4GROW Mateusz Dąbrowski 4GROW https://4grow.pl mailto:[email protected] 531314431 Mo-Fri 08:00-17:00 4GROW to butikowa, rodzinna firma szkoleniowa oferująca szkolenia najwyższej jakości z obszaru kompetencji miękkich, osobistych i menedżerskich 4grow.pl https://4grow.pl https://www.facebook.com/4GROW/ 4GROW
Panieńska 9 lok. 25 03-704 PL Warszawa
4GROW firma szkoleniowa szkolenia z kompetencji miękkich szkolenia menadżerskie

Szkolenia dla menedżerów

Jak stać się charyzmatycznym menedżerem? Na czym polega mądre przywództwo? Jak skutecznie motywować pracowników i zwiększyć efektywność w zespole? Co jeszcze zrobić, aby lepiej zarządzać i osiągać zamierzone cele?

E-liderzy, cyfrowe przywództwo, style zarządzania – to tematy, które w dobie przyspieszenia technologicznego i budowania zespołów rozproszonych szczególnie zyskały na znaczeniu. Pandemia Covid19 i nagłe przejście znacznej części pracowników na zdalny tryb pracy, dodatkowo wzmocniły te trendy. Wiele firm nie było na to przygotowanych – pojawiły się nowe wyzwania związane z zarządzaniem zespołami i nowe potrzeby rozwojowe, by im sprostać.

W tych niepewnych czasach szczególnie istotne okazuje się zadbanie o zespół i relacje ze współpracownikami. Z raportu Deloitte "Global Human Capital Trends 2021" wynika, że jedną z istotniejszych potrzeb pracowników, która pojawiła się w momencie przejścia na tryb home office, jest poczucie przynależności. Jak je zbudować? Jakie kompetencje menadżerskie są kluczowe?

Zarządzanie zespołem – szkolenie numer jeden!

Nasze szkolenia dla menadżerów zawsze cieszyły się popularnością – korzystają z nich zarówno osoby świeżo awansowane na lidera, jak i doświadczeni kierownicy, szukający aktualnej wiedzy.

Dlaczego tak ważny jest rozwój kompetencji menadżerskich? Z raportu Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy (czerwiec 2020), przeprowadzanego przez firmę Leanpassion wynika, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z pracy jest dobry lider i przyjazna atmosfera. Na liście „Top 10 oczekiwań względem lidera 2020” po raz pierwszy pojawiły się takie elementy, jak: dbanie o integrację zespołu, dbanie o efektywność zespołu oraz znajomość misji, wizji oraz celów strategicznych organizacji. Pozostałe oczekiwania dotyczą przede wszystkim postawy menadżera, m.in.: szacunku, otwartej komunikacji, wsparcia w rozwiązywaniu problemów i zapewniania przestrzeni do uczenia się.

Tymczasem badania pokazują, że wielu pracowników nie jest zadowolonych ze swoich liderów. W 2018 roku było to aż 33% respondentów (raport z badania „Workforce View in Europe 2018” przeprowadzone przez ADP). We wspomnianym już badaniu firmy Leanpassion, 39% respondentów nie poleca swojego pracodawcy.

Już tych kilka liczb pokazuje, jak ważny jest rozwój liderów. Skutecznie przywództwo przekłada się nie tylko na efektywność zespołu, ale również na satysfakcję pracowników i motywację do pozostania w firmie.

Jakie kompetencje wzmacniać u liderów w organizacji?

Z jednej strony nie do przecenienia są wiedza i kwalifikacje menedżera, ale z drugiej wielką wartość mają charyzma, inteligencja emocjonalna, kompetencje społeczne, umiejętność przekazywania konstruktywnego i rzetelnego feedbacku. Motywowanie pracowników i wspieranie ich rozwoju, umiejętność delegowania zadań i organizowania czasu pracy również stanowią ważny element menedżerskiego „rysu”.

Nie można zapomnieć także o umiejętnościach analitycznych, kompetencjach cyfrowych i zdolnościach prognozowania i wyciągania wniosków na przyszłość. Przed współczesnymi menedżerami jeszcze wiele różnych wyzwań, które będą wyznaczać nowe trendy, modele przywództwa czy metodyki zarządzania. Kompetencje miękko-biznesowe pozostaną jednak czymś uniwersalnym – bez nich nie da się skutecznie budować relacji i realizować długofalowych celów.

Na szkoleniach menadżerskich 4GROW poznasz unikalne techniki i narzędzia, skuteczne również w zarządzaniu zespołem rozproszonym. Stawiamy na autentyczność i budowanie relacji, zaufania i jedności zespołu. Uczmy coachingowego podejścia, przywództwa transformacyjnego oraz zarządzania zmianą.

Sprawdź listę naszych szkoleń dla menedżera: