Nauczysz się na szkoleniu HR Biznes Partner

Szkolenie jest dedykowane wszystkim pracownikom HR mającym kontakt z klientem wewnętrznym, szczególnie na ścieżce rozwojowej prowadzącej do HR Biznes Partnera. To szkolenie jest trudnym szkoleniem, pracujemy w większości na zaawansowanych technikach i niedostępnej ogólnie wiedzy.

Program szkolenia HR Biznes Partner

Moduł I: HR Biznes Partner moderuje dyskusje, rozwiązywanie problemów i wspiera menedżerów w budowaniu zespołów

PROBLEM:

Pracownik HR często towarzyszy biznesowi w spotkaniach, naradach i dyskusjach. Wszyscy wiemy jak najczęściej wyglądają te spotkania - bicie piany, niewspółmierna ilość czasu w stosunku do efektów, bo... nikt nas nie uczy w szkole moderowania dyskusji i rozwiązywania problemów w dyskusji zespołowej. Nikt nie uczy nas budowania zespołu, a spotkania powodują, że zawiązuje się na jego czas zespół - mający skład, cel, relacje (czyli zespół projektowy). Oczywiście w praktyce ten zespół nie funkcjonuje lub kuleje - poważnie.

CEL:

Wyposażyć pracowników HR w kompetencje:

 • prowadzenia spotkań
 • moderowania dyskusją menedżerów
 • rozwiązywania problemów w dyskusji zespołowej
 • budowania zespołu

TECHNIKI:

 • 5 dysfunkcji zespołu
 • Narzędzia do budowania zespołu
 • Strategia Disney'a

KORZYŚCI:

Dlatego Ty będziesz wyróżniać się, jako ekspert-moderator, dzięki któremu spotkania i dyskusje będą przebiegały płynnie, szybko i efektywnie i przede wszystkim - w przedniej atmosferze. Każdy poczuje się członkiem zespołu zaangażowanego w osiąganie wspólengo celu. Po takich spotkaniach wszyscy będą wychodzić pozytywnie naładowani energią i nie będą już wyobrażali sobie spotkań bez Ciebie! Dodatkowo - dzięki tym narzędziom będziesz wspierać biznes w tworzeniu ich zespołów!

Moduł II: Jak HR Biznes Partner powinien stawiać granice

PROBLEM:

HR Biznes Partnerzy mogą nie stawiać granic albo stawiają je popełniając błędy (np. używając komunikatu rodzic-dziecko, roszczeniowego lub wręcz agresywnego). W obydwu przypadkach nie buduje to pozytywnego wizerunku HR - w wpierwszym wypadku wspiera wizerunek zwykłego wykonawcy poleceń, sekretarki, marginalizując rolę działu, w drugim wypadku - przysparza wrogów działowi HR. HR Biznes Partnerzy nie stawiając granic, powodują dodatkowe konsekwencje - albo są mniej efektywni czy wręcz nieefektywni, albo biorą na siebie za dużo i rekompensują to nakładami swojego prywatnego czasu, płacąc za to stresem i frustracją. Z powodu przeładowania liczbą zadań, HR Biznes Partnerzy nie angażują się w rozmowy, budowanie relacji, co z kolei prowadzi do rozpadu zespołu na pojedynczo funkcjonujące jednostki, utratę wspierającej i inspirującej atmosfery pracy i wielu innych korzyści płynących z optymalnie zbudowanego zespołu.

CEL:

Wyposażyć pracowników HR w gotowość do zachowań asertywnych i techniki asertywnego stawiania granic tak, aby przywrócić odpowiedzialność po stronie osób uprawiających "spychologię" i tym samym zaburzających efektywność procesów biznesowych.

TECHNIKI:

 • 7 kroków do wywoływania w sobie asertywnych zachowań
 • Zdarta płyta
 • Otwarte drzwi / zasłona dymna
 • Jujitsu
 • Odroczenie asertywne

KORZYŚCI:

HR Biznes Partnerzy stawiają granicę by wybierać działania najefektywniejsze z punktu widzenia biznesu, uwzględniającego perspektywy wszystkich działów, a nie - ponieważ trudno im odmówić. W większość wypadków racjonalnie myślący ludzie powinni odbierać takie zachowania konstruktywnie. HR Biznes Partnerzy budują wizerunek HR jako partnera, z którego zdaniem warto się liczyć. Dzięki stawianym granicom, HR Biznes Partner ma czas na wspieranie biznesu w motywowaniu systemowym ludzi, budowaniu przynależności do firmy, podnoszeniu atmosfery pracy, budowaniu wspierającej kultury organizacyjnej, a tym samym podnosi efektywność działania firmy. To z kolei przyciąga do firmy nowych, cennych kompetentnych pracowników, zwiększając wartość firmy i jej efektywność produkcyjną.

HR Biznes Partnerzy dzięki dbałości o higienę pracy utrzymują wysoki poziom motywacji i efektywności.

Moduł III: Gdy druga strona ma pretensje - HR Biznes Partner buduje porozumienie

PROBLEM:

Asertywność często nie jest przyjemna dla drugiej strony – wcześniej ktoś się godził na wszystko, teraz stawia granice. Choćby stawiał je najkonstruktywniej w świecie, druga strona może się buntować i mieć pretensje. Czasami jest też tak, że druga strona będzie miała pretensje nie w związku z naszym zachowaniem – po prostu, może mieć za wysokie oczekiwania, albo być pod wpływem trudnych emocji. Takie sytuacje kończą się zawsze przepychankami słownymi, nieporozumieniami, kłótniami albo wycofaniem się jednej ze stron i jej frustracją. Każda z tych dwóch reakcji zabija współpracę i obustronną satysfakcję.

Dodatkowo, żeby HR Biznes Partner chciał zacząć stawiać granice, potrzebuje mieć przekonanie, że w razie gdy reakcja na jego granicę będzie negatywna, będzie w stanie sobie spokojnie poradzić z trudną sytuacją. U niektórych HR Biznes Partnerów obawa przed reakcją zablokuje zachowania asertywne.

CEL:

Wyposażyć HR Biznes Partnerów w technikę do zarządzania pretensjami, oporem i konfliktowymi zachowaniami drugiej strony tak, żeby niekonstruktywny zachowanie ze strony wewnętrznego klienta zawsze obrócić w konstruktywną, satysfakcjonującą i merytoryczną rozmowę.

TECHNIKI:

 • Strategia zarządzania konfliktem, oporem i pretensjami EGO™

KORZYŚCI:

Mając narzędzie do zarządzania trudnymi, wręcz konfliktowymi sytuacjami, HR Biznes Partner staje się charyzmatycznym liderem prowadzącym wewnętrznego klienta w stronę komfortu i zrozumienia. Jest gotowy do stawiania granic – odważa się, gdyż wie, że zarządzi konstruktywnie każdą konsekwencją swojego zachowania. Znika prawdopodobieństwo jakiegokolwiek konfliktu, braku konstruktywności czy nieprzyjemności w kontakcie klienta z działem HR.

Moduł IV: Egzekwowanie HR Biznes Partnera – wywieranie wpływu i perswazja

PROBLEM:

HR Biznes Partnerzy do wykonywania pracy dla biznesu potrzebują często współpracy ze strony biznesu. Niestety czasami dzieje się tak, że dany pracownik ze strony biznesu nie myśli w kategorii interesu firmy, tylko własnego interesu – którym jest np. nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, bo problem wystarczająco długo ignorowany w końcu zmieni swojego właściciela. Niestety ze szkodą dla biznesu. HR Biznes Partner chcący zadbać o firmę najczęściej prosi, przypomina się i w końcu rezygnuje, gdy druga strona wykazuje konsekwentne milczenie lub mydlenie oczu pod postacią „tak, tak, zrobię”. Każdy pracownik w firmie, a szczególnie współpracujący z innymi działami, będzie spotykał się z opornymi jednostkami, które uważają, że wiedzą najlepiej co jest dobre dla firmy i zazwyczaj ogranicza się to do interesu własnego zespołu, działu, czy wręcz stanowiska. Cierpi na tym biznes.

CEL:

Wyposażyć HR Biznes Partnerów w techniki do takiego wpływania na drugą stronę, by chciała zrobić to, o co ją prosimy, mimo jej początkowego oporu lub lekceważenia tak, by HR Biznes Partner mógł dbać o interes firmy.

TECHNIKI:

 • Zasady konstruktywnej krytyki
 • FUKO
 • Technika Zawiszy™
 • 4AS™
 • Alternatywy™

KORZYŚCI:

HR Biznes Partnerzy wywierają wpływ na opornych klientów tak, że zaczynają współpracować, brać odpowiedzialność za własną część procesu. Pracownik HR uświadamia, pokazuje konsekwencje decyzji klientowi, dostarcza mu potrzebnego materiału do podjęcia najlepszej dla firmy decyzji. Staje się prawdziwym HR Biznes Partnerem – osobą która posiada w pewnych obszarach (HRowych i interpersonalnych) autorytet.

Za co nas uwielbiają?

Co mówią o szkoleniu uczestnicy i sponsorzy?

Trenerzy prowadzący szkolenie HR Biznes Partner

 Sabina Dąbrowska-Olbryś psycholog biznesu Warszawa

Sabina Dąbrowska-Olbryś

menedżer ds. rozwoju biznesu, trener, coach ICC, psycholog biznesu

Menedżer z ponad 14-letnim doświadczeniem w obszarze Human Resources. Psycholog, trener, mediator i coach certyfikowany przez International Coaching Community. Posiada bogate doświadczenie zarówno w obszarze zarządzania zespołami, jak i projektami. Ekspert z obszaru pozyskiwania talentów, rekrutacji, rozwoju pracowników oraz zarządzania efektywnością organizacyjną i zespołową.

Przez ponad 9 lat odpowiadała za kapitał ludzki w Grupie Pracuj, gdzie pełniła funkcje HR Business Partnera, Learning and Development Managera oraz HR Managera.
Stworzyła strategię angażującego środowiska pracy, której ważnym elementem była komunikacja wewnętrzna, wzmocnienie kultury organizacyjnej, angażujący przywódcy i efektywny rozwój pracowników. Grupa Pracuj, przy jej wsparciu, co roku otrzymywała tytuł Najlepszego Pracodawcy w rankingu firmy Aon Hewitt.

Mateusz Dąbrowski psycholog biznesu warszawa

Mateusz Dąbrowski

prezes, trener, coach ICC, konsultant, psycholog biznesu

Prezes, trener, coach i konsultant 4GROW. Prezes Stowarzyszenia Negocjatorów Biznesu. Praktyk biznesu - od 2010 roku zarządza firmą. Psycholog biznesu i metodyk - twórca teorii psychologicznych, technik efektywności oraz programów szkoleń. Certyfikowany coach ICC oraz trener. Wykładowca studiów podyplomowych w temacie Charyzma i Zarządzanie konfliktem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia.

Jest członkiem jury w konkursie "Bohater HR" organizowanego przez HR Standard. Wcześniej pracował w obszarze HR wspierając menedżerów korporacji w zakresie procesów rekrutacyjnych, szkoleniowych i rozwojowych. Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia.

Tak o TWOJE POTRZEBY nie zadba NIKT inny

Metodologia szkolenia HR Biznes Partner

Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Szkolenie HR BP prawdziwym partnerem projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji komunikacji interpersonalnejCykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze komunikacji interpersonalnej
 3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik komunikacji interpersonalnej
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi komunikacji interpersonalnej

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

 • Gorące krzesło
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2019 roku. Jeśli nie wykorzystasz środków do końca 2019 roku - zgodnie z Twoją decyzją: albo zwrócimy je na konto płatnika albo przesuniesz je na kolejny rok, a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską:
500 29 40 35.

HR Biznes Partner prawdziwym Partnerem? To możliwe!

W wielu organizacjach na ostatnim miejscu pod względem autorytetu i strefy wpływu często znajduje się HR Biznes Partner. Prawdziwym Partnerem zazwyczaj jest handlowiec, który przynosi do firmy zyski, pracownik IT, bez którego pomocy nikt w biurze nie może pracować czy menedżer, którego statusu nikt nie ośmiela się podważyć. Osoby, dla których HR Biznes Partner prawdziwym partnerem nie jest, często są przekonane o zbyt miękkim charakterze jego zadań i nie doceniają odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa. Nie musi tak być! HR Biznes Partner prawdziwym partnerem może się stać. Budowanie autorytetu, wyznaczanie granic, egzekwowanie pożądanych zachowań, przekonywanie do własnych pomysłów – to kompetencje, które HR Biznes Partner w tym celu powinien nabyć.

Niestety zazwyczaj sami osłabiamy własną pozycję w firmie, nie mając świadomości, jakie zachowania budują autorytet i nie znając konstruktywnych strategii współpracy. To samo dzieje się w przypadku HR Biznes Partnerów. Prawdziwy partner potrafi zyskać szacunek i pozycję, niezależnie od miejsca zajmowanego w hierarchii organizacji. Spójność komunikatów, postawa, dobór wyrażeń, a nawet pojedynczych słów – to wszystko ma znaczenie! Często to, co powstrzymuje HR-owców przed asertywnym budowaniem wizerunku, to przekonania samych HR Biznes Partnerów! Prawdziwy Partner  w ich oczach to osoba bardziej charyzmatyczna  i stanowcza, jednak nie chcą rozwijać własnej asertywności z obawy przed utratą dobrych relacji w firmie. To błąd! Asertywność to umiejętność zadbania o własne interesy i granice, zazwyczaj przy pomocy bardzo dyplomatycznych narzędzi.  Z ich pomocą HR Biznes Partner zbuduje autorytet, zyska szacunek i zwiększy efektywność pracy, nie pogarszając relacji (wręcz przeciwnie).

Adekwatne techniki i reakcje wymagają jedynie opanowania i wielokrotnego przećwiczenia. Najważniejszy krok dla HR Biznes Partnera, prawdziwego Partnera to odważyć się na asertywność i większy zakres wpływu. Często nie jest to łatwe po wielu latach funkcjonujących, choć niekonstruktywnych schematów. Bardzo pomocny jest wtedy mechanizm wzbudzania asertywnego zachowania.

To kilka przykładowych kroków, które pomogą Ci zadbać o własne interesy:

 • Czerwona lampka HR Biznes Partnera. To sygnał ostrzegający, że jakiś bodziec naruszył Twoją wewnętrzną strukturę. Bądź uważny i nie ignoruj impulsu, który podpowiada Ci, że „coś tu jest nie tak”.
   
 • HR Biznes Partnerze, zatrzymaj się! Daj sobie czas do namysłu, by zrozumieć w czym tkwi problem. Możesz powiedzieć na głos: „Coś tu jest nie tak”/ „Stop” / „ Zatrzymaj się”, zadać rozmówcy pytanie, poprosić o chwilę na zastanowienie..
   
 • HR Biznes Partnerze, czego potrzebujesz? Wiedząc już, że nie czujesz się komfortowo w danej sytuacji, zastanów się nad tym, jak chciałbyś żeby było? Odnieś się do własnych potrzeb, interesów, celów.  
   
 • Zyski vs straty HR Biznes Partnera. Odpowiedz sobie na pytania: „Co mogę zyskać, jeśli zachowam się asertywnie?”, „Co mogę stracić, jeśli zachowam się asertywnie?”. Wyobraź sobie najgorszy i najlepszy ze scenariuszy. A teraz zastanów się „Co mogę stracić, jeśli nie zachowam się asertywnie?”. Często zapominamy o tym pytaniu, a okazuje się, że właśnie wtedy, gdy nie podejmiemy żadnych działań, możemy stracić najwięcej (np. poczucie własnej wartości, szacunek). Zdecyduj, jakie straty jesteś gotowy zaakceptować

Cały algorytm uruchamiania asertywności i wiele wiele więcej skutecznych strategii budowania autorytetu poznasz na szkoleniu „HR Biznes Partner prawdziwym Partnerem.” Zapraszamy!

Szkolenia prowadziliśmy dla

Szkolenie dla Accenture Szkolenie dla Alianz Szkolenia dla Asseco Szkolenia dla Bakoma Szkolenia dla British american tabacco Szkolenie dla Bosh Siemens Szkolenie dla Carrefour Szkolenie dla Cemex Szkolenie dla Centrum nauki Kopernik Szkolenie dla Paradyż Szkolenie dla Cisco Szkolenie dla Detnorske Szkolenie dla Emerson Szkolenie dla Enegizer Szkolenie dla Esselte Szkolenie dla Eurest Szkolenie dla General Motors Szkolenie dla Lufthansa System Szkolenie dla Nespresso Szkolenie dla Nespresso Szkolenie dla Vaillant