Test: Wywieranie wpływu, perswazja i argumentacja

wywieranie wpływu test kompetencjiWywieranie wpływu nie jest żadną wiedzą tajemną zarezerwowaną dla określonej grupy ludzi. Każdy z nas mniej lub bardziej umiejętnie stara się wpływać na innych. Pytanie, czy jesteśmy świadomi tego, jak inni oddziałują na nas? Dlaczego kupujemy coś, co nie jest nam potrzebne, albo spełniamy czyjąś prośbę?

Test został stworzony przez Mateusza Dąbrowskiego i jest chroniony prawem autorskim.

Badane obszary wywierania wpływu: argumentacja w dyskusji; reguły psychologiczne w budowaniu zaufania i zaangażowania, retoryka i erystyka w sporze, obiekcjach i konflikcie, sprawczość

Przed rozpoczęciem testu pamiętaj, że
 

  1. Twój udział w teście jest anonimowy
  2. Zaznaczone przez Ciebie odpowiedzi mają w możliwie największym stopniu wyrażać Ciebie
  3. Tylko szczere odpowiedzi pomogą Ci dowiedzieć się, nad jakimi obszarami warto popracować
  4. Test ma charakter poglądowy i nie jest testem psychologicznym
  5. Odpowiedz na wszystkie pytania, aby otrzymać diagnozę swoich kompetencji. 

Rodzaj pytań: zamknięte
Rodzaj testu: wielokrotnego wyboru 
(w niektórych pytaniach więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa; informujemy o tym w treści pytania)
Liczba pytań: 12
Szacowany czas: 8 minut