktywizująca formuła wyraźnie wpłynęła na efektywność szkolenia i poziom satysfakcji uczestników.

Szczerze polecamy szkolenie „Negocjacje biznesowe”, ponieważ:

 • zawiera wiele cennych wskazówek i ćwiczeń, które można wykorzystać zarówno prywatnie, jak i sferze zawodowej
 • oferuje dużą dawkę wiedzy, a dopełnieniem teorii są liczne przykłady, co znacznie ułatwia odbiór i zrozumienie omawianych zagadnień
 • otwiera oczy na wiele spraw - jest punktem wyjścia do dalszych obserwacji, refleksji i zmian
 • pozwala spojrzeć na relacje biznesowe również przez pryzmat psychologii
 • prowadzący rozumie potrzeby uczestników i tworzy pozytywną atmosferę spotkania

Oferta szkoleniowa 4GROW to dobry wybór dla wszystkich tych, którzy chcą rzeczywiście rozwijać swoje kompetencje i wyjść z sali z poczuciem, że dobrze wykorzystali czas. Z takim programem szkolenia, narzędziami, nastawieniem, wiedzą i osobowością trenera jest to na pewno możliwe.

Patrycja Karabiniewicz
Wiodący Specjalista ds. Personalnych
LACROIX Electronics Sp. z o.o.

Szkolenie: Komunikacja i współpraca na bazie Insights Discovery™

Dnia 19.07.2019 r. zespoły handlowców i managerów PKO Faktoring S.A. wzięły udział równolegle w szkoleniu prowadzonym przez firmę 4GROW. Tematem przewodnim była „Komunikacja i współpraca na bazie Insights Discovery™”.

Szkolenie zostało poprzedzone badaniem potrzeb uczestników, dzięki czemu ćwiczenia, zadania i case studies były dopasowane do osób biorących udział w zajęciach. Bogaty program pozwolił na diagnozę własnego potencjału, odkrycie swoich mocnych stron oraz poszerzenie wiedzy na temat osobowości. Uczestnicy mogli nauczyć się m.in., dopasowywać styl komunikacji do typów osobowościowych współpracowników, przełożonych, klientów.

Bardzo przydatne i praktyczne – tak w skrócie można podsumować te jednodniowe zajęcia na na sali szkoleniowej. O zadowoleniu naszych pracowników zadecydowały m.in. profesjonalne przygotowanie trenera, wysoka jakość materiałów szkoleniowych, dynamika spotkania, wiele inspirujących przykładów oraz skuteczne narzędzia, dzięki którym można świadomie zmieniać nawyki związane z komunikacją i współpracą.

Szczerze polecamy współpracę z firmą 4GROW. Szkolenie spełniło nasze oczekiwania i pozwoliło spojrzeć na istotne dla nas zagadnienia z różnych perspektyw. Z pewnością znajdzie to odzwierciedlenie w naszych codziennych wyzwaniach.

Szkolenie: Zarządzanie zespołem

Pracownicy naszej firmy mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu „Zarządzanie zespołem, przywództwo i motywowanie pracowników”, prowadzonym przez firmę 4GROW. Uczestnikami szkolenia, w dniach 07-08.06.2019, byli menedżerowie średniego i wyższego szczebla oraz mistrzowie produkcji.

W ankiecie satysfakcji szkolenie otrzymało średnią ocenę ogólną 4,92 (w skali 1-5).

Kilka elementów szkolenia zrobiło szczególne wrażenie na uczestnikach:

 • mocno praktyczny charakter zajęć, dopasowanie do realiów
 • konkretne przykłady, ćwiczenia, techniki i narzędzia, które można wykorzystać w pracy od razu po szkoleniu
 • uświadomienie, jak duży wpływ na pracę zespołu i funkcjonowanie organizacji  mogą mieć najprostsze sposoby komunikacji
 • profesjonalny, bardzo dobrze przygotowany trener
 • przyjazna atmosfera, niesamowicie inspirujący poziom

Ciekawe i różnorodne metody szkoleniowe, bogata wiedza trenera, jego osobowość, zrozumiały i przejrzysty sposób przykazywanych informacji, jakość komunikacji – to wszystko sprawiło, że dwa dni szkolenia były bardzo dobrze spożytkowanym czasem. Efekty widzimy już teraz. Mieliśmy już sytuacje w firmie, w których wykorzystaliśmy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas szkolenia z zarządzania zespołem. Z pewnością wrócimy do 4GROW po kolejne szkolenia. Z mojej strony bardzo doceniam poziom reprezentowany przez trenera. Nie byłem jeszcze na tak bardzo praktycznym i dobrze prowadzonym szkoleniu.

Szczerze polecamy firmę 4GROW wszystkim tym, którzy szukają profesjonalnej i rzetelnej oferty szkoleniowej.

 

 

Kamil Herich
Extrusion Department Director
Primo Profile Sp. z o.o.

Szkolenie: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

Firma szkoleniowa 4GROW reprezentowana przez trenera Panią Karolinę Prusińską przeprowadziła w dniach 15-16.03.2018 r. w naszej firmie dwudniowe szkolenie „prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne”. Uczestnikami szkolenia byli pracownicy działu Kontrolingu w Sii.

W ankiecie satysfakcji szkolenie otrzymało średnią ocenę ogólną 5,0 (w skali 1-5). Na ocenę szkolenia według uczestników wpłynęło:

 • „świetna atmosfera oraz różnorodne metody szkoleniowe: ćwiczenia praktyczne, dużo, dużo przydatnej wiedzy”
 • „ciekawe zagadnienia (PowerPoint, techniki prezentacji, najczęstsze błędy), interesujące metody nauki w formie warsztatowej – mało teorii oraz możliwość obejrzenia swojego wystąpienia”
 • „warsztatowe przekazywanie wiedzy, luźna atmosfera, brak nudnej teorii, możliwość wystąpienia przed kamerą”
 • „zaangażowanie trenera, dużo ćwiczeń, było wesoło :), ciekawe metody radzenia sobie ze stresem i trudnościami podczas prezentacji”
 • „nowe zagadnienia, doskonale przygotowana Karolina :)”
 • Feedback od prowadzącej, sposób prowadzenia szkolenia – angażowanie uczestników, narzędzia wykorzystywane do szkolenia – prezentacja, filmy, nagrywanie kamerą, rekwizyty, gry, materiały szkoleniowe”
 • „aktywizowanie uczestników do działania, merytoryka powiązana z zaangażowaniem uczestników – ciągłe zaangażowanie sprawiało, że cały czas było ciekawie”
 • „przygotowanie trenera, różne formy (filmy TED, strony Cuber), warsztaty, feedback na bieżąco”
 • „szybkość z jaką minęło nam szkolenie, dobra atmosfera”
 • „całokształt, bardzo profesjonalne szkolenie, bardzo dobra prowadząca z dużą wiedzą, umiejętnością praktycznej wiedzy”

Każda prezentacja uczestnika była nagrywana kamera, a po szkoleniu uczestnicy otrzymali nagrania ze swoimi prezentacjami, aby móc dalej doskonalić swój warsztat sceniczny,

Warto inwestować w takie SZKOLENIA. Bardzo profesjonalny trener, dużo warsztatów i możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce. Po ponad pół roku od szkolenia widzę ogromny postęp w wystąpieniach członków zespołu. Widzę też, że po takiej dawce warsztatów praktycznych osoby, które bały się występować, teraz robią to z przyjemnością.

Współpraca z firmą 4GROW i trenerem Karoliną Prusińską przebiegała sprawnie i bezproblemowo. Firma jest godna polecenia ze względu na profesjonalizm i ogromne doświadczanie w tematyce szkoleń miękkich.

Judyta Witkowska
Kierownik Działu Kontrolingu
Sii Sp. z o.o.

Szkolenie: Charyzma

Zajęcia zostały bardzo wysoko ocenione przez słuchaczy. Szczególnie doceniono praktyczny wymiar wykładu, umiejętne przełożenie teorii na praktykę, kulturę osobistą oraz zaangażowanie Prowadzącego. Trener umiejętnie angażował uczestników do udziału w warsztacie. Potrafił zainteresować tematyką oraz zbudować treści szkolenia tak, aby były przydatne w pracy zawodowej słuchaczy.

Pan Mateusz jest wysokiej klasy specjalistą-praktykiem. Posiada wszystkie cechy, którymi powinien oznaczać się wykładowca, szkoleniowiec, trener. Pasja, inspiracja i zaangażowanie. Z pełną satysfakcją polecam pana Mateusza Dąbrowskiego każdej firmie, jak i instytucji pragnącej podnieść kwalifikacje swoich pracowników.

Dr. Hab. Adam Szymaniak
Kierownik Studiów Podyplomowych
Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Szkolenie: MS PowerPoint

Zdecydowaliśmy się na współpracę z 4GROW, ponieważ jako jedyna firma zaoferowała szkolenie łączące techniczną znajomość funkcjonalności programu Ms PowerPoint z praktycznymi aspektami tworzenia atrakcyjnych i efektywnych biznesowo prezentacji. Realizacja projektu przebiegła na najwyższym poziomie pod względem organizacyjnym i merytorycznym.

Szkolenia były poprzedzone badaniem potrzeb, które pozwoliło na dostosowanie programu tak, aby w jak najlepszy sposób pomógł uczestnikom przygotować profesjonalne prezentacje zorientowane na efekt.

Trenerka dbała o dynamikę i atrakcyjność przebiegu szkolenia, osiągając duży poziom zaangażowania uczestników, którzy w ankietach poszkoleniowych doceniali miłą atmosferę, dużo ćwiczeń praktycznych i różne formy warsztatowe.

Rekomenduję firmę 4GROW i trenerkę Monikę Dąbrowską, jako profesjonalnego partnera biznesowego w zakresie usług szkoleniowych.

Mariola Wilkowska
Specjalista ds. szkoleń
Budimex S.A.

Szkolenie: Komunikacja interpersonalna

Sabina Dąbrowska-Olbryś, z ramienia firmy 4GROW przygotowała i przeprowadziła w naszej firmie szkolenie z obszaru „Psychologia Przywództwa – Komunikacja Interpersonalna”, w dniach 30.11-01.12.2017r. Uczestnikami szkolenia byli menadżerowie z różnych pionów naszej organizacji.

Program szkolenia obejmował:

Style, preferencje i wyzwania w komunikacji wynikające z różnych typów osobowości, w kontekście współpracy oraz ról przywódczych.

 • Poznanie dominujących elementów osobowości i stylu komunikacji uczestników.
 • Bariery w komunikacji i techniki radzenia sobie z nimi.
 • Strategie komunikacji ukierunkowane na ramę rozwiązania.
 • Trójkąt dramatyczny – jak wyłapać w komunikacji symptomy „prześladowcy”, „ofiary” i „ratownika”.
 • Analiza Transakcyjna – model różnych pozycji i percepcji wg. Berne’a – jak wygląda komunikacja z pozycji „rodzica”, „dziecka” i „dorosłego”, kiedy i w jaki sposób świadomie wykorzystywać poszczególne pozycje, aby uzyskać pożądany efekt rozmowy.
 • Techniki konstruktywnej komunikacji zwrotnej i egzekwowania, metody komunikacji dorosły – dorosły.
 • Neurolingwistyka komunikacji i metamodel.
 • Pytania coachingowe jako narzędzie budujące odpowiedzialność i zaangażowanie.

W ankiecie satysfakcji szkolenie otrzymało średnią ocenę ogólną 4,88 (w skali 1-5).

Opinie uczestników były tylko pozytywne, cenili sobie pozyskana wiedzę oraz warsztatowy, interaktywny sposób prowadzenia szkolenia, kompetencje Trenerki oraz zbudowaną przez nią atmosferę.

Z mojej strony, szczególnie doceniam to, że Trenerka dostosowała się do potrzeb całej grupy. Sposób, w jaki omawiała funkcjonowanie poszczególnych narzędzi, pozwolił na zbudowanie zaufania wszystkich uczestników, a co za tym idzie, na bardzo konstruktywne dyskusję.

Dowodem powyższego są poniższe komentarze uczestników:

„Jasny przekaz, wizualizacje, jasne reguły, profesjonalne podejście, przekonała mnie do siebie jako praktyka – przykłady i odpowiedzi na nasze pytania były konkretne i przekonujące; śiwtnie odnajdowała się w przykładach naszych, dzięki czemu nam było łatwiej współpracować. Ogólnie jeden z lepszych trenerów z jakim dotychczas współpracowałam. I jedno z trzech świetnych szkleń na jakich byłam w ciągu 17 lat mojej pracy zawodowej????”

„Szkolenie oceniam bardzo dobrze, ponieważ cechowało je:
- dużo przykładów (również z jej życia prywatnego)
- gadżety ułatwiające zapamiętywanie tego co przedstawia
- bardzo jasne i klarowne wyrażanie myśli i przekazywanie wiedzy
- bardzo jasne i klarowne wyrażanie myśli i przekazywanie wiedzy
- duża interakcja z grupą podczas przekazywania wiedzy i obserwowanie naszej uważności, przerwy w razie potrzeby
- i przede wszystkim wzięcie pod uwagę potrzeb uczestników i przygotowanie szkolenia pod te potrzeby”

Z pełną świadomością rekomenduję firmę 4GROW i Sabinę Dąbrowską- Olbryś, jako godnego partnera biznesowego w zakresie usług szkoleniowych.

Paweł Makowski
Continuous Manager
Amcor Flexibles Łódź

Szkolenie: Asertywność

28 listopada 2017r. Pani Karolina Prusińska, z ramienia firmy 4GROW przeprowadziła w naszej firmie szkolenie jednodniowe z obszaru „Asertywność i obrona przed manipulacjami”.

Uczestnikami szkolenia było 13 pracowników firmy IGT.

Program szkolenia obejmował między innymi:

 • fakty i mity na temat asertywności,
 • różnice między zachowaniem asertywnym a nieasertywnym (czemu zachowujemy się ulegle lub agresywnie),
 • prawa asertywne,
 • budowanie pewności siebie potrzebnej do asertywności,
 • 7 kroków skutecznego uruchamiania zachowania asertywnego,
 • techniki asertywności: obrona własnych granic, asertywna odmowa, reagowanie na krytykę i atak, w tym autorskie narzędzia 4GROW,
 • rozpoznawanie manipulacji a asertywne reagowanie na nią.

W ankiecie satysfakcji szkolenie otrzymało średnią ogólna ocenę 5 (w skali 1-5).

Uczestnicy w ankietach poszkoleniowych cenili:

 • konkretne przykłady, konkretne techniki, które można zastosować w życiu prywatnym i zawodowym,
 • miłą atmosferę,
 • szkolenie prowadzone w ciekawy sposób,
 • dużo ćwiczeń,
 • jasny, oczywisty przekaz informacji,
 • ciekawe tematy,
 • kompaktowe materiały.

Współpraca z firmą 4GROW i trenerem Panią Karolina Prusińska przebiegła sprawnie i profesjonalnie.

Niniejszym rekomendujemy firmę 4GROW i trenera Panią Karolinę Prusińską jako rzetelnego organizatora szkoleń.

Monika Majszczyk-Rudy
HR Manager
IGT Poland

Szkolenie: Negocjacje

Z firmą 4GROW zetknęliśmy się zapisując członka naszego zarządu na szkolenie z zaawansowanych negocjacji. Jego opinie o treningu była szalenie pozytywna, dlatego zdecydowaliśmy się na kolejne jednodniowe zajęcia zamknięte z zaawansowanych negocjacji dla kadry menadżerskiej naszej firmy. Szkolenia odbyły się  w połowie 2017r.

Od tamtej pory współpraca systematycznie się rozszerza – między innymi o szkolenie z zarządzania oraz o indywidualne konsultacje. Zdobyta wiedza przekłada się na zyski, dlatego planujemy dalej korzystać z wiedzy 4GROW w 2018roku.
Trenerem prowadzącym szkolenia był Pan Mateusz Dąbrowski. Podoba nam się to, że Mateusz stawia na praktykę, warsztaty scenki – naukę w boju. Jest człowiekiem słownym, skutecznym i sympatycznym, a to w Monument Fund bardzo sobie cenimy.

W pełni polecam szkolenia 4GROW oraz Mateusza Dąbrowskiego.

Prezes Zarządu Monument Fund S.A.
Radosław Tosnowiec

Szkolenie: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

Trenera, Pana Mateusza Dąbrowskiego reprezentującego firmę 4GROW mieliśmy okazję poznać na szkoleniu „Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne”. Szkolenie przeprowadzone było dla 7 osobowej grupy w siedzibie firmy Volvo Trucks.

Szkolenie poprzedzone było badaniem potrzeb wszystkich uczestników, co pozwoliło na indywidualne dostosowanie zawartości do oczekiwań uczestników.

Było ono poprowadzone w sposób bardzo ciekawy i nieschematyczny. Forma szkolenia była interesująca. Konkretne wskazówki i indywidualne podejście do każdego uczestnika zdecydowanie na plus. Szkolenie zawierało teorię, ale przede wszystkim była to praktyka, dzięki czemu uczestnicy mogli wypróbować swoje umiejętności.

Pan Mateusz Dąbrowski wykazał się dużą wiedzą merytoryczną oraz profesjonalizmem. Potrafił przyciągnąć uwagę słuchaczy.

Gorąco polecamy firmę 4GROW oraz trenera Pana Mateusza Dąbrowskiego.

Joanna Kurek
Dyrektor ds. Personalnych
Volvo Truck Center Polska

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Firma 4GROW przeprowadziła dla pracowników Mitsubishi Electric Europe B.V (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce szkolenie "Zarządzanie czasem - efektywność i automotywacja".

Szkolenie zostało przeprowadzone w formule zamkniętej, po uprzedniej rekomendacji naszego pracownika, który wcześniej korzystał ze szkolenia o tej samej tematyce i prowadzonym przez tego samego trenera w formule otwartej.

Realizacja szkolenia odznaczała się profesjonalnym podejściem oraz przygotowaniem zarówno organizacyjnym, jak i merytorycznym na najwyższym poziomie. Zgodnie z opinią uczestników trener przeprowadził zajęcia w sposób ciekawy oraz fachowy. Potrafi przyciągnąć uwagę wszystkich uczestników i panował nad grupą.

Profesjonalne podejście do świadczenia usług szkoleniowych, doświadczenie trenera oraz elastyczność przy ustalaniu szczegółów organizacyjnych, powoduje, że możemy poświadczyć wysoki poziom usług.

Magdalena Wrana,
HR&Administrtation Manager,
Mitsubishi Electric Europe B.V.(Sp. z o.o.),

 

Szkolenie: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

Szkolenie Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe uzyskało najwyższe oceny. Potwierdzają to opinie uczestników, wśród których dominuje zadowolenie z uzyskania konkretnych technik do tworzenia ciekawych prezentacji oraz motywacja do zmiany swojego dotychczasowego sposobu prowadzenia prezentacji.

Szkolenie zostało poprzedzone badaniem potrzeb z organizatorem szkolenia oraz uczestnikami a program dostosowany do naszych potrzeb. Forma szkolenia z Wystąpień publicznych i prezentacji biznesowych była mocno warsztatowa – każdy uczestnik tworzył kilka prezentacji podczas szkolenia oraz występował będąc nagrywanym i ćwicząc różne aspekty warsztatu prezentera.

Adam Piesiak,
Chief Executive Officer,
Qloc S.A.

Szkolenie: Negocjacje

Pan Mateusz Dąbrowski przeprowadził 1,5-godzinny warsztat o temacie: „Negocjacje dla dyrektorów działów prawnych” w ramach VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych.

Pan Mateusz Dąbrowski, trener, zbudował bardzo dobry kontakt z odbiorcami, angażując ich do udzielania się i dyskusji. Pokazał konkretne techniki i zasady, które odbiorcy mogą zastosować praktycznie w swojej pracy. Zebrane na końcu brawa oraz jedne z najwyższych ocen w ankietach pozwalają sądzić, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni.

Dodatkowo firma 4GROW wyróżniła się niestandardowym, profesjonalnym podejściem do materiałów szkoleniowych i po szkoleniowych.

Polecamy Pana Mateusza Dąbrowskiego jako mówcę, który w przystępny sposób, w krótkim czasie potrafi usatysfakcjonować odbiorców „głodnych” nowości.

Ewa Tomaszewska
Project Manager
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.

Szkolenie: Zarządzanie czasem

Firma Mateusz Dąbrowski 4GROW przygotowała i przeprowadziła dla pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa całodniowe szkolenie zamknięte z zakresu "Zarządzania czasem pracy".

W szkoleniu wzięło udział 17 pracowników ARiMR.

Program szkolenia został dostosowany do naszych potrzeb i oczekiwań. Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili poziom merytoryczny zajęć oraz rozległą wiedzę posiadana przez wykładowcę. Średnia ocena szkolenia obliczona na podstawie wypełnionych przez uczestników ankiet, wyniosła 4,9 w skali 5 stopniowej.

Współpraca z firma Mateusz Dąbrowski 4GROW przebiegła sprawnie i profesjonalnie. Firma jest godna polecenia ze względu na doświadczenie i jakość świadczonych usług szkoleniowych.
Niniejszym rekomendujemy firmę Mateusz Dąbrowski 4GROW jako rzetelnego organizatora szkoleń.

Wioletta Kandziak
Radca Prawny
ARiMR Departament Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Szkolenie: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

Pragniemy polecić firmę 4GROW, z którą współpracowaliśmy w zakresie organizacji szkolenia zamkniętego z tematyki Prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych.

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Sposób prowadzenia zajęć oraz tematyka została ściśle dostosowana do naszych potrzeb.

Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili kompetencje trenera, sposób prowadzenia zajęć, kładąc nacisk na praktykę oraz bardzo miłą i aktywizującą atmosferę podczas szkolenia. Trener wykazał się profesjonalizmem, rzetelnością, terminowością oraz elastycznością.

Rekomendujemy zarówno firmę 4GROW jak i trenera, jako godnego partnera biznesowego w zakresie usług szkoleniowych i doradztwa.

Krzysztof Pikoń,
Kierownik Katedry,
Politechnika Śląska

Szkolenie: Negocjacje

 Niniejszym listem udzielamy referencji firmie 4GROW, która realizowała dla pracowników Banku szkolenia: „Negocjacje w biznesie” oraz „Zaawansowany trening negocjacji”.

Wszystkie zrealizowane szkolenia zostały ocenione bardzo wysoko. Opinie potwierdzają, że uczestnicy cenią sobie trenera, Pana Mateusza Dąbrowskiego, za jego doświadczenie i szeroką wiedzę oraz warsztatowy sposób prowadzenia szkoleń, dzięki któremu przekonują się o skuteczności przedstawianych narzędzi negocjacyjnych poprzez własne zastosowanie ich w praktyce.

Będąc zadowolonymi z usług firmy 4GROW polecamy szkolenia negocjacyjne realizowane przez Pana Mateusza Dąbrowskiego, jako profesjonalnego dostawcę.

Iwona Demidowicz-Wawrzyniuk
Dyrektor Centrum Zarządzania Wiedzą i Działaniami Rozwojowymi
ING Bank Śląski S.A.

Szkolenie: Zarządzanie zespołem

Firma 4GROW przeprowadziła dla naszych 12 pracowników szkolenie: „Leadership i zarządzanie zespołem”.  Szkolenie zostało poprzedzone badaniem potrzeb, w oparciu o które został zaprojektowany program szkolenia.

Trener przeprowadził szkolenie w formie warsztatowej, wypracowując z uczestnikami konkretne rozwiązania, m.in. do budowania zaangażowania i pozafinansowego motywowania pracowników, które wdrożyliśmy w firmie.

Wszyscy uczestnicy ocenili szkolenie w skali 1-5 na 5. Zebrane opinie potwierdzają, że szkolenie zostało przeprowadzone w miłej atmosferze, przy kreatywnej pracy i konfrontowaniu się uczestników z własnymi słabościami oraz doskonaleniu się w kompetencji lidera.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują przez rok follow-upy w różnej formie, które wzmacniają poznane treści inspirując do dalszego doskonalenia się.

W związku z powyższym mamy poczucie, że szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziome a my jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą 4GROW i z przyjemnością będziemy ją kontynuować. Polecamy 4GROW jako profesjonalnego partnera w realizowaniu projektów szkoleniowych.

Joanna Stolarska
HR Manager
OpusCapita Sp. z o.o.