Uczestnik nauczy się na szkoleniu

 • zarządzać rozmową, także w zespole: kontrolować jej przebieg, modelować jej kierunek, doprowadzać do meritum.
 • programować neurolingwistyką przekaz i odbiór.
 • radzić sobie z chwytami komunikacyjnymi wpływającymi na nas podświadomie.
 • dopasowywać się komunikacyjnie do różnych ludzi ze względu na "typ osobowości", metaprogram, pokolenie, płeć, poziom ufności, itp.
 • łagodzić napięcia i budować porozumienie oraz pozytywne relacje słowem, tonem i gestem.

Komunikacja w firmie, między działami i współpracownikami jest fundamentem efektywności całej organizacji.

Program szkolenia z komunikacji interpersonalnej

Różnice interpersonalne w komunikowaniu się i sposoby na porozumienie

 • Introwertyk/ekstrawertyk - jak znaleźć złoty środek w rozmowie z nimi
 • Rozgadani/lejący wodę - jak ograniczyć potok słów vs małomówni - jak rozwinąć skrzydła.
 • Kobiety vs. mężczyźni - jak znaleźć wspólny język.
 • Przewrażliwieni - jak uchronić ich od przykrych uczuć vs. nieczuli - jak uaktywniać w nich empatię.
 • Nadinterpretujący - jak uchronić ich przed złą interpretacją vs. mało domyślni - jak pomóc im w lepszym rozumieniu.
 • Baby boomers, pokolenia X, Y (Millenialsi) i Z – jak trafić swoim komunikatem do odpowiedniej generacji.
 • Czy receptą na dobrą komunikację jest zawsze dopasowanie swojego języka do rozmówcy.
 • Jaki jest Twój dominujący styl komunikacji - jego mocne strony i wyzwania.
 • Jak zmienia się Twoja komunikacja pod wpływem stresu. Poznasz „zły dzień” i „cień” różnych typów osobowości i nauczysz się, jak możesz sobie z nim radzić.

Ukryte Poziomy Komunikatów- to, czego nie widać i nie słychać, ale wpływa na rozmówcę

 • Kiedy nie wiadomo o co chodzi..., chodzi o Ukryte Poziomy Komunikatów™! Jak je odczytywać i posługiwać się nimi, by zrozumieć to, co niezrozumiałe?
 • Jak przekładać treści z ukrytych poziomów komunikatów na poziomy jawne tak, by inni lepiej rozumieli nas?
 • Czemu model 4 płaszczyzn komunikacyjnych wg F.S. von Thun’a nie wystarcza do budowania porozumienia.

Metaprogramy

 • W jaki sposób filtrujemy informacje i tworzymy nasze własne strategie komunikacyjne,
 • Jak rozpoznać, z jakich Metaprogramów korzysta nasz rozmówca,
 • Jak dopasować swój komunikat w zależności od Metaprogramu rozmówcy,
 • Przegląd najważniejszych Metaprogramów:
  • proaktywny vs reaktywny,
  • „od” vs „ku”,
  • wewnętrzny vs zewnętrzny,
  • opcje vs procedury,
  • ogólny vs konkretny,
  • zgodność vs niezgodność.

Jak radzić sobie z nieczystymi chwytami i zniekształceniami w rozmowie - Metamodel NLP

 • Jak rozpoznawać w wypowiedziach Twoich rozmówców:
  • generalizacje i kwantyfikatory ogólne
  • brak związku logicznego lub przyczynowo-skutkowego
  • przerzucanie odpowiedzialności
  • równię pochyłą
  • czytanie w myślach i ukryte założenia
  • modalne operatory konieczności
  • modalne operatory możliwości
  • nominalizacje
  • niedookreślone rzeczowniki
  • niedookreślone czasowniki
  • oceny i sądy
 • Jak poprowadzić rozmówcę do „gry w otwarte karty” posługując się pytaniami z Metamodelu
 • Jak zmieniać kierunek rozmowy z niekonstruktywnego na pozytywny dla obu stron, dzięki neurolingwistyce (odpowiedni dobór słów, presupozycji i składni)

Komunikacja interpersonalna w zespole projektowym, czyli gdy razem mamy wypracować rozwiązanie

 • Jak zgłaszać pomysły i rozwiązania,
 • Jak krytykować pomysły i rozwiązania, by nie podciąć autorowi skrzydeł,
 • Jak zachować się, gdy ktoś Cię krytykuje,
 • Jak dać feedback korygujący lub docenić,
 • Jak zmieniać swoją komunikację, gdy chcesz:
  • zmotywować do działania, do podjęcia decyzji,
  • zaangażować i wzmocnić odpowiedzialność,
 • Jak poinformować lub uzyskać informacje.

Dyplomacja w komunikacji mówionej i pisanej

 • Jak komunikować problem, dezaprobatę i niezadowolenie,
 • Jak pospieszać opieszałych,
 • Jak wyznaczać granice i mówić o swoich potrzebach/oczekiwaniach.

Efektywność w komunikacji interpersonalnej

 • Diagnoza Twojego stylu i optymalizacja strategii w komunikowaniu się
 • Jak dobierać  narzędzia komunikacji w zależności od celu
 • Jak używać komunikacji werbalnej i niewerbalnej, by wzmacniać przesłanie i utrzymać skupienie odbiorcy?
 • Jak kontrolować rozmowę? Sztuka prowadzenia rozmówcy za pomocą pytań otwartych i zamkniętych 
 • A co gdy inni mówią i... mało z tego wynika? Narzędzia aktywnego słuchania do etycznego „challenge’owania”:
  • Parafrazowanie
  • Dopytywanie
  • Zatrzymywanie
  • Podsumowywanie
  • Odzwierciedlanie

  W trakcie całego szkolenia będziesz otrzymywał informację zwrotną na temat Twojego stylu komunikacji i podpowiedzi, jak możesz doskonalić się w tym zakresie.

  Jeśli jesteś menedżerem lub liderem zespołu projektowego i szukasz niezwykłego szkolenia dla całego Twojego zespołu, to może zainteresować Cię nasz wyjątkowy warsztat, który wykracza poza powyższy program szkolenia z komunikacji interpersonalnej.

  Jeśli chcesz, by Twój zespół w możliwie najlepszy sposób wykorzystywał swój potencjał i nie tracił energii na niepotrzebne trudności wynikające z różnic w osobowości i komunikacji, to ten warsztat jest właśnie dla Was! 

  Zapraszamy cały Twój zespół do udziału w warsztacie, który będzie dla Was „turbodoładowaniem”, pomoże Wam „poznać się na nowo” oraz wykorzystać potęgę psychologii osobowości do zbudowania dobrej komunikacji, otwartości i współpracy pomiędzy Wami! Kliknij i przeczytaj program tego wyjątkowego warsztatu: Osobowość zgranego zespołu – warsztat wzmacniający dobrą komunikację, zaufanie i współpracę w zespole.

  Czas leci szybko...

  Zacznij zmianę już dziś

  Za co nas uwielbiają?

  Co mówią o szkoleniu uczestnicy i sponsorzy?

  Trenerzy prowadzący szkolenie z komunikacji

   Sabina Dąbrowska-Olbryś psycholog biznesu Warszawa

  Sabina Dąbrowska-Olbryś

  menedżer ds. rozwoju biznesu, trener, coach ICC, psycholog biznesu

  Menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem w obszarze Human Resources. Mediator, mentor, Coach certyfikowany przez International Coaching Community, członkini European Mentoring and Coaching Council.

  Trener łączący psychologię komunikacji interpersonalnej z wieloletnią praktyką biznesową w korporacji. Przez ponad 9 lat odpowiadała za kapitał ludzki w Grupie Pracuj, gdzie pełniła funkcje HR Business Partnera, Learning and Development Managera oraz HR Managera. Bezpośrednio zarządzała obszarem komunikacji wewnętrznej w firmie oraz programami rozwojowymi dla kilkuset pracowników i menedżerów, zwiększającymi efektywność współpracy zespołowej i projektowej opartej o komunikację interpersonalną.

  Jako trener, od kilkunastu lat szkoli pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych w obszarze komunikacji interpersonalnej, w tym także prowadzi warsztaty zespołowe oraz team coaching wzmacniający efektywną komunikację w ramach zespołów formalnych, nieformalnych i projektowych.

  Certyfikowany praktyk Analizy Tranzakcyjnej oraz Insights Discovery - metodologii psychologicznych związanych z osobowością i budowaniem relacji w komunikacji interpersonalnej.

  Karolina Prusińska - psycholog biznesu Warszawa

  Karolina Prusińska

  trener, coach, konsultant, psycholog biznesu

  Trener z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń z zakresu komunikacji: komunikacja interpersonalna, komunikacja w zespole, komunikacja z klientem.

  Pracując jako trener wewnętrzny w międzynarodowej korporacji, opracowała i wdrożyła cykl szkoleń dla menedżerów, wspierający efektywność działania w sytuacji dużych zmian organizacyjnych, zawierający elementy komunikacji w sytuacji zmiany, współpracy z zespołem i prowadzenia efektywnych spotkań. Projektowała i prowadziła szkolenia, których celem była poprawa jakości procesu komunikacji z Klientem. 

  By jak najlepiej wspierać Klientów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych, tworzy własne narzędzia i techniki, a także korzysta z wielu psychologicznych nurtów i podejść, m.in. porozumienia bez przemocy, neurolingwistycznego programowania, modeli opracowanych przez Friedemanna Schulza von Thuna oraz teorii osobowości Carla Gustava Junga.

  Jako psycholog i certyfikowany coach szczególną wagę przykłada do aktywnego i empatycznego słuchania Klienta oraz dopasowania swojej komunikacji do odbiorcy.  
  Jest konsultantem Insights Discovery – uczy komunikacji uwzględniającej różnice indywidualne, w oparciu o model energii kolorystycznych Insights Discovery.

  Monika-Dąbrowska psycholog biznesu Warszawa

  Monika Dąbrowska

  trener, partner zarządzający, konsultant

  Menedżer z 18 letnim doświadczeniem w biznesie, certyfikowany trener, akredytowany konsultant Insights Discovery, superwizor trenerów 4GROW, twórca gier i narzędzi szkoleniowych.
  Przez wiele lat zarządzała komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną, również z poziomu Europy w korporacji finansowej.
  Doradzała w obszarze komunikacji prezesowi, zarządowi oraz kadrze menedżerskiej łącząc najwyższe standardy komunikacji opartej na współpracy, zaufaniu i budowaniu relacji międzyludzkich. Wdrażała projekty usprawniające komunikację w zespołach, jak i systemowo w całej firmie. Jako Senior Communications Manager w międzynarodowej korporacji, poprzez zarządzanie obszarem komunikacji, wspierała realizację celów biznesowych firmy oraz budowała zaangażowanie pracowników biura i sieci sprzedaży m.in. w Polsce, Francji i Irlandii. Zarządzała komunikacją zorientowaną na współpracę zespołową, rozwój firmy i jej pracowników.

  Partner zarządzający w 4GROW, odpowiedzialna za superwizje trenerskie oraz obszar marketingu i HR. Jako akredytowany konsultant Insights Discovery oraz praktyk neurolingwistycznego programowania wspiera skuteczność osobistą oraz budowanie efektywnej komunikacji i współpracy w zespole, wykorzystując potencjał różnorodności stylów funkcjonowania człowieka.

  Tak o TWOJE POTRZEBY nie zadba NIKT inny

  Metodologia szkolenia z komunikacji interpersonalnej

  Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

  Szkolenie "Komunikacja interpersonalna" projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

  1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji komunikacji interpersonalnejCykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
  2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze komunikacji interpersonalnej
  3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik komunikacji interpersonalnej
  4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
  5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
  6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi komunikacji interpersonalnej

  Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

  Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

  Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

  • Gorące krzesło
  • Odgrywanie ról i scenek
  • Dyskusja moderowana
  • Instruktaż
  • Przykłady audio i video
  • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
  • Trening ze stop-klatką na feedback

  Zapisz się na szkolenie

  Pobierz formularz zgłoszenia

  Najbliższe terminy:

  Termin szkolenia
  rabat 20% dla 2 i każdej kolejnej osoby

  Dane firmy

  Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

  Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2019 roku. Jeśli nie wykorzystasz środków do końca 2019 roku - zgodnie z Twoją decyzją: albo zwrócimy je na konto płatnika albo przesuniesz je na kolejny rok, a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

  Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską:
  500 29 40 35.

  Chcesz doświadczyć jak potężnym obszarem zaawansowanych technik jest komunikacja?

  Porozmawiaj z nami. Na szkoleniu!

   

   

   

  Szkolenie z komunikacji interpersonalnej  – brakujący element

  Po co komu szkolenia: komunikacja interpersonalna? W końcu komunikacja to coś, co towarzyszy nam przez cały czas... Faktycznie, jeśli sprowadzimy tę kompetencję do zdolności mówienia i słuchania, szkolenie komunikacja interpersonalna nie będzie raczej nikomu potrzebne. Rzeczywistość jest jednak trochę bardziej złożona, a deficyty są źródłem konfliktów i uniemożliwiają wypracowanie zadowalającego rozwiązania w obszarze jakim jest komunikacja. Szkolenia wielu osobom dopiero uświadamiają najczęściej popełniane błędy utrudniające porozumienie.

  „On na pewno nie zrozumie…”, „Wiem, co ona powie…”. Takie wypowiedzi często padają podczas szkolenia z komunikacji interpersonalnej. Wydaje nam się, że wiemy, co inni chcą nam powiedzieć, przyjmujemy założenia, dopowiadamy sobie informacje – w zasadzie to w naszych głowach toczy się duża część procesu jakim jest komunikacja.  Szkolenie z komunikacji interpersonalnej pomoże dużo łatwiej zidentyfikować stereotypy i skróty myślowe, którymi się kierujemy. Dzieje się tak wtedy, gdy zatrzymujemy się na treści komunikatu. Gdybyśmy potrafili zejść niżej – do poziomu intencji i przesłania, nie byłoby tylu nieporozumień. To jednak wymaga nauki – po to są szkolenia z komunikacji interpersonalnej.

  Podczas szkolenia: komunikacja interpersonalna widać, że nawet, gdy zwracamy uwagę na dobór słów, nie dbamy o to, by były one spójne z naszymi komunikatami niewerbalnymi. Szkolenie: komunikacja interpersonalna to miejsce eksperymentowania i popełniania błędów w bezpiecznej atmosferze. Tam nie przeszkadza, że nie umiemy udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, kontrolować przebiegu rozmowy czy reagować na różne chwyty, stosowane przez naszych rozmówców. W rzeczywistości natomiast umiejętności te lub ich brak mają ogromne znaczenie, dlatego wszystkie te elementy trenujemy podczas szkolenia. Komunikacja interpersonalna staje się w rezultacie skutecznym narzędziem budowania porozumienia.

  „To on powinien był mnie spytać /powiedzieć/udzielić informacji…”. Brzmi znajomo? To bardzo popularny zwrot, którego używamy- i to jest błędna komunikacja. Szkolenia są dobrym rozwiązaniem, jeśli często ten zwrot gości również w Twoim słowniku, oznacza to, że masz tendencję do przerzucania odpowiedzialności na innych. Szkolenia z komunikacji interpersonalnej pokazują, że porozumienie zależy od obydwu stron. Nie tylko jedna osoba mówi, ale druga powinna słuchać, zadawać pytania, dzielić się własnymi przemyśleniami, wyjaśniać, gdy coś staje się niejasne. Takie zachowania znacznie usprawniłyby rozwój i szkolenie z komunikacji interpersonalnej Ci w tym pomoże, bo niestety zazwyczaj jesteśmy zbyt dumni/leniwi/niepewni, by brać na siebie część odpowiedzialności i chętniej narzekamy na nieudolną komunikację innych.

  Najwięcej problemów przysparza uczestnikom szkolenia z komunikacji interpersonalnej umiejętność słuchania. Często wydaje nam się, że podczas rozmowy wystarczy nie zajmować się niczym innym. Jednak efektywne słuchanie, a tym samym aktywne dążenie do zrozumienia punktu widzenia drugiej strony – to jest również komunikacja. Szkolenia  to dobra okazja, aby ćwiczyć: parafrazowanie, zatrzymywanie, precyzowanie i udzielanie informacji zwrotnych - 4 kroki odpowiedzialnego słuchania, które są podstawą. Opanujesz je do perfekcji właśnie podczas szkolenia: komunikacja interpersonalna.

  Zamiast czekać, aż w pracy zapytają Cię o zdanie, sam(a) podziel się swoim pomysłem. Dopytuj, gdy coś nie jest dla Ciebie jasne. Mów o tym, czego oczekujesz i potrzebujesz. Nie Czekaj, aż ktoś odczyta Twoje myśli narzekając, że w pracy jest słaba komunikacja. Szkolenie pokaże Ci, że… cóż, możesz po prostu nigdy się nie dostać tego, czego chcesz. Dodatkowo Szkolenie: komunikacja interpersonalna sprawi, że komunikacja stanie się dla Ciebie łatwiejsza, bardziej przystępna. Poznasz techniki, dzięki którym nauczysz się mówić tak, by inni Cię słuchali i słuchać tak, by chcieli do Ciebie mówić. Najważniejsze jest jednak Twoje nastawienie – dopiero, gdy naprawdę chcesz poznać rzeczywistość oczami swojego rozmówcy, szkolenie z komunikacji interpersonalnej stanie się czymś więcej niż źródłem technik i narzędzi.

   

  Zacznij osiągać szybkie rezultaty!

  Zapisz się na szkolenie!

  Szkolenia prowadziliśmy dla

  Szkolenie dla Accenture Szkolenie dla Alianz Szkolenia dla Asseco Szkolenia dla Bakoma Szkolenia dla British american tabacco Szkolenie dla Bosh Siemens Szkolenie dla Carrefour Szkolenie dla Cemex Szkolenie dla Centrum nauki Kopernik Szkolenie dla Paradyż Szkolenie dla Cisco Szkolenie dla Detnorske Szkolenie dla Emerson Szkolenie dla Enegizer Szkolenie dla Esselte Szkolenie dla Eurest Szkolenie dla General Motors Szkolenie dla Lufthansa System Szkolenie dla Nespresso Szkolenie dla Nespresso Szkolenie dla Vaillant