4GROW Mateusz Dąbrowski 4GROW https://4grow.pl mailto:[email protected] 531314431 Mo-Fri 08:00-17:00 4GROW to butikowa, rodzinna firma szkoleniowa oferująca szkolenia najwyższej jakości z obszaru kompetencji miękkich, osobistych i menedżerskich 4grow.pl https://4grow.pl https://www.facebook.com/4GROW/ 4GROW
Panieńska 9 lok. 25 03-704 Warszawa
4GROW firma szkoleniowa szkolenia z kompetencji miękkich szkolenia menadżerskie

Regulamin szkoleń otwartych live online, stacjonarnych.

Przejdź szybko do interesującego Cię regulaminu szkoleń otwartych:

 

 

   

  Regulamin szkoleń otwartych stacjonarnych 4GROW

  § 1 DEFINICJE

  1. Organizator - 4GROW Sp. Z o.o., ul. Panieńska 9/25, 03-704 Warszawa, NIP: 113-305-21-95, REGON: 521353360, KRS:0000956866, zamiennie zwany 4GROW.
  2. Szkolenie – usługa realizowana przez 4GROW w wyznaczonym terminie i miejscu, wykorzystujące różnorodne formy rozwoju, m.in.: zadania, ćwiczenia, prezentacje, wykład, warsztat, dyskusja, gry, scenki, poszerzona o materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom oraz o dodatkowe gratisy takie, jak: nielimitowany kontakt telefoniczny z trenerem, trening indywidualny przez rok po szkoleniu, materiały online w formie follow-up przez rok po szkoleniu. Warunkiem otrzymania materiałów jest wypełnienie ankiety poszkoleniowej i podanie adresu mailowego w opinii po szkoleniu. Szkolenie takie może być łączone ze szkoleniem live online, co oznacza, że w jednym szkoleniu biorą udział osoby przebywające w sali szkoleniowej oraz uczestnicy szkolenia live online.
  3. Uczestnik — osoba pełnoletnia, której miejsce na Szkoleniu zostało objęte Rejestracją.
  4. Zgłaszający — przedstawiciel firmy, który z ramienia pracodawcy dokonuje zgłoszenia Uczestnika na Szkolenie i pośredniczy w całym procesie od zapisu do płatności - pomiędzy 4GROW, firmą, którą reprezentuje oraz Uczestnikiem lub Uczestnikami, których zapisuje na Szkolenie. Zgłaszający może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
  5. Konsument — osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Polecający - Uczestnik szkolenia, odbywającego się po 23.06.2021r., rekomendujący innym osobom uczestnictwo w szkoleniach 4GROW;
  7. Osoba polecona – Uczestnik szkolenia, powołujący się w Formularzu na Polecającego;
  8. Formularz — formularz zgłoszeniowy udostępniony przez 4GROW na stronie internetowej: https://4grow.pl/; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
  9. Rezerwacja — zgłoszenie Organizatorowi przez Zamawiającego prośby o rezerwację miejsca lub miejsc dla Uczestnika lub Uczestników na konkretnym Szkoleniu poprzez wypełniony Formularz.
  10. Rejestracja — potwierdzenie dokonanej wcześniej Rezerwacji oznaczające zakup zarezerwowanego wcześniej miejsca dla Uczestnika Szkolenia.
  11. Cena – wartość określająca w polskich złotych kwotę, jaka będzie naliczona Zamawiającemu w ramach Opłaty za Szkolenie. Informacja o Cenie opublikowana jest każdorazowo na stronie www 4GROW konkretnego Szkolenia przy konkretnym terminie oraz wskazana w Formularzu.
  12. Opłata - honorarium 4GROW za Rejestrację Uczestnika na Szkolenie, zgodnie z Ceną Szkolenia i ewentualnymi Rabatami – aktualnymi na dzień Rejestracji.
  13. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zakupu i wzajemne zobowiązania Organizatora, Uczestnika i /lub Zamawiającego Szkolenia w 4GROW realizowanego przez Organizatora

  § 2 JAK PRZEBIEGA REZERWACJA I REJESTRACJA

  1. Rezerwacja nie zobowiązuje Zgłaszającego do Rejestracji, jest zgłoszeniem zainteresowania konkretnym Szkoleniem dla konkretnego Uczestnika lub Uczestników w konkretnym terminie. Rezerwacja wymaga potwierdzenia mailowego przez 4GROW oraz poprzedza dokonanie Rejestracji.
  2. Rezerwacji miejsc na Szkoleniu dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza na stronie www.4grow.pl
  3. W ciągu 2 dni roboczych, Zgłaszający otrzyma od 4GROW mailem informację o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora (np. w zależności od dostępności miejsc).
  4. W przypadku potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW, Zgłaszający ma możliwość Rejestracji Uczestnika/ów na Szkolenie poprzez:
  • odpisanie na otrzymanego maila od 4GROW z załączoną Rezerwacją, wiadomością mailową o treści "Zapoznałam/em się z załącznikami, potwierdzam, że są zgodne z moją decyzją i akceptuję ich treści."
  • lub poprzez przesłanie skanu podpisanej Rezerwacji w formacie doc. lub pdf. z załączonym Regulaminem 4GROW

  oraz

  • poprzez wniesienie Opłaty za Szkolenie
  • lub poprzez uzyskanie zgody od Organizatora na wniesienie Opłaty po szkoleniu.
  1. Rejestracja jest równoznaczna z:
  • akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego i Uczestnika;
  • upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony Zgłaszającego;
  • gwarancją miejsca na Szkoleniu.
  1. Jeśli Zgłaszający nie dokona Rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW lub w wyjątkowych sytuacjach - w ciągu innego terminu wyznaczonego przez 4GROW, Rezerwacja może zostać anulowana.

  § 3 OBOWIĄZKI 4GROW I BENEFITY
  – CO OD NAS OTRZYMUJESZ

  1. Gratisy do Szkolenia - Uczestnik otrzymuje do Szkolenia dodatkowe usługi - gratis:
   1. Certyfikat ukończenia szkolenia – warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin.
   2. Trening indywidualny – zdalne spotkanie trenera 4GROW z Uczestnikiem, odbywające się poprzez rozmowę telefoniczną lub online – poprzez platformę do internetowych rozmów audio / wideo. Wymiar treningu indywidualnego uzależniony jest od wybranego tematu Szkolenia i może obejmować od 60 do180 minut. Trening indywidualny Uczestnik może umówić z trenerem w ciągu roku od szkolenia, w wybrany jeden dzień miesiąca określony wcześniej przez trenera. Celem i tematem treningu indywidualnego jest zwiększenie efektywności Szkolenia w ramach zakresu programu Szkolenia.
   3. Nielimitowane wsparcie telefoniczne trenera – Uczestnik może kontaktować się telefonicznie z trenerem przez nieograniczony czas po Szkoleniu.
   4. Dostęp do platformy www.online.4grow.pl.
   5. Dodatkowe materiały – jeśli w pakiecie z danym Szkoleniem zapewnione są gratis dodatkowe materiały, informacja taka jest każdorazowo umieszczana na stronie www danego Szkolenia. Przykładowe materiały dodatkowe, jakie mogą zostać dołączone do Szkolenia to:
    1. Materiały szkoleniowe i poszkoleniowe. Warunkiem otrzymania dostępu do nich jest rejestracja na platformie www.online.4grow.pl
  2. Gwarancja terminu - jeśli przy konkretnym Szkoleniu na stronie www.4grow.pl opublikowana jest informacja, że termin Szkolenia jest gwarantowany, oznacza to, że Szkolenie dla zarejestrowanego Uczestnika nie zostanie przełożone i odwołane przez 4GROW.
   4GROW zastrzega sobie możliwość odstąpienia od tego zapisu w przypadku wystąpienia szczególnych sytuacjach opisanych poniżej:
  • zdarzeń losowych niezależnych od 4GROW;
  • nagłej choroby lub wypadku trenera uniemożliwiających mu prowadzenie szkolenia przy jednoczesnym braku możliwości zastąpienia go przez innego trenera 4GROW;
  • gdy zarejestrowany Uczestnik prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do firmy 4GROW i/lub istnieje uzasadnione ryzyko wykorzystania przez niego w celach szkoleniowych / doradczych: koncepcji, materiałów, ćwiczeń, scenariuszy, technik itp., których autorem jest 4GROW, otrzymanych podczas szkolenia.
  1. Analiza potrzeb szkoleniowych Uczestnika – Uczestnik otrzyma do 2 dni po zagwarantowaniu terminu przez Organizatora mailowe zaproszenie od trenera 4GROW do zgłoszenia swoich potrzeb, oczekiwań i celów rozwojowych związanych ze Szkoleniem.  Jeśli Uczestnik przekaże swoje potrzeby rozwojowe trenerowi przed szkoleniem, trener albo uwzględni je w przebiegu Szkolenia albo - zaproponuje wspólne przepracowanie wybranych zagadnień w czasie treningu indywidualnego albo - jeśli potrzeby Uczestnika będą mogły być zrealizowane w pełniejszym stopniu na innym szkoleniu, trener doradzi zmianę tematu szkolenia.

  §4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY

  1. Aby otrzymać certyfikat ukończenia szkolenia, uczestnik powinien uczestniczyć w całym szkoleniu – w pełnym jego wymiarze godzinowym.
  2. Uczestnik dołoży starań aby odpowiedzieć na pytania trenera w ramach badania potrzeb przed Szkoleniem, dzięki czemu trener będzie mógł do nich odnieść się i zaproponować optymalny program doskonalenia kompetencji Uczestnika.
  3. Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z jego oświadczeniem, że:
   Jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami) i zobowiązuje się do przestrzegania tego prawa w odniesieniu do: materiałów, narzędzi, technik, ćwiczeń, koncepcji, scenariusza, narracji, zadań itp. przekazanych mu przez firmę 4GROW w ramach realizacji szkolenia, którego jest uczestnikiem
  4. Brak spełnienia któregoś z wymagań w pkt. 2 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY nie może być podstawą do składania reklamacji.

  §5 SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

  1. Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin, w trakcie których są: 1 przerwa na lunch (60 min) i 2 przerwy kawowe (15 min). Każdy dzień szkolenia rozpoczyna się o godzinie 9:00 i kończy o 17:00. Dokładne informacje o miejscu, godzinie rozpoczęcia i zakończenia szkolenia wysyłane są Uczestnikowi przed Szkoleniem mailowo.
  2. Obiady zamawiane są w restauracji, a podczas przerw do dyspozycji Uczestników są: kawa, herbata, napoje, przekąski.
  3. Grupa warsztatowa składa się maksymalnie z 10 osób - tworzymy małe grupy, by każdemu dać więcej przestrzeni do wypowiedzi, ćwiczeń oraz uwagi od trenera. W przypadku części wykładowej szkolenia, grupy mogą składać się z większej liczby osób.

  §6 JAKIE PRZYZNAJEMY RABATY

  1. 4GROW oferuje następujące rabaty:    
   1. Rabat w wysokości 20% od Opłaty za 2-giego i kolejnego Uczestnika zarejestrowanego na tym samym Formularzu, na ten sam temat i termin szkolenia.
   2. Kod rabatowy, uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 100 zł za kolejne Zgłoszenie tego samego Zgłaszającego na inny termin dowolnego szkolenia
   3. Promocja 20%= 10%+10% obowiązuje na zapisy od 23.06.2021 do odwołania.
    1. 10% dla Polecającego:
     1. Organizator pomniejszy Polecającemu opłatę za szkolenie za każdą Osobę poleconą o 10% ceny szkolenia Osoby poleconej, która zapisze się na szkolenie, realizowane do końca miesiąca, w którym zostało zrealizowane szkolenie Polecającego.
     2. lub Polecający otrzyma Bon szkoleniowy za każdą Osobę poleconą w wysokości 10% ceny szkolenia Osoby poleconej, która dokona Rejestracji na Szkolenie realizowane później niż w miesiącu, w którym zostało zrealizowane szkolenie Polecającego.
     3. Maksymalna zniżka, o której mowa w pkt. C.1.1. i Suma Bonów szkoleniowych, o której mowa w pkt. C.1.2 to 100% ceny szkoleń, w których Polecający był Uczestnikiem od 23.06.2021.
     4. Bony szkoleniowe mogą być wykorzystywane tylko przez Polecającego i nie mogą być przekazane osobom trzecim.
     5. Bony szkoleniowe otrzymane przez Polecającego mogą zostać przeznaczone na opłatę dowolnego szkolenia otwartego z wyłączeniem ceny profilu Insights Discovery.
     6. Bony szkoleniowe nie są wymienialne na gotówkę i przelew zwrotny oraz nie jest zwracana jego niewykorzystana część.
     7. Bony szkoleniowe otrzymane w danym roku kalendarzowym można wykorzystać do końca następnego roku kalendarzowego
    2. 10% dla Osoby poleconej. 
     1. Organizator pomniejszy Osobie poleconej opłatę za szkolenie w wysokości 10% ceny szkolenia, pod warunkiem, że Polecający spełnił warunki, o których mowa w §4 pkt 1.
     2. Maksymalna zniżka, o której mowa w pkt. C.2.1. wynosi 10% ceny szkolenia Osoby poleconej.
    3. Uczestnik nie może być jednocześnie Polecającym i Osobą poleconą.
   4. First minute oraz Last minute w określonych terminach.
   5. Vouchery promocyjne, w określonych terminach.
  2. Rabaty z punktu a i d nie łączą się ze sobą oraz Vouchery przyznawane w działaniach promocyjnych 4GROW nie łączą z rabatami z punktu a i d. Rabat z punktu c.1. łączy się z Rabatami, o których mowa w §6 pkt.1 a, b, d, e natomiast rabat z punktu c.2. nie łączy się z rabatami z punktu a, b, e.

  §7 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

  1.  Faktura przesyłana jest w formacie pdf (e-faktura) lub w przypadku prośby Zgłaszającego jest ona wysyłana listem poleconym (na adres firmowy podany w zgłoszeniu i nazwisko Zgłaszającego, jeśli w polu uwag nie zostaną podane inne dane do wysyłki faktury).

  2.    Cena szkolenia obowiązuje z dnia Rezerwacji.

  3.    Zgłaszający lub podmiot, który reprezentuje, jest zobowiązany do wniesienia Opłaty za Szkolenie w terminie wskazanym na fakturze VAT.

  4.    Za dzień wniesienia Opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym 4GROW.

  5.    Opłata powinna zostać uiszczona:

  1. przelewem na konto Organizatora; dane do przelewu:
   4GROW Sp. Z o.o., ul. Panieńska 9/25, 03-704 Warszawa, numer rachunku: 76 1140 2004 0000 3502 8222 9271 lub
  2. za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl

  6.    Organizator informuje, że w Opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT, chyba, że Zgłaszający umieści w polu Uwag w Zgłoszeniu deklarację, że Opłata jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy Opłata jest zwolniona z VAT.

  §8 JAKICH ZMIAN MOŻESZ DOKONAĆ PO REJESTRACJI

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Istnieje możliwość zastąpienia Uczestnika inną osobą niż wskazana w Formularzu. Aby dokonać takiej zmiany, Zgłaszający zobowiązany jest powiadomić e-mailem o potrzebie takiej zmiany Organizatora (na adres: [email protected]) najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem pierwszego dnia Szkolenia. Ze względu na zawartość merytoryczną Szkolenia i wysokie standardy jakości kształcenia w 4GROW, zmiany takiej można dokonać tylko w odniesieniu do całego wymiaru czasowego Szkolenia (a nie jego wybranej części).
  3. Zgłaszający może też bezkosztowo wycofać swoją Rejestrację lub przenieść ją z jednego Szkolenia na inne Szkolenie l - poprzez przesłanie wiadomości mailowej informującej o rezygnacji ze Szkolenia na adres  [email protected].:
   1. najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Szkolenia,
   2. najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Szkolenia i jednocześnie nie później niż 2 dni robocze od wysłania przez 4GROW wiadomości mailowej do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o sprzedaniu wszystkich miejsc na Szkoleniu i w związku z tym – o kończącym się za 2 dni robocze etapie możliwych bezpłatnych zmian w Rejestracji.
  4. W przypadku wycofania Rejestracji zgodnie z powyższym pkt 3, Organizator zwróci Zgłaszającemu Opłatę wniesioną w ramach Rejestracji, na numer konta bankowego, z którego wniesiono Opłatę, w ciągu 10 dni roboczych.
  5. W przypadku, gdy Zgłaszający chce zgodnie z powyższym pkt 3 wycofać Rejestrację z jednego Szkolenia i jednocześnie przenieść ją na inne Szkolenie, zmiana taka wymaga dodatkowego potwierdzenia dostępności miejsc na wskazanym przez Zgłaszającego Szkoleniu. W przypadku dostępności miejsc, następuje bezkosztowa zmiana Rejestracji na nowe Szkolenie. W przypadku braku miejsc na wskazanym Szkoleniu lub braku odpowiadających Zgłaszającemu terminów innych Szkoleń, Zgłaszający może wycofać wcześniejszą rejestrację - nadal, przy założeniu zgodności z pkt 3. W przypadku różnicy pomiędzy Ceną nowego Szkolenia a wniesioną Opłatą, różnica zwracana jest Zamawiającemu - jeśli Opłata była wyższa niż Cena nowego Szkolenia lub do potwierdzenia Rejestracji na nowe Szkolenie wymagana jest dopłata różnicy pomiędzy wniesioną Opłatą a Ceną nowego Szkolenia. 
  6. Wycofanie przez Zgłaszającego Rejestracji lub przeniesienie Rejestracji na inne Szkolenie lub inny termin Szkolenia, bez zachowania 30-dniowego terminu wskazanego w pkt 3, oznacza brak zwrotu pełnej Opłaty.
  7. W sytuacji zmiany Rejestracji, opisanej w powyższym, pkt 6, Organizator może na prośbę Zgłaszającego zwrócić mu część Opłaty wniesionej za Rejestrację zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8.
  8. Gdy informacja o zmianie wskazanej w pkt 6 wpłynie na adres mailowy Organizatora wskazany w pkt 3:
   1. w przedziale czasowym 29 - 15 dni kalendarzowych do dnia rozpoczęcia Szkolenia - Zgłaszający poniesie połowę Opłaty za Rejestrację Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału za połowę Ceny w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia
   2. w przedziale czasowym 14 dni i krócej przed planowanym terminem Szkolenia - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę z tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia wypadającym nie później niż za 7 dni roboczych od chwili przekazania przez 4GROW takiej informacji. Oznacza to, że Uczestnik, który wycofa się z udziału w Szkoleniu na 14 dni lub krócej przed jego terminem, zostanie zapisany przez 4GROW na listę rezerwową uczestników innego Szkolenia. Z nowego Szkolenia będzie mógł skorzystać w tej sytuacji bezpłatnie tylko wtedy, gdy na 7 dni roboczych (lub mniej) przed jego terminem, będzie wolne miejsce na danym Szkoleniu.
   3. po 2 dniach od wysłania przez 4GROW maila do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o zamknięciu etapu zmian w Rejestracji i o możliwości skorzystania z bezpłatnej rezygnacji/zmiany terminu w ciągu dwóch dni roboczych - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę z tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą. Uczestnicy ci otrzymają dodatkowo możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia, na zasadach opisanych w punkcie „b” powyżej.
  9. Zawsze tylko jeden z punktów a, b lub c ma zastosowanie. Zmiany na warunkach opisanych w punkcie a, b i c można dokonać tylko raz.
  10. W przypadku zapisu z 20% rabatem od Ceny 2-giego i kolejnego uczestnika z tej samej firmy, na ten sam temat i termin Szkolenia i późniejszego rozbicia Uczestników na kilka innych terminów Szkoleń będzie wiązało się ze zmianą wysokości rabatów i wyższą Ceną za uczestnika.
  11. Szkolenie może być prowadzone przez innego naszego trenera dedykowanego do danego tematu niż trener pierwotnie podany w kalendarzu/szczegółach organizacyjnych. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie, najpóźniej 3 dni przed Szkoleniem, za wyjątkiem sytuacji losowych, w wyniku których zmiana taka może nastąpić aż do dnia realizacji Szkolenia.
  12. 4GROW jest zobowiązany do poinformowania o zmianach wymienionych w punkcie 11 za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

  §9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Danych jest firma 4GROW Sp. Z o.o., ul. Panieńska 9/25, 03-704 Warszawa, NIP: 113-305-21-95, REGON: 521353360, KRS:0000956866. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD: [email protected]
  Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW

   

  §10 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie ich powielanie, kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

  §11 REKLAMACJE

  1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkolenia w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.
  2. Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres [email protected] .
  3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą mailową.

  §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.
  2. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.
  3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://4grow.pl/regulamin).
  4. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres [email protected] lub do siedziby Organizatora.

   

  Regulamin Warsztatów dla par

  § 1 DEFINICJE

  1. Organizator - NEW BODY/MINDSET MONIKA DĄBROWSKA, NIP: 8571510939, zamiennie zwany NBM.
  2. Warsztatusługa realizowana przez NBM w wyznaczonym terminie i miejscu, wykorzystujące różnorodne formy rozwoju, m.in.: zadania, ćwiczenia, prezentacje, wykład, warsztat, dyskusja, gry, scenki oraz dodatkowy gratis taki jak: nielimitowany kontakt telefoniczny z trenerem.
  3. Uczestnik — osoba pełnoletnia, której miejsce na Warsztacie zostało objęte Rejestracją.
  4. Zgłaszający — przedstawiciel firmy, który z ramienia pracodawcy dokonuje zgłoszenia Uczestnika na Warsztat i pośredniczy w całym procesie od zapisu do płatności - pomiędzy NBM, firmą, którą reprezentuje oraz Uczestnikiem lub Uczestnikami, których zapisuje na Warsztat. Zgłaszający może być jednocześnie Uczestnikiem Warsztatu.
  5. Konsument — osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Polecający - Uczestnik szkolenia, odbywającego się po 23.06.2021r., rekomendujący innym osobom uczestnictwo w szkoleniach NBM
  7. Osoba polecona – Uczestnik szkolenia, powołujący się w Formularzu na Polecającego;
  8. Formularz — formularz zgłoszeniowy udostępniony przez NBM na stronie internetowej: https://4grow.pl/; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
  9. Rezerwacja — zgłoszenie Organizatorowi przez Zamawiającego prośby o rezerwację miejsca lub miejsc dla Uczestnika lub Uczestników na konkretnym Warsztacie poprzez wypełniony Formularz.
  10. Rejestracja — potwierdzenie dokonanej wcześniej Rezerwacji oznaczające zakup zarezerwowanego wcześniej miejsca dla Uczestnika Warsztatu.
  11. Cena – wartość określająca w polskich złotych kwotę, jaka będzie naliczona Zamawiającemu w ramach Opłaty za Warsztat. Informacja o Cenie opublikowana jest każdorazowo na stronie www 4GROW konkretnego Warsztatu przy konkretnym terminie oraz wskazana w Formularzu.
  12. Opłata - honorarium NBM za Rejestrację Uczestnika na Warsztat, zgodnie z Ceną Warsztatu i ewentualnymi Rabatami – aktualnymi na dzień Rejestracji.
  13. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady zakupu i wzajemne zobowiązania Organizatora, Uczestnika i /lub Zamawiającego Warsztat w NBM realizowanego przez Organizatora

  § 2 JAK PRZEBIEGA REZERWACJA I REJESTRACJA

  1. Rezerwacja nie zobowiązuje Zgłaszającego do Rejestracji, jest zgłoszeniem zainteresowania konkretnym Warsztatem dla konkretnego Uczestnika lub Uczestników w konkretnym terminie. Rezerwacja wymaga potwierdzenia mailowego przez NBM oraz poprzedza dokonanie Rejestracji.
  2. Rezerwacji miejsc na Warsztacie dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza na stronie www.4grow.pl
  3. W ciągu 2 dni roboczych, Zgłaszający otrzyma od NBM mailem informację o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora (np. w zależności od dostępności miejsc).
  4. W przypadku potwierdzenia Rezerwacji przez NBM, Zgłaszający ma możliwość Rejestracji Uczestnika/ów na Warsztat poprzez:
  • odpisanie na otrzymanego maila od NBM z załączoną Rezerwacją, wiadomością mailową o treści "Zapoznałam/em się z załącznikami, potwierdzam, że są zgodne z moją decyzją i akceptuję ich treści."
  • lub poprzez przesłanie skanu podpisanej Rezerwacji w formacie doc. lub pdf. z załączonym Regulaminem 4GROW

  oraz

  • poprzez wniesienie Zaliczki za Warsztat
  • lub poprzez uzyskanie zgody od Organizatora na wniesienie Opłaty po szkoleniu.
  1. Rejestracja jest równoznaczna z:
  • akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego i Uczestnika;
  • upoważnieniem NBM do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony Zgłaszającego;
  • gwarancją miejsca na Warsztacie.
  1. Jeśli Zgłaszający nie dokona Rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia Rezerwacji przez NBM lub w wyjątkowych sytuacjach - w ciągu innego terminu wyznaczonego przez NBM, Rezerwacja może zostać anulowana.

  §7 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

  1.  Faktura przesyłana jest w formacie pdf (e-faktura)

  2.    Cena warsztatu obowiązuje z dnia Rezerwacji.

  3.    Za dzień wniesienia Opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym NBM.

  5.    Opłata powinna zostać uiszczona przelewem na konto Organizatora; dane do przelewu:
  NEW BODY/MINDSET Monika Dąbrowska., ul. Matarewicza 4e 05-230 Ossów, numer rachunku: 63194010764952255400000000

  §8 JAKICH ZMIAN MOŻESZ DOKONAĆ PO REJESTRACJI

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Istnieje możliwość zastąpienia Uczestnika inną osobą niż wskazana w Formularzu. Aby dokonać takiej zmiany, Zgłaszający zobowiązany jest powiadomić e-mailem o potrzebie takiej zmiany Organizatora (na adres: [email protected]) najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem pierwszego dnia Szkolenia. Ze względu na zawartość merytoryczną Warsztatu i wysokie standardy jakości kształcenia w NBM, zmiany takiej można dokonać tylko w odniesieniu do całego wymiaru czasowego Warsztatu (a nie jego wybranej części).
  3. Zgłaszający może też bezkosztowo wycofać swoją Rejestrację lub przenieść ją z jednego Warsztatu na inne Szkolenie l - poprzez przesłanie wiadomości mailowej informującej o rezygnacji ze Szkolenia na adres  [email protected].:
   1. najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Szkolenia,
   2. najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Szkolenia i jednocześnie nie później niż 2 dni robocze od wysłania przez 4GROW wiadomości mailowej do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o sprzedaniu wszystkich miejsc na Szkoleniu i w związku z tym – o kończącym się za 2 dni robocze etapie możliwych bezpłatnych zmian w Rejestracji.
  4. W przypadku wycofania Rejestracji zgodnie z powyższym pkt 3, Organizator zwróci Zgłaszającemu Opłatę wniesioną w ramach Rejestracji, na numer konta bankowego, z którego wniesiono Opłatę, w ciągu 10 dni roboczych.
  5. W przypadku, gdy Zgłaszający chce zgodnie z powyższym pkt 3 wycofać Rejestrację z jednego Szkolenia i jednocześnie przenieść ją na inne Szkolenie, zmiana taka wymaga dodatkowego potwierdzenia dostępności miejsc na wskazanym przez Zgłaszającego Szkoleniu. W przypadku dostępności miejsc, następuje bezkosztowa zmiana Rejestracji na nowe Szkolenie. W przypadku braku miejsc na wskazanym Szkoleniu lub braku odpowiadających Zgłaszającemu terminów innych Szkoleń, Zgłaszający może wycofać wcześniejszą rejestrację - nadal, przy założeniu zgodności z pkt 3. W przypadku różnicy pomiędzy Ceną nowego Szkolenia a wniesioną Opłatą, różnica zwracana jest Zamawiającemu - jeśli Opłata była wyższa niż Cena nowego Szkolenia lub do potwierdzenia Rejestracji na nowe Szkolenie wymagana jest dopłata różnicy pomiędzy wniesioną Opłatą a Ceną nowego Szkolenia. 
  6. Wycofanie przez Zgłaszającego Rejestracji lub przeniesienie Rejestracji na inne Szkolenie lub inny termin Szkolenia, bez zachowania 30-dniowego terminu wskazanego w pkt 3, oznacza brak zwrotu pełnej Opłaty.
  7. W sytuacji zmiany Rejestracji, opisanej w powyższym, pkt 6, Organizator może na prośbę Zgłaszającego zwrócić mu część Opłaty wniesionej za Rejestrację zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8.
  8. Gdy informacja o zmianie wskazanej w pkt 6 wpłynie na adres mailowy Organizatora wskazany w pkt 3:
   1. w przedziale czasowym 29 - 15 dni kalendarzowych do dnia rozpoczęcia Szkolenia - Zgłaszający poniesie połowę Opłaty za Rejestrację Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału za połowę Ceny w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia
   2. w przedziale czasowym 14 dni i krócej przed planowanym terminem Szkolenia - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę z tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia wypadającym nie później niż za 7 dni roboczych od chwili przekazania przez 4GROW takiej informacji. Oznacza to, że Uczestnik, który wycofa się z udziału w Szkoleniu na 14 dni lub krócej przed jego terminem, zostanie zapisany przez 4GROW na listę rezerwową uczestników innego Szkolenia. Z nowego Szkolenia będzie mógł skorzystać w tej sytuacji bezpłatnie tylko wtedy, gdy na 7 dni roboczych (lub mniej) przed jego terminem, będzie wolne miejsce na danym Szkoleniu.
   3. po 2 dniach od wysłania przez 4GROW maila do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o zamknięciu etapu zmian w Rejestracji i o możliwości skorzystania z bezpłatnej rezygnacji/zmiany terminu w ciągu dwóch dni roboczych - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę z tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą. Uczestnicy ci otrzymają dodatkowo możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia, na zasadach opisanych w punkcie „b” powyżej.
  9. Zawsze tylko jeden z punktów a, b lub c ma zastosowanie. Zmiany na warunkach opisanych w punkcie a, b i c można dokonać tylko raz.
  10. W przypadku zapisu z 20% rabatem od Ceny 2-giego i kolejnego uczestnika z tej samej firmy, na ten sam temat i termin Szkolenia i późniejszego rozbicia Uczestników na kilka innych terminów Szkoleń będzie wiązało się ze zmianą wysokości rabatów i wyższą Ceną za uczestnika.
  11. Szkolenie może być prowadzone przez innego naszego trenera dedykowanego do danego tematu niż trener pierwotnie podany w kalendarzu/szczegółach organizacyjnych. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie, najpóźniej 3 dni przed Szkoleniem, za wyjątkiem sytuacji losowych, w wyniku których zmiana taka może nastąpić aż do dnia realizacji Szkolenia.
  12. 4GROW jest zobowiązany do poinformowania o zmianach wymienionych w punkcie 11 za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

  §9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Danych jest firma 4GROW Sp. Z o.o., ul. Panieńska 9/25, 03-704 Warszawa, NIP: 113-305-21-95, REGON: 521353360, KRS:0000956866. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD: [email protected]
  Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW

   

  §10 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Warsztatu stanowią jego własność intelektualną i wszelkie ich powielanie, kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

  §11 REKLAMACJE

  1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkolenia w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.
  2. Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres [email protected] .
  3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą mailową.

  §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.
  2. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.
  3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://4grow.pl/regulamin).
  4. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres [email protected] lub do siedziby Organizatora.

   

  Regulamin szkoleń otwartych LIVE ONLINE 4GROW

  § 1 DEFINICJE

  1. Organizator - 4GROW Sp. Z o.o., ul. Panieńska 9/25, 03-704 Warszawa, NIP: 113-305-21-95, REGON: 521353360, KRS:0000956866, zamiennie zwany 4GROW.
  2. Szkolenie – usługa rozwojowa realizowana w formule szkolenia otwartego live online, co oznacza, że w szkoleniu takim może wziąć udział maksymalnie 10 Uczestników, zarejestrowanych przez różnych Zamawiających; prowadzone jest za pośrednictwem sieci Internetowej oraz platformy do transmisji audio i wideo-spotkania, w wyznaczonym terminie. Szkolenie takie może być łączone ze szkoleniem stacjonarnym, co oznacza, że w jednym szkoleniu biorą udział osoby przebywające w sali szkoleniowej oraz Uczestnicy szkolenia live online. Usługa realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz zakładająca interakcję uczestników i trenera poprzez kontakt audio, wideo, czat oraz różnorodne formy szkoleniowe m.in.: zadania, ćwiczenia, prezentacje, wykład, warsztat, dyskusja, gry, scenki.
  3. Uczestnik — osoba pełnoletnia, której miejsce na Szkoleniu zostało objęte Rejestracją.
  4. Zgłaszający — przedstawiciel firmy, który z ramienia pracodawcy dokonuje zgłoszenia Uczestnika na Szkolenie i pośredniczy w całym procesie od zapisu do płatności - pomiędzy 4GROW, firmą, którą reprezentuje oraz Uczestnikiem lub Uczestnikami, których zapisuje na Szkolenie. Zgłaszający może być jednocześnie Uczestnikiem Szkolenia.
  5. Konsument — osoba fizyczna dokonująca z Organizatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  6. Polecający - Uczestnik szkolenia, odbywającego się po 23.06.2021r., rekomendujący innym osobom uczestnictwo w szkoleniach 4GROW;
  7. Osoba polecona – Uczestnik szkolenia, powołujący się w Formularzu na Polecającego;
  8. Formularz — formularz zgłoszeniowy udostępniony przez 4GROW na stronie internetowej: https://4grow.pl/; w szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie.
  9. Rezerwacja — zgłoszenie Organizatorowi przez Zamawiającego prośby o rezerwację miejsca lub miejsc dla Uczestnika lub Uczestników na konkretnym Szkoleniu poprzez wypełniony Formularz.
  10. Rejestracja — potwierdzenie dokonanej wcześniej Rezerwacji oznaczające zakup zarezerwowanego wcześniej miejsca dla Uczestnika Szkolenia.
  11. Cena – wartość określająca w polskich złotych kwotę, jaka będzie naliczona Zamawiającemu w ramach Opłaty za Szkolenie. Informacja o Cenie opublikowana jest każdorazowo na stronie www 4GROW konkretnego Szkolenia przy konkretnym terminie oraz wskazana w Formularzu.
  12. Opłata - honorarium 4GROW za Rejestrację Uczestnika na Szkolenie, zgodnie z Ceną Szkolenia i ewentualnymi Rabatami – aktualnymi na dzień Rejestracji.
  13. Regulamin — niniejszy regulamin określający zasady zakupu i wzajemne zobowiązania Organizatora, Uczestnika i /lub Zamawiającego Szkolenia w 4GROW realizowanego przez Organizatora.

  § 2 JAK PRZEBIEGA REZERWACJA I REJESTRACJA

  1. Rezerwacja nie zobowiązuje Zgłaszającego do Rejestracji, jest zgłoszeniem zainteresowania konkretnym Szkoleniem dla konkretnego Uczestnika lub Uczestników w konkretnym terminie. Rezerwacja wymaga potwierdzenia mailowego przez 4GROW oraz poprzedza dokonanie Rejestracji.
  2. Rezerwacji miejsc na Szkoleniu dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza na stronie www.4grow.pl
  3. W ciągu 2 dni roboczych, Zgłaszający otrzyma od 4GROW mailem informację o potwierdzeniu lub niepotwierdzeniu Rezerwacji przez Organizatora (np. w zależności od dostępności miejsc).
  4. W przypadku potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW, Zgłaszający ma możliwość Rejestracji Uczestnika/ów na Szkolenie poprzez:
  • odpisanie na otrzymanego maila od 4GROW z załączoną Rezerwacją, wiadomością mailową o treści "Zapoznałam/em się z załącznikami, potwierdzam, że są zgodne z moją decyzją i akceptuję ich treści."
  • lub poprzez przesłanie skanu podpisanej Rezerwacji w formacie doc. lub pdf. z załączonym Regulaminem 4GROW

  oraz

  • poprzez wniesienie Opłaty za Szkolenie
  • lub poprzez uzyskanie zgody od Organizatora na wniesienie Opłaty po szkoleniu.
  1. Rejestracja jest równoznaczna z:
  • akceptacją niniejszego Regulaminu przez Zgłaszającego i Uczestnika;
  • upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony Zgłaszającego;
  • gwarancją miejsca na Szkoleniu.
  1. Jeśli Zgłaszający nie dokona Rejestracji w ciągu 2 dni roboczych od potwierdzenia Rezerwacji przez 4GROW lub w wyjątkowych sytuacjach - w ciągu innego terminu wyznaczonego przez 4GROW, Rezerwacja może zostać anulowana.

  § 3 OBOWIĄZKI 4GROW I BENEFITY
  – CO OD NAS OTRZYMUJESZ

  1. Gratisy do Szkolenia - Uczestnik otrzymuje do Szkolenia dodatkowe usługi - gratis:
   1. Certyfikat ukończenia szkolenia – warunkiem otrzymania certyfikatu jest uczestnictwo w szkoleniu w pełnym wymiarze godzin.
   2. Trening indywidualny – zdalne spotkanie trenera 4GROW z Uczestnikiem, odbywające się poprzez rozmowę telefoniczną lub online – poprzez platformę do internetowych rozmów audio / wideo. Wymiar treningu indywidualnego uzależniony jest od wybranego tematu Szkolenia i może obejmować od 60 do180 minut. Trening indywidualny Uczestnik może umówić z trenerem w ciągu roku od szkolenia, w wybrany jeden dzień miesiąca określony wcześniej przez trenera. Celem i tematem treningu indywidualnego jest zwiększenie efektywności Szkolenia w ramach zakresu programu Szkolenia.
   3. Nielimitowane wsparcie telefoniczne trenera – Uczestnik może kontaktować się telefonicznie z trenerem przez nieograniczony czas po Szkoleniu.
   4. Dostęp do platformy www.online.4grow.pl.
   5. Dodatkowe materiały – jeśli w pakiecie z danym Szkoleniem zapewnione są gratis dodatkowe materiały, informacja taka jest każdorazowo umieszczana na stronie www danego Szkolenia. Przykładowe materiały dodatkowe, jakie mogą zostać dołączone do Szkolenia to:
    1. Materiały szkoleniowe i poszkoleniowe. Warunkiem otrzymania dostępu do nich jest rejestracja na platformie www.online.4grow.pl
  2. Gwarancja terminu - jeśli przy konkretnym Szkoleniu na stronie www.4grow.pl opublikowana jest informacja, że termin Szkolenia jest gwarantowany, oznacza to, że Szkolenie dla zarejestrowanego Uczestnika nie zostanie przełożone i odwołane przez 4GROW.
   4GROW zastrzega sobie możliwość odstąpienia od tego zapisu w przypadku wystąpienia szczególnych sytuacjach opisanych poniżej:
  • zdarzeń losowych niezależnych od 4GROW;
  • nagłej choroby lub wypadku trenera uniemożliwiających mu prowadzenie szkolenia przy jednoczesnym braku możliwości zastąpienia go przez innego trenera 4GROW;
  • gdy zarejestrowany Uczestnik prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do firmy 4GROW i/lub istnieje uzasadnione ryzyko wykorzystania przez niego w celach szkoleniowych / doradczych: koncepcji, materiałów, ćwiczeń, scenariuszy, technik itp., których autorem jest 4GROW, otrzymanych podczas szkolenia.
  1. Analiza potrzeb szkoleniowych Uczestnika – Uczestnik otrzyma do 2 dni po zagwarantowaniu terminu przez Organizatora mailowe zaproszenie od trenera 4GROW do zgłoszenia swoich potrzeb, oczekiwań i celów rozwojowych związanych ze Szkoleniem.  Jeśli Uczestnik przekaże swoje potrzeby rozwojowe trenerowi przed szkoleniem, trener albo uwzględni je w przebiegu Szkolenia albo - zaproponuje wspólne przepracowanie wybranych zagadnień w czasie treningu indywidualnego albo - jeśli potrzeby Uczestnika będą mogły być zrealizowane w pełniejszym stopniu na innym szkoleniu, trener doradzi zmianę tematu szkolenia.

  §4 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY

  1. Aby otrzymać certyfikat ukończenia Szkolenia, uczestnik powinien uczestniczyć w całym Szkoleniu – w pełnym jego wymiarze godzinowym.
  2. Uczestnik dołoży starań, aby odpowiedzieć na pytania trenera w ramach badania potrzeb przed Szkoleniem, dzięki czemu trener będzie mógł do nich odnieść się i zaproponować optymalny program doskonalenia kompetencji Uczestnika.
  3. Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z jego oświadczeniem, że:
   Jest świadomy odpowiedzialności karnej z tytułu naruszenia przepisów ustawy o prawie autorskim (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. ze zmianami) i zobowiązuje się do przestrzegania tego prawa w odniesieniu do: materiałów, narzędzi, technik, ćwiczeń, koncepcji, scenariusza, narracji, zadań itp. przekazanych mu przez firmę 4GROW w ramach realizacji Szkolenia, którego jest Uczestnikiem. W szczególności powstrzyma się przed zapisywaniem, nagrywaniem, utrwalaniem na nośnikach audio i wideo przebiegu szkolenia. 
  4. Do udziału w szkoleniu niezbędny jest dostęp do komputera i Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie sobie poniższych wymagań technicznych:
   • Minimum Intel Core i3 CPU 2.XX GHz lub AMD procesor (rekomendowane 4 GB RAM);
   • system operacyjny Windows Vista 32-bit/64-bit, Windows 7 32-bit/64-bit, Windows 8 32-bit/64-bit, Windows 8.1 32-bit/64-bit, Windows Server 2008 64-bit, Windows Server 2008 R2 64-bit, Windows 10. Mac OSX 10.7 i nowszych;
   • przeglądarka Chrome (rekomendowana), Microsoft Internet Explorer 11 i nowszy;
   • ustawienia przeglądarki: włączona JavaScript i tzw. cookies;
   • szybkie łącze internetowe min. 10 Mbps;
   • kamera i mikrofon; zaleca się korzystanie z zestawu słuchawkowego.
  5. Podczas trwania szkolenia uczestnik zobowiązany jest do zalogowania się na platformie www.online.4grow.pl , gdzie udostępnione zostaną materiały szkoleniowe oraz pozostałe narzędzia niezbędne podczas trwania warsztatu.
  6. Brak spełnienia któregoś z wymagań w pkt. 2, 4 i 5 OBOWIĄZKI UCZESTNIKA – CZEGO OD CIEBIE POTRZEBUJEMY nie może być podstawą do składania reklamacji.

  §5 SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE SZKOLENIA

  1. Standardowy dzień szkoleniowy trwa 8 godzin, w trakcie których są: 1 przerwa na lunch (60 min) i 2 przerwy kawowe (15 min). Każdy dzień szkolenia rozpoczyna się o godzinie 9:00 i kończy o 17:00.
  2. Dokładne informacje przypominające o godzinie rozpoczęcia i zakończenia Szkolenia wysyłane są Uczestnikowi przed Szkoleniem mailowo – na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu.
  3. Grupa warsztatowa składa się maksymalnie z 10 osób - tworzymy małe grupy, by każdemu dać więcej przestrzeni do wypowiedzi, ćwiczeń oraz uwagi od trenera. W przypadku części wykładowej szkolenia, grupy mogą składać się z większej liczby osób.

  §6 JAKIE PRZYZNAJEMY RABATY

  1. 4GROW oferuje następujące rabaty:    
   1. Rabat w wysokości 20% od Opłaty za 2-giego i kolejnego Uczestnika zarejestrowanego na tym samym Formularzu, na ten sam temat i termin szkolenia.
   2. Kod rabatowy, uprawniający do skorzystania z rabatu w wysokości 100 zł za kolejne Zgłoszenie tego samego Zgłaszającego na inny termin dowolnego szkolenia
   3. Promocja 20%= 10%+10% obowiązuje na zapisy od 23.06.2021 do odwołania.
    1. 10% dla Polecającego:
     1. Organizator pomniejszy Polecającemu opłatę za szkolenie za każdą Osobę poleconą o 10% ceny szkolenia Osoby poleconej, która zapisze się na szkolenie, realizowane do końca miesiąca, w którym zostało zrealizowane szkolenie Polecającego.
     2. lub Polecający otrzyma Bon szkoleniowy za każdą Osobę poleconą w wysokości 10% ceny szkolenia Osoby poleconej, która dokona Rejestracji na Szkolenie realizowane później niż w miesiącu, w którym zostało zrealizowane szkolenie Polecającego.
     3. Maksymalna zniżka, o której mowa w pkt. C.1.1. i Suma Bonów szkoleniowych, o której mowa w pkt. C.1.2 to 100% ceny szkoleń, w których Polecający był Uczestnikiem od 23.06.2021.
     4. Bony szkoleniowe mogą być wykorzystywane tylko przez Polecającego i nie mogą być przekazane osobom trzecim.
     5. Bony szkoleniowe otrzymane przez Polecającego mogą zostać przeznaczone na opłatę dowolnego szkolenia otwartego z wyłączeniem ceny profilu Insights Discovery.
     6. Bony szkoleniowe nie są wymienialne na gotówkę i przelew zwrotny oraz nie jest zwracana jego niewykorzystana część.
     7. Bony szkoleniowe otrzymane w danym roku kalendarzowym można wykorzystać do końca następnego roku kalendarzowego
    2. 10% dla Osoby poleconej. 
     1. Organizator pomniejszy Osobie poleconej opłatę za szkolenie w wysokości 10% ceny szkolenia, pod warunkiem, że Polecający spełnił warunki, o których mowa w §4 pkt 1.
     2. Maksymalna zniżka, o której mowa w pkt. C.2.1. wynosi 10% ceny szkolenia Osoby poleconej.
    3. Uczestnik nie może być jednocześnie Polecającym i Osobą poleconą.
   4. First minute oraz Last minute w określonych terminach.
   5. Vouchery promocyjne, w określonych terminach.
  2. Rabaty z punktu a i d nie łączą się ze sobą oraz Vouchery przyznawane w działaniach promocyjnych 4GROW nie łączą z rabatami z punktu a i d. Rabat z punktu c.1. łączy się z Rabatami, o których mowa w §6 pkt.1 a, b, d, e natomiast rabat z punktu c.2. nie łączy się z rabatami z punktu a, b, e.

  §7 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

  1.    Faktura przesyłana jest w formacie pdf (e-faktura) lub w przypadku prośby Zgłaszającego jest ona wysyłana listem poleconym (na adres firmowy podany w zgłoszeniu i nazwisko Zgłaszającego, jeśli w polu uwag nie zostaną podane inne dane do wysyłki faktury).

  2.    Cena szkolenia obowiązuje z dnia Rezerwacji.

  3.    Zgłaszający lub podmiot, który reprezentuje, jest zobowiązany do wniesienia Opłaty za Szkolenie w terminie wskazanym na fakturze VAT.

  4.    Za dzień wniesienia Opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym 4GROW.

  5.    Opłata powinna zostać uiszczona:

  1. przelewem na konto Organizatora; dane do przelewu:
   4GROW Sp. Z o.o., ul. Panieńska 9/25, 03-704 Warszawa, numer rachunku: 76 1140 2004 0000 3502 8222 9271 lub
  2. za pośrednictwem portalu Przelewy24.pl

  6.    Organizator informuje, że w Opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT, chyba, że Zgłaszający umieści w polu Uwag w Zgłoszeniu deklarację, że Opłata jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, wtedy Opłata jest zwolniona z VAT.

  §8 JAKICH ZMIAN MOŻESZ DOKONAĆ PO REJESTRACJI

  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. Istnieje możliwość zastąpienia Uczestnika inną osobą niż wskazana w Formularzu. Aby dokonać takiej zmiany, Zgłaszający zobowiązany jest powiadomić e-mailem o potrzebie takiej zmiany Organizatora (na adres: [email protected]) najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem pierwszego dnia Szkolenia. Ze względu na zawartość merytoryczną Szkolenia i wysokie standardy jakości kształcenia w 4GROW, zmiany takiej można dokonać tylko w odniesieniu do całego wymiaru czasowego Szkolenia (a nie jego wybranej części).
  3. Zgłaszający może też bezkosztowo wycofać swoją Rejestrację lub przenieść ją z jednego Szkolenia na inne Szkolenie l - poprzez przesłanie wiadomości mailowej informującej o rezygnacji ze Szkolenia na adres  [email protected].:
   1. najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Szkolenia,
   2. najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed planowanym terminem Szkolenia i jednocześnie nie później niż 2 dni robocze od wysłania przez 4GROW wiadomości mailowej do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o sprzedaniu wszystkich miejsc na Szkoleniu i w związku z tym – o kończącym się za 2 dni robocze etapie możliwych bezpłatnych zmian w Rejestracji.
  4. W przypadku wycofania Rejestracji zgodnie z powyższym pkt 3, Organizator zwróci Zgłaszającemu Opłatę wniesioną w ramach Rejestracji, na numer konta bankowego, z którego wniesiono Opłatę, w ciągu 10 dni roboczych.
  5. W przypadku, gdy Zgłaszający chce zgodnie z powyższym pkt 3 wycofać Rejestrację z jednego Szkolenia i jednocześnie przenieść ją na inne Szkolenie, zmiana taka wymaga dodatkowego potwierdzenia dostępności miejsc na wskazanym przez Zgłaszającego Szkoleniu. W przypadku dostępności miejsc, następuje bezkosztowa zmiana Rejestracji na nowe Szkolenie. W przypadku braku miejsc na wskazanym Szkoleniu lub braku odpowiadających Zgłaszającemu terminów innych Szkoleń, Zgłaszający może wycofać wcześniejszą rejestrację - nadal, przy założeniu zgodności z pkt 3. W przypadku różnicy pomiędzy Ceną nowego Szkolenia a wniesioną Opłatą, różnica zwracana jest Zamawiającemu - jeśli Opłata była wyższa niż Cena nowego Szkolenia lub do potwierdzenia Rejestracji na nowe Szkolenie wymagana jest dopłata różnicy pomiędzy wniesioną Opłatą a Ceną nowego Szkolenia. 
  6. Wycofanie przez Zgłaszającego Rejestracji lub przeniesienie Rejestracji na inne Szkolenie lub inny termin Szkolenia, bez zachowania 30-dniowego terminu wskazanego w pkt 3, oznacza brak zwrotu pełnej Opłaty.
  7. W sytuacji zmiany Rejestracji, opisanej w powyższym, pkt 6, Organizator może na prośbę Zgłaszającego zwrócić mu część Opłaty wniesionej za Rejestrację zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8.
  8. Gdy informacja o zmianie wskazanej w pkt 6 wpłynie na adres mailowy Organizatora wskazany w pkt 3:
   1. w przedziale czasowym 29 - 15 dni kalendarzowych do dnia rozpoczęcia Szkolenia - Zgłaszający poniesie połowę Opłaty za Rejestrację Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału za połowę Ceny w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia
   2. w przedziale czasowym 14 dni i krócej przed planowanym terminem Szkolenia - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę z tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą. Dodatkowo Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia wypadającym nie później niż za 7 dni roboczych od chwili przekazania przez 4GROW takiej informacji. Oznacza to, że Uczestnik, który wycofa się z udziału w Szkoleniu na 14 dni lub krócej przed jego terminem, zostanie zapisany przez 4GROW na listę rezerwową uczestników innego Szkolenia. Z nowego Szkolenia będzie mógł skorzystać w tej sytuacji bezpłatnie tylko wtedy, gdy na 7 dni roboczych (lub mniej) przed jego terminem, będzie wolne miejsce na danym Szkoleniu.
   3. po 2 dniach od wysłania przez 4GROW maila do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o zamknięciu etapu zmian w Rejestracji i o możliwości skorzystania z bezpłatnej rezygnacji/zmiany terminu w ciągu dwóch dni roboczych - Zgłaszający poniesie pełną Opłatę z tytułu Rejestracji Uczestników objętych zmianą. Uczestnicy ci otrzymają dodatkowo możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie Szkolenia, na zasadach opisanych w punkcie „b” powyżej.
  9. Zawsze tylko jeden z punktów a, b lub c ma zastosowanie. Zmiany na warunkach opisanych w punkcie a, b i c można dokonać tylko raz.
  10. W przypadku zapisu z 20% rabatem od Ceny 2-giego i kolejnego uczestnika z tej samej firmy, na ten sam temat i termin Szkolenia i późniejszego rozbicia Uczestników na kilka innych terminów Szkoleń będzie wiązało się ze zmianą wysokości rabatów i wyższą Ceną za uczestnika.
  11. Szkolenie może być prowadzone przez innego naszego trenera dedykowanego do danego tematu niż trener pierwotnie podany w kalendarzu/szczegółach organizacyjnych. W takiej sytuacji wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie, najpóźniej 3 dni przed Szkoleniem, za wyjątkiem sytuacji losowych, w wyniku których zmiana taka może nastąpić aż do dnia realizacji Szkolenia.
  12. 4GROW jest zobowiązany do poinformowania o zmianach wymienionych w punkcie 11 za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

  §9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Danych jest firma 4GROW Sp. Z o.o., ul. Panieńska 9/25, 03-704 Warszawa, NIP: 113-305-21-95, REGON: 521353360, KRS:0000956866. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, a także do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD: [email protected]
  Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW

   

  §10 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie ich powielanie, kopiowanie lub rozpowszechniane może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

  §11 REKLAMACJE

  1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące Szkolenia w ciągu 30 dni od daty jego realizacji.
  2. Wszelkie reklamacje Uczestnik zobowiązany jest przesłać e-mailem na adres [email protected] .
  3. Organizator odpowie na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania drogą mailową.

  §12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.
  2. W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.
  3. Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora (https://4grow.pl/regulamin).
  4. Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres [email protected] lub do siedziby Organizatora.