Testy kompetencji miękkich

Test: Asertywność, egzekwowanie i konstruktywna krytyka w pracy

Sprawdź, w jakim stopniu asertywność, konstruktywna krytyka i egzekwowanie są Twoimi silnymi stronami!

Test: Asertywność i obrona przed manipulacjamiAsertywność - jedna z najważniejszych kompetencji składowych charyzmy, ale niestety często bagatelizowana przez sponsorów szkoleń. Umiejętność konstruktywnej krytyki i egzekwowania - składowe asertywności - fundamentalne dla efektywności pracowników pracujących w zespołach bądź uzależnionych od pracy innych.

Asertywność daje Ci możliwość bycia prawdziwym sobą z całym Twoim bogactwem pomysłów i zasobów intelektualnych.

Konstruktywna krytyka sprawia, że gdy dostrzegasz ułomności rozwiązań i sytuacji otaczających Cię, wnosisz udoskonalenia w taki sposób, który dowartościowuje innych i pogłębia Twoje relacje z otoczeniem.

Egzekwowanie pozwala Ci uzyskać od innych to, czego potrzebujesz, nawet jeśli z początku napotykasz na opór i niechęć.

Niniejszy test jest chroniony prawem autorskim i został zbudowany na podstawie pięcio-składnikowego modelu asertywności  autorstwa Mateusza Dąbrowskiego, na który składa się 5 skal:

 • swoboda wyrażania się
 • proszenie o pomoc
 • egzekwowanie
 • konstruktywna krytyka
 • odmawianie

Więcej >>

 

Test: Biznes Partner - zarządzanie relacjami z Klientem wewnętrznym

Sprawdź, jak silną masz pozycję w firmie!Test: Biznes Partner

Jesteś ekspertem, z którego opinią liczą się inni? którego pomysły są cenione i realizowane? który ma realny wpływ na to, jak wygląda firma?   

Niestety, zbyt często polityka, osobiste preferencje i konflikty, presja wyników i goniących terminów czy brak proaktywności powodują, że nasze umiejętności nie są w pełni wykorzystywane.

Pracując w dziale usługowym, tj. HR, IT czy w Księgowości, na co dzień masz do czynienia z najtrudniejszymi Klientami – kolegami z innych działów i kadrą kierowniczą. Mimo to możesz zbudować sobie odpowiedni autorytet i zadbać o skuteczną współpracę w zespole i między działami!

Więcej >>>

 

Test: Charyzma i skuteczność interpersonalna

Sprawdź, czy posiadasz siłę wpływu i inicjatywę skutecznego lidera!Test: Charyzma i skuteczność interpersonalna

Charyzma to marzenie wielu z nas - jego realizacja jest w zasięgu Twoich możliwości!
To nie wrodzona predyspozycja czy mistyczna właściwość zarezerwowana dla wybranych, charyzma to zbiór kompetencji, które czynią z menedżera, pracownika, jednostkę ponadprzeciętną i niezwykle skuteczną, zarówno w zarządzaniu samym sobą, jak i w relacjach z innymi.

Lider charyzmatyczny posiada bardzo wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie:

 • egzekwowania
 • krytykowania
 • stawiania granic
 • skutecznej komunikacji
 • wywierania wpływu
 • zarządzania konfliktem
 • budowania autorytetu
 • motywowania
 • inspirowania
 • budowania poczucia wartości
 • mierzenia efektywności
 • Inteligencji emocjonalnej.

Więcej >>

 

Test: Inteligencja emocjonalna (IE)

Test: Inteligencja emocjonalna (IE)Sprawdź, w jakim stopniu IE przydaje się w biznesie!

Zastanawiałeś się kiedyś, w jakim stopniu jesteś zdolny do tworzenia głębokich relacji? Czy wiesz, że jednym z czynników budujących relację, jest postrzeganie złożonych emocji i wyrażanie ich?

Wyobraź sobie, że jesteś wściekły albo smutny, a za chwilę masz ważne spotkanie z  prezesem. Jak zmienić swoje emocje na takie, które będą wspierały realizację Twoich celów?

Na te i wiele innych pytań odpowiada właśnie inteligencja emocjonalna. Sprawdź, swój poziom IE i dowiedz się, jak możesz się jeszcze bardziej rozwinąć w tym obszarze

Niniejszy test jest chroniony prawem autorskim i został zbudowany na podstawie cztero-składnikowego modelu inteligencji emocjonalnej autorstwa Mayer, Salovey i Caruso, na który składają się 4 skale:

 • rozpoznawanie i ekspresja emocji
 • rozumienie i analizowanie emocji
 • asymilacja - wykorzystywanie emocji
 • zarządzanie emocjami własnymi oraz innych ludzi

Więcej >>

 

Test: Komunikacja interpersonalna

Test: Komunikacja interpersonalnaPrzekonaj się, czy komunikujesz się skutecznie!

Ktoś mówi, ktoś inny słucha – nic prostszego? Każdy z nas ma poczucie, że co jak co, ale komunikować się z innymi to umie - raz lepiej raz gorzej… Niestety, takie myślenie powoduje, że coraz trudniej jest nam się porozumieć, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Ponieważ komunikować się musi każdy, warto robić to skutecznie. Czyli jak?  
Ze zrozumieniem punktu widzenia drugiej osoby, jej intencji i przesłania. Zrozumieniem tego, w jaki sposób nasze słowa, zdania, komunikaty niewerbalne wpływają na odbiorcę. Zrozumieniem, że nigdy nie jesteśmy tylko biernym odbiorcą, bo odpowiedzialność za dialog znajduje się po obu stronach.

Mając świadomość tych, zdawałoby się oczywistych kwestii, wystarczy trochę praktyki, by w sposób naturalny budować w rozmowie porozumienie i otrzymywać to, czego chcemy.

Więcej >>

 

Test: Negocjacje w biznesie

Test: Negocjacje w biznesiePrzekonaj się, czy jesteś efektywnym negocjatorem!

Negocjacje są nieuniknionym elementem codziennego życia zawodowego i osobistego każdego z nas, niestety wciąż nie jesteśmy w nich wystarczająco skuteczni.

Skuteczny negocjator posiada wysoko rozwinięte umiejętności:

 • rozwiązywania konfliktowych sytuacji
 • budowania relacji
 • dbania o potrzeby drugiej strony
 • dbania o własne potrzeby.

więcej >>

 

Test: Prezentacje biznesowe i wystąpienia

Sprawdź, jaki wizerunek budujesz!

Test: Prezentacje biznesowe i wystąpienia
Umiejętność wywierania dobrego wrażenia i przyciągania uwagi ma równie duże znaczenie na konferencji z liczną publicznością, podczas prezentacji przed zespołem, na spotkaniu z kontrahentem czy podczas rozmowy z najbliższymi współpracownikami.

- Szybki rozwój kariery
- Wizerunek lidera i eksperta wewnątrz firmy
- Łatwość przedstawiania własnych produktów i usług zewnętrznym Klientom...
To tylko kilka z realnych korzyści zarządzania własnym wizerunkiem.

Sukces Twoich wystąpień publicznych zależy od:

 • Umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • Świadomej komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Angażowania i kierowania uwagi odbiorców
 • Budowania autorytetu

więcej >>

 

Test: Profesjonalna obsługa Klienta

Sprawdź, czy umiesz zadbać o relacje z Klientem!

Test: Profesjonalna obsługa KlientaKonsument dokonujący zakupu, Kontrahent zamierzający podpisać umowę, Użytkownik Twojego produktu, Inwestor wspierający wybrane projekty – każdy z nich ma pewne oczekiwania, potrzeby, problemy. Od Ciebie i Twojego podejścia zależy powodzenie dalszej współpracy. Niedocenianie znaczenia obsługi Klienta stanowi słabość organizacji i częstą przyczynę problemów, natomiast jej wysoka jakość decyduje o przewadze konkurencyjnej firmy i przyczynia się do osiągnięcia sukcesu.
Praktycznie każdy kontakt z Klientem ma znaczenie – stanowi szansę na zbudowanie relacji, zaufania i pozytywnego wizerunku firmy. Wykorzystaj ją, pamiętając o…

 • empatii
 • asertywności
 • pozytywnym nastawieniu
 • proaktywności.

więcej >>

 

 

 

Test: Rekrutacja

Przekonaj się, czy we właściwy sposób wzmacniasz zasoby organizacji!

Ludzie - ich praca, zaangażowanie, kompetencje, wartości decydują o sukcesie firmy. O tym, Test: Rekrutacjajacy ludzie tworzą firmę w dużej mierze decyduje rekruter. To ogromna odpowiedzialność i możliwości zarazem – błędne decyzje mogą skutkować spowolnieniem organizacji i wzrostem kosztów, natomiast zatrudnienie osób dopasowanych do firmy i zespołu zwiększa efektywność.

Jak podejmować tylko właściwe decyzje?
- Nie wystarczy proces rekrutacyjny oparty na kompetencjach.
- Nie wystarczą techniki, ustrukturyzowany proces ani testy.
- Nie wystarczy długoletni staż ani dobre chęci.

Skuteczny rekruter posiada:

 • Wiedzę i umiejętności nt. zaawansowanych technik rekrutacji
 • Przekonania, które wspierają proces rekrutacji i realizację wyznaczanych celów
 • Misję, która definiuje jego rolę – osoby umacniającej firmę

więcej >>

 

Test: Wywieranie wpływu i perswazja

Sprawdź, w jakim stopniu umiesz przekonać nieprzekonanych i bronić się przed manipulacjami innych!Test: Wywieranie wpływu i perswazja

Wywieranie wpływu nie jest żadną wiedzą tajemną zarezerwowaną dla określonej grupy ludzi. Każdy z nas mniej lub bardziej umiejętnie stara się wpływać na innych: ich działanie, decyzje, czy sposób myślenia.  A czy jesteśmy świadomi tego, jak inni oddziałują na nas? Dlaczego kupujemy coś, czego tak naprawdę nie chcieliśmy, albo spełniamy czyjąś prośbę, czy zmieniamy decyzję trochę wbrew sobie?

Niniejszy test jest chroniony prawem autorskim i został stworzony przez Mateusza Dąbrowskiego. Test mierzy poziom kompetencji wywi erania wpływu i perswazji poprzez stosowanie:

 • Argumentacji
 • Reguł psychologicznych
 • Retoryki i erystyki w sporze
 • Sprawczości

Więcej >>

 

 

Test: Zarządzanie czasem - efektywność i automotywacja

Czy korzystasz ze swojego czasu efektywnie?Test: Zarządzanie czasem - efektywność i automotywacja

Czas - najcenniejszy z zasobów nieodnawialnych.
Nie możesz go zatrzymać, możesz natomiast zatrzymać siebie, by sprawdzić, czy sposób, w jaki pracujesz, pozwala Ci efektywnie z niego korzystać. Zamiast brać udział w wyścigu o największą ilość wykonywanych zadań i obowiązków, warto stawiać na jakość i planować swój dzień świadomie.

Co z tego masz?

Więcej >>

 

Test: Zarządzanie zespołem

Sprawdź, w jakim stopniu kompetencje niezbędne do zarządzania zespołem są Twoimi silnymi stronami!Test: Zarządzanie zespołem

Efektywne zarządzanie zespołem we współczesnych czasach  jest sporym wyzwaniem, biorąc pod uwagę sytuację na rynku, rosnące wymagania klientów i naszych przełożonych - odwrotnie proporcjonalne do zaangażowania pracowników.

Ten test jest chroniony prawem autorskim i został zbudowany na podstawie pięcio-składnikowego modelu zarządzania zespołem autorstwa Mateusza Dąbrowskiego, na który składa się 5 skal:

 • Budowanie zespołu
 • Motywowanie
 • Egzekwowanie
 • Delegowanie
 • Charyzma

Więcej >>