Test: Wywieranie wpływu, perswazja i argumentacja

wywieranie wpływu test kompetencjiWywieranie wpływu nie jest żadną wiedzą tajemną zarezerwowaną dla określonej grupy ludzi. Każdy z nas mniej lub bardziej umiejętnie stara się wpływać na innych: ich działanie, decyzje, czy sposób myślenia. 

Pytanie, czy jesteśmy świadomi tego, jak inni oddziałują na nas? Dlaczego kupujemy coś, co nie jest nam potrzebne, albo spełniamy czyjąś prośbę?
 

Test mierzy następujące obszary kompetencji :
 

  • Argumentacji w dyskusji
  • Reguł psychologicznych w budowaniu relacji, przychylności, zaangażowania, zaufania
  • Retoryki i erystyki w sporze, obiekcjach i konflikcie
  • Sprawczości

Przed rozpoczęciem testu pamiętaj, że
 

  1. Twój udział w teście jest anonimowy
  2. Zaznaczone przez Ciebie odpowiedzi mają w możliwie największym stopniu wyrażają Ciebie
  3. Tylko szczere odpowiedzi pomogą Ci dowiedzieć się, nad czym warto popracować

Test został stworzony przez Mateusza Dąbrowskiego i jest chroniony prawem autorskim.

Rodzaj pytań: zamknięte
Rodzaj testu: wielokrotnego wyboru
Liczba pytań: 12
Szacowany czas: 10 minut