Szkolenia dla menedżerów

Jak stać się charyzmatycznym menedżerem? Na czym polega mądre przywództwo? Jak skutecznie motywować pracowników i zwiększyć efektywność w zespole? Co jeszcze zrobić, aby lepiej zarządzać i osiągać zamierzone cele?

E-liderzy, cyfrowe przywództwo, style zarządzania – to tematy, które w dobie przyspieszenia technologicznego i budowania zespołów rozproszonych szczególnie zyskały na znaczeniu. Pandemia Covid19 i nagłe przejście znacznej części pracowników na zdalny tryb pracy, dodatkowo wzmocniły te trendy. Wiele firm nie było na to przygotowanych – pojawiły się nowe wyzwania związane z zarządzaniem zespołami i nowe potrzeby rozwojowe, by im sprostać.

W tych niepewnych czasach szczególnie istotne okazuje się zadbanie o zespół i relacje ze współpracownikami. Z raportu Deloitte "Global Human Capital Trends 2021" wynika, że jedną z istotniejszych potrzeb pracowników, która pojawiła się w momencie przejścia na tryb home office, jest poczucie przynależności. Jak je zbudować? Jakie kompetencje menadżerskie są kluczowe?

Zarządzanie zespołem – szkolenie numer jeden!

Nasze szkolenia dla menadżerów zawsze cieszyły się popularnością – korzystają z nich zarówno osoby świeżo awansowane na lidera, jak i doświadczeni kierownicy, szukający aktualnej wiedzy.

Dlaczego tak ważny jest rozwój kompetencji menadżerskich? Z raportu Ogólnopolskiego Badania Satysfakcji z Pracy (czerwiec 2020), przeprowadzanego przez firmę Leanpassion wynika, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na satysfakcję z pracy jest dobry lider i przyjazna atmosfera. Na liście „Top 10 oczekiwań względem lidera 2020” po raz pierwszy pojawiły się takie elementy, jak: dbanie o integrację zespołu, dbanie o efektywność zespołu oraz znajomość misji, wizji oraz celów strategicznych organizacji. Pozostałe oczekiwania dotyczą przede wszystkim postawy menadżera, m.in.: szacunku, otwartej komunikacji, wsparcia w rozwiązywaniu problemów i zapewniania przestrzeni do uczenia się.

Tymczasem badania pokazują, że wielu pracowników nie jest zadowolonych ze swoich liderów. W 2018 roku było to aż 33% respondentów (raport z badania „Workforce View in Europe 2018” przeprowadzone przez ADP). We wspomnianym już badaniu firmy Leanpassion, 39% respondentów nie poleca swojego pracodawcy.

Już tych kilka liczb pokazuje, jak ważny jest rozwój liderów. Skutecznie przywództwo przekłada się nie tylko na efektywność zespołu, ale również na satysfakcję pracowników i motywację do pozostania w firmie.

Jakie kompetencje wzmacniać u liderów w organizacji?

Z jednej strony nie do przecenienia są wiedza i kwalifikacje menedżera, ale z drugiej wielką wartość mają charyzma, inteligencja emocjonalna, kompetencje społeczne, umiejętność przekazywania konstruktywnego i rzetelnego feedbacku. Motywowanie pracowników i wspieranie ich rozwoju, umiejętność delegowania zadań i organizowania czasu pracy również stanowią ważny element menedżerskiego „rysu”.

Nie można zapomnieć także o umiejętnościach analitycznych, kompetencjach cyfrowych i zdolnościach prognozowania i wyciągania wniosków na przyszłość. Przed współczesnymi menedżerami jeszcze wiele różnych wyzwań, które będą wyznaczać nowe trendy, modele przywództwa czy metodyki zarządzania. Kompetencje miękko-biznesowe pozostaną jednak czymś uniwersalnym – bez nich nie da się skutecznie budować relacji i realizować długofalowych celów.

Na szkoleniach menadżerskich 4GROW poznasz unikalne techniki i narzędzia, skuteczne również w zarządzaniu zespołem rozproszonym. Stawiamy na autentyczność i budowanie relacji, zaufania i jedności zespołu. Uczmy coachingowego podejścia, przywództwa transformacyjnego oraz zarządzania zmianą.

Sprawdź listę naszych szkoleń dla menedżera:

Szkolenie Zarządzanie zespołem I – Przywództwo i motywowanie pracowników

Pracownik efektywny, zaangażowany, samodzielny, z inicjatywą i pomysłami. Każdy szef takiego chciałby mieć. Nie każdy wie, jak wiele w zachowaniu i postawie pracownika, zależy od stosowanych przez niego narzędzi zarządzania i motywowania...

Najbliższe terminy: 28-29.10 28-29.10 15-16.11
28-29.10
Cena od: 1699zł
Szczegóły szkolenia 

Szkolenie: Rozmowa okresowa, rozwojowa, informacja zwrotna, feedback i feedforward w praktyce dla menedżera.

Właściwie przeprowadzona rozmowa oceniająca motywuje i  wpływa na chęć rozwoju pracowników, co w efekcie podnosi efektywności całego zespołu. Większości managerów postrzega jednak rozmowę oceniającą jako sytuację trudną...

Najbliższe terminy: 29-30.11
29-30.11
Cena od: 1599zł
Szczegóły szkolenia 

Szkolenie Charyzma, wywieranie wpływu i zarządzanie konfliktem

Charyzma jest jak "Św. Graal" rozwoju dla większości liderów. Wzbudza emocje, kontrowersje, jest obiektem marzeń. Niewiele osób ją posiada, bo też panuje powszechne przekonanie, że trzeba się z nią urodzić. To tylko wymówka. Charyzmatyczni liderzy nie szukają usprawiedliwień - odważnie przełamują schematy w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju a konfliktu się nie boją, bo wiedzą, że można nim konstruktywnie zarządzić. Wybierają świadomie.
Jaki jest Twój wybór?

Najbliższe terminy: 6-7.12
6-7.12
Cena od: 2599zł
Szczegóły szkolenia 

Szkolenie Zarządzanie zespołem I + II (program 4 dniowy)

Rozwiń swoje kompetencje menadżerskie podczas kompleksowego szkolenia z zarządzania zespołem. Przed Tobą 4 dni intensywnego treningu w obszarze czterech podstawowych funkcji menadżera: motywowania, delegowania, oceniania i egzekwowania oraz zagadnienia związane z coachingowym stylem zarządzania i przywództwem transformacyjnym. 

Najbliższe terminy: 6-9.12
6-9.12
Cena od: 3299zł
Szczegóły szkolenia 

Szkolenie - Zarządzanie zespołem II - Coachingowy styl zarządzania i budowanie jedności zespołu (2dni)

Poziom II szkolenia z zarządzania zespołem to kontynuacja poziomu I i Twój dalszy rozwój w obszarze kompetencji menadżerskich związanych z motywowaniem, budowaniem zaufania i jedności w zespole. Wzmocnisz swój autorytet przywódcy i poznasz coachingowy styl zarządzania. 

Najbliższe terminy: 8-9.12
8-9.12
Cena od: 1699zł
Szczegóły szkolenia 

Zarządzanie zmianą w organizacji – dla menedżerów w okresie zmian

To, jak przebiegnie trudna zmiana, w dużym stopniu zależy od menedżera. Poznaj sposoby, dzięki którym szybciej i łatwiej przeprowadzisz zespół przez kryzysowe sytuacje. Rozwijając potrzebne kompetencje, będziesz umiał przygotować się na trudności i zaplanujesz działania. Szkolenie wyposaży Cię w praktyczną wiedzę na temat strategii zarządzania zmianą, motywowania i komunikacji.    

Cena od: 1599zł
Szczegóły szkolenia 

Szkolenie Zarządzanie zespołem I + II (program 3 dniowy)

Jak efektywnie zarządzać zespołem? W czasie 3-dniowego szkolenia rozwiniesz swoje kompetencje w obszarze motywowania, delegowania, oceniania i egzekwowania oraz poznasz coachingowy styl zarządzania. 

Cena od: 2498zł
Szczegóły szkolenia 

Zarządzanie zespołem II – Coachingowy styl zarządzania (1 dzień)

Nauczę Cię w Zarządzaniu zespołem zaawansowanych, coachingowych metod motywowania. Jest jeden wymóg - deklarujesz, że będziesz przeznaczać czas na rozmowy z ludźmi, w zamian ja deklaruję Ci, że niezależnie od problemu, będziesz wiedział, jak takie rozmowy prowadzić. 

Cena od: 899zł
Szczegóły szkolenia