Test: Asertywność, egzekwowanie i konstruktywna krytyka w pracy

Właściwy komunikat stanowi najskuteczniejsze narzędzie praktycznie w każdej sferze aktywności osobistej i zawodowej. Pozwoli Ci osiągnąć to, co sobie zamierzyłeś.

Wykorzystaj szansę, by udoskonalić swoje umiejętności w tym zakresie.

Do dzieła!