Test: Prezentacje biznesowe i wystąpienia

wystąpienia publiczne test kompetencjiJak powiedział Ralph Waldo Emerson: Wszyscy wielcy mówcy byli najpierw złymi mówcami. Sprawdź, czy zwracasz uwagę na wszystkie detale, które czynią wystąpienie wyjątkowym!

Test został stworzony przez Mateusza Dąbrowskiego i jest chroniony prawem autorskim.

Badane kompetencje: radzenia sobie ze stresem, świadomej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, angażowania i kierowania uwagi odbiorców, budowania autorytetu

Przed rozpoczęciem testu pamiętaj, że

  1. Twój udział w teście jest anonimowy
  2. Zaznaczone przez Ciebie odpowiedzi mają w możliwie największym stopniu wyrażać Ciebie
  3. Tylko szczere odpowiedzi pomogą Ci dowiedzieć się, nad jakimi obszarami warto popracować
  4. Test ma charakter poglądowy i nie jest testem psychologicznym
  5. Odpowiedz na wszystkie pytania, aby otrzymać diagnozę swoich kompetencji. 

Rodzaj pytań: zamknięte
Rodzaj testu: wielokrotnego wyboru 
(w niektórych pytaniach więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa; informujemy o tym w treści pytania)
Liczba pytań: 16
Szacowany czas: 12 minut