Szkolenia podnoszące efektywność w zespole - Team coaching i Team building

Budowanie zespołu, współpraca w zespole, zaufanie, praca zespołowa, komunikacja w zespole

Marzysz o efektywnym zespole? - zbuduj solidne fundamenty współpracy! 

Są momenty w życiu każdego zespołu, w których nawet świetny lider chce skorzystać ze wsparcia doświadczonego trenera i coacha. Gdy zewnętrzny ekspert zarządza procesem w czasie warsztatu zespołowego, lider może przyjąć komfortową rolę uczestnika wspólnie ze swoim zespołem. Przekonaj się, jak możemy wzmocnić Ciebie i Twój zespół w drodze na szczyt! 

3 autorskie warsztaty wspomagające budowanie zespołu!

szkolenie dla zespołu efektywność zespołu komunikacja i współpraca różnych osobowościbudowanie zespołu szkolenie efektywność zespołu - jasne zasady współpracy i wspólne celeteam coaching teambuilding szkolenia dla zespołu efektywna współpraca

 

Każdy warsztat porusza inne obszary i jest niezależny od pozostałych, dlatego można zaplanować ścieżkę rozwoju zespołu przechodząc przez wszystkie 3 tematy lub wybrać ten, który najbardziej odpowiada obecnym potrzebom zespołu. Jako pierwszy warsztat sugerujemy - "Osobowość zgranego zespołu...", następnie "Jedność zespołu..." i kończąc na warsztacie "4 filary efektywnego zespołu..."

 

Efektywna praca zespołowa - rekomendowana ścieżka rozwoju

ścieżka rozwou warsztaty efektywność zespołu team building zgrany zespół

Sprawdź, które szkolenie najbardziej odpowiada potrzebom Twojego zespołu

 

Co zespół odkryje?

Dominujący styl komunikacji i współpracy każdego członka zespołu. Mocne strony we współpracy poszczególnych osób oraz jak zmienia się praca zespołowa pod wpływem stresu/ konfliktu. Jak poszczególne osoby w zespole postrzegają się nawzajem, a także jakie obszary komunikacji warto rozwijać, aby tworzyć zgrany zespół.
W jaki sposób członkowie zespołu postrzegają ich wspólny cel oraz jakie wartości dominują i jak wpływają na efektywną współpracę. Jakimi niepisanymi zasadami kieruje się zespół. Co dodaje energii zespołowi, a co ją odbiera.
W jaki sposób każda osoba wpływa na efektywną współpracę, co osłabia, a co wzmacnia jedność zespołu.
W jakiej fazie rozwoju się znajduje się zespół oraz jak członkowie zespołu postrzegają mocne i słabe strony zespołu. Jakie kluczowe obszary wymagające wzmocnienia dostrzegają jego członkowie. W jaki sposób zespół może uniknąć 5 dysfunkcji pracy zespołowej.

 

Co zespół wypracuje?

Gotową receptę na owocną komunikację i współpracę z każdym członkiem zespołu - optymalny model współpracy na bazie cech osobowości.
Sposoby na wzmocnienie porozumienia w relacji: lider – członkowie zespołu
oraz skuteczne sposoby wzajemnego wspierania się i motywowania.
 
Ramowy kontrakt zespołu: wspólne rozumienie celu zespołowego, poszczególnych ról w zespole oraz zasad współpracy i wartości, jakimi zespół chce się kierować, aby utrzymać jedność i efektywność.
Plan usprawnienia słabych stron i/lub wzmocnienia zespołu w tych obszarach, które uczestnicy sami zdiagnozują jako kluczowe dla ich efektywnej współpracy. 

 

Na jakim etapie powinien być zespół?

Odpowiedni na każdym etapie rozwoju zespołu, szczególnie polecany jako pierwszy warsztat zespołowy.
Odpowiedni na każdym etapie rozwoju zespołu.
Szczególnie polecany zespołom nowym, zespołom po zmianach oraz zespołom, które nigdy wspólnie nie wypracowały celu zespołowego, wartości, zasad, misji. Zalecany jako kontynuacja po warsztacie „osobowość zgranego zespołu”.
Odpowiedni na każdym etapie rozwoju zespołu. Szczególnie polecany zespołom, które chcą wspólnie odkryć i wybrać obszary do poprawy i wzmocnienia.

 

informacja - warsztat budowanie zespołu liczba dni Liczba dni warsztatowych zależy od wielkości zespołu oraz czasu, jaki zespół chce przeznaczyć na dyskusje i pracę nad poszczególnymi punktami programu. Zazwyczaj zespół potrzebuje 1-2 dni warsztatowe.

Masz pytanie o szkolenie?
Zostaw numer, oddzwonimy
Wpisz poprawny numer telefonu
Pola wymagane

Programy warsztatów pomagających zbudować zgrany zespół

Program warsztatu (2 dni)

 • Magia percepcji – wspólnie odkryjecie, jak osobowość każdego z Was wpływa na sposób postrzegania innych ludzi, odbierania ich zachowań, współpracę i zaangażowanie.
 • Różne wymiary osobowości oraz ich wpływ na komunikację, motywację i stres – poznacie czym jest introwersja, ekstrawersja oraz wymiary osobowości: myślenie i uczucia. Nauczycie się rozpoznawać różne typy osobowości na podstawie ich sposobu komunikacji i mowy ciała.
 • Odkryjecie jakie są mocne strony i ograniczenia w komunikacji każdego z typów osobowości oraz w interakcji różnych typów między sobą.
 • Poznacie „zły dzień” i „cień” różnych typów osobowości – dowiecie się, jak zmienia się sposób komunikacji pod wpływem stresu.
 • Stworzycie „recepty” na dobrą komunikację i współpracę z każdym z Was. Podzielicie się ze sobą informacjami na temat Waszych preferencji osobowościowych, stylu komunikacji, potrzeb związanych z ulubionym sposobem motywowania i angażowania.
 • Wspólnie odkryjecie Wasze motywatory, demotywatory i bariery w komunikacji oraz współpracy, wynikające z Waszej osobowości.
 • Poznacie „osobowość” Waszego zespołu jako całości – jego mocnych stron i wyzwań – w odniesieniu do Waszych celów zespołowych, ról oraz np. we współpracy z innymi działami.
 • Nauczycie się, jak konstruktywnie wykorzystywać różne perspektywy, potrzeby i oczekiwania w zespole.
 • Przekażecie sobie i uzyskacie od siebie nawzajem informacje zwrotne.
 • Wspólnie wypracujecie zobowiązania zespołowe i działania, które pomogą Wam po warsztacie utrzymywać i wzmacniać w Waszym zespole zaufanie, dobrą współpracę i pozytywną energię!
 

Dodatkowo:

 • W trakcie warsztatu będziecie brali udział w licznych interaktywnych zadaniach, które poprzez ich specyfikę pomogą Wam już w czasie warsztatu wzmocnić wzajemną otwartość, zaufanie oraz zrozumieć potrzeby i wartości wnoszone do zespołu przez jego poszczególnych członków. Warsztat pomoże Wam także wzmocnić wzajemne zrozumienie w relacji przełożony – podwładni lub lider – członkowie zespołu projektowego.
 • Trener dopasuje scenariusz i sposób prowadzenia warsztatu do specyfiki i fazy rozwoju Waszego zespołu – ponieważ każdy zespół jest inny, podczas takiego warsztatu kluczowe jest dopasowanie jego przebiegu m.in. do poziomu zaufania i otwartości w zespole oraz do wyzwań, z jakimi aktualnie mierzy się zespół.

Diagnoza osobowości i stylów komunikacji w zespole przed warsztatem

 • Cały Wasz zespół wypełni onilne kwestionariusze Insights Discovery (20 minut) – najpóźniej 2 tygodnie przed warsztatem zespołowym.
 • Każda osoba z zespołu otrzyma w czasie warsztatu swój indywidualny raport opisowy stworzony na podstawie udzielonych w kwestionariuszu Insights Discovery odpowiedzi.
 • Indywidualne profile Insights Discovery, będą zawierały graficzne zobrazowanie oraz opis, z którego każdy uczestnik dowie się: jaki jest jego typ osobowości oraz dominujący styl komunikacji / współpracy, wynikający z preferencji osobowościowych. Profil opisuje także mocne strony i wyzwania w komunikacji z innymi; jak  dana osoba funkcjonuje w tzw. „dobrym dniu” i jak zmienia się jej styl komunikacji w „złym dniu” – w konflikcie, pod wpływem stresu; jaki jest jej „typ antagonistyczny” i nad czym może pracować aby lepiej komunikować  się z osobami o innych preferencjach osobowościowych.
 • Indywidualne profile Insights będą punktem odniesienia w czasie całego warsztatu. Uczestnicy dostaną swoje Profile Insights w wersji papierowej i elektronicznej – będą mogli udostępnić je swoim przełożonym i współpracownikom.

* Insights Discovery to metoda bazująca na teorii osobowości C.G. Junga, oparta o badanie kwestionariuszowe online, opracowana z zachowaniem standardów profesjonalnego testu psychologicznego. Raporty (profile indywidualne Insights) tworzone na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu, obrazują w sposób przystępny dla środowiska biznesowego, indywidualne preferencje i różnice w stylu funkcjonowania ludzi. Kwestionariusz Insights jest narzędziem samoopisowym (uczestnik sam siebie opisuje poprzez wybór odpowiedzi na różne pytania), nie służy ocenie lecz autorefleksji i rozwojowi jednostek oraz zespołów. Diagnozę Insights oraz warsztaty bazujące na tej diagnozie mogą prowadzić tylko trenerzy certyfikowani przez Insights International / Poland. Więcej informacji na temat Insights Discovery: www.insights.pl

 

Program warsztatu (2 dni)

 • Diagnoza fazy rozwoju Waszego zespołu – wspólnie, warsztatowo odkryjecie, w jakiej fazie jest Wasz zespół oraz co to dla Was oznacza.
 • Diagnoza efektywności Waszego zespołu na bazie modelu 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg Patricka Lencioniego – dzięki naszym narzędziom i zadaniom, sami ocenicie czy i ewentualnie które dysfunkcje dotyczą Waszego zespołu.
 • 4 filary efektywnego zespołu:  procesy, atmosfera, współpraca, koncentracja na rezultatach – podczas wspólnej, warsztatowej pracy, zdecydujecie, które obszary są Waszą mocną stroną i w których chcecie wzmacniać Waszą efektywność.
 • W zależności od Waszej wspólnej diagnozy i decyzji, wspieranych wiedzą i doświadczeniem, w dalszej części warsztatu poznacie i przećwiczycie techniki oraz narzędzia wspierające Was w otwartej, szczerej i konstruktywnej pracy nad wybranymi przez Was zagadnieniami, np.: nad przekazywaniem sobie informacji zwrotnej, zarządzaniem emocjami w zespole, rozwiązywaniem i prowadzeniem konstruktywnych konfliktów, wypracowaniem nowych pomysłów lub zmian w wybranym obszarze.
 • Wybierzecie najlepsze dla Was rozwiązania, podzielicie się rolami i odpowiedzialnością we wdrażaniu ich w życie oraz zaplanujecie konkretny plan działań „powarsztatowych”.
 • Wspólnie wypracujecie zobowiązania zespołowe i działania, które pomogą Wam po warsztacie utrzymywać i wzmacniać zaufanie, otwartość, zaangażowanie, odpowiedzialność, nastawienie na wspólne cele i pozytywną energię!

Dodatkowo:

 • W trakcie warsztatu będziecie brali udział w licznych interaktywnych zadaniach, które poprzez ich specyfikę pomogą Wam już w czasie warsztatu wzmocnić jedność oraz umiejętność współpracy.
 
 • Trener w czasie warsztatu będzie przekazywał Wam na bieżąco informacje zwrotne dotyczące Waszego sposobu komunikacji i współpracy i/lub będzie prowokował Was pytaniami, naświetlając procesy, które z jego perspektywy działają wzmacniająco lub osłabiająco na efektywność Waszego zespołu.
 • Trener dopasuje scenariusz i sposób prowadzenia warsztatu do specyfiki i fazy rozwoju Waszego zespołu – ponieważ każdy zespół jest inny, podczas takiego warsztatu kluczowe jest dopasowanie jego przebiegu do wyzwań, z jakimi aktualnie mierzy się zespół.

Badanie potrzeb i budowanie zaangażowania przed warsztatem, w standardzie 4GROW

Standard szkoleń i warsztatów zamkniętych 4GROW zakłada, że po wspólnym podjęciu decyzji o współpracy i podpisaniu umowy, Trener 4GROW przeprowadza dogłębną diagnozę potrzeb i wyzwań zawodowych w temacie szkolenia, wśród wszystkich jego uczestników oraz z perspektywy osoby zlecającej – Działu HR lub przełożonych uczestników. Diagnoza taka zakłada indywidualny kontakt mailowy i/lub telefoniczny z uczestnikami, w celu uzyskania od nich przez trenera wszelkich informacji mogących pozytywnie wpłynąć na długofalową efektywność warsztatu.

Dzięki opisanej diagnozie, szkolenia i warsztaty zamknięte 4GROW są usługami „szytymi na miarę” – program, zadania i przykłady poruszane przez trenera nawiązują bezpośrednio do specyfiki pracy uczestników oraz do specyfiki Państwa branży, produktów i usług. Dodatkowo, uczestnicy zyskują poczucie, że ich indywidualne potrzeby rozwojowe są dla Państwa firmy ważne – rozmowa na temat ich oczekiwań i wyzwań zawodowych, buduje ich zaangażowanie jeszcze przed samym szkoleniem / warsztatem.

Powyższe standardy jakości 4GROW wynikają z naszych wieloletnich doświadczeń, z dbałości o najwyższą satysfakcję uczestników naszych szkoleń i warsztatów oraz z dbałości o ich długofalową efektywność biznesową dla firm naszych Klientów.

Program warsztatu (2 dni)

 • Role i zależności w zespole – wspólnie zweryfikujecie, czy są one dla wszystkich jasne, zrozumiałe i efektywne. Jeśli odkryjecie „wąskie gardła” – bariery efektywności w tym obszarze, wypracujecie założenia pod zmiany ról i procesów, dzięki którym zwiększy się Wasze poczucie bezpieczeństwa i efektywność.
 • Niepisane zasady w zespole – wyjmiecie na światło dzienne wszystkie najważniejsze niepisane zasady, jakimi kierujecie się we współpracy między sobą i z innymi zespołami; odkryjecie które z nich służą Wam a które – nie. Te, które Wam nie służą, zamienicie na nowe, konstruktywne zasady, które sami wypracujecie.
 • Wspólne cele – upewnicie się, czy wszyscy tak samo rozumiecie rezultaty, do których dążycie. Stworzycie wspólną wizję Waszego zespołu w przyszłości – taką, która będzie Was motywowała do dalszej pracy w tym zespole. Zweryfikujecie swój cel zespołowy pod kątem rozumienia jego związku z celami biznesowymi Waszej organizacji.
 • Wartości zespołowe – dowiecie się, jakie indywidualne wartości każdy z Was wnosi do zespołu, jakie dla każdego z Was są kluczowe oraz wspólnie wybierzecie te, które będą służyć Waszemu zespołowi jako jedności. Wypracujecie dla siebie praktyczne sposoby na realizowanie w Waszej codziennej pracy wartości zespołowych.
 • Spójny i świadomy wizerunek Waszego zespołu – weźmiecie również „na warsztat” wizerunek, jaki Wasz zespół ma wewnątrz Waszej organizacji – zdefiniujecie jego słabe i mocne strony oraz wspólnie opracujecie pomysły na budowanie wewnątrz organizacji takiego odbioru Waszego zespołu, jaki będzie Wam służył ?
 
 • Next Steps – opracujecie plan dalszych działań po warsztacie, dzięki którym będziecie mogli dalej podnosić  Waszą satysfakcję z pracy zespołowej.

Dodatkowo:

 • W trakcie warsztatu będziecie brali udział w licznych interaktywnych zadaniach, które poprzez ich specyfikę pomogą Wam już w czasie warsztatu wzmocnić jedność oraz umiejętność współpracy.
 • Trener w czasie warsztatu będzie przekazywał Wam na bieżąco informacje zwrotne dotyczące Waszego sposobu komunikacji i współpracy i/lub będzie prowokował Was pytaniami, naświetlając procesy, które z jego perspektywy działają wzmacniająco lub osłabiająco na efektywność Waszego zespołu.
 • Trener dopasuje scenariusz i sposób prowadzenia warsztatu do specyfiki i fazy rozwoju Waszego zespołu – ponieważ każdy zespół jest inny, podczas takiego warsztatu kluczowe jest dopasowanie jego przebiegu do wyzwań, z jakimi aktualnie mierzy się zespół.

Badanie potrzeb i budowanie zaangażowania przed warsztatem, w standardzie 4GROW

Standard szkoleń i warsztatów zamkniętych 4GROW zakłada, że po wspólnym podjęciu decyzji o współpracy i podpisaniu umowy, Trener 4GROW przeprowadza dogłębną diagnozę potrzeb i wyzwań zawodowych w temacie szkolenia, wśród wszystkich jego uczestników oraz z perspektywy osoby zlecającej – Działu HR lub przełożonych uczestników. Diagnoza taka zakłada indywidualny kontakt mailowy i/lub telefoniczny z uczestnikami, w celu uzyskania od nich przez trenera wszelkich informacji mogących pozytywnie wpłynąć na długofalową efektywność warsztatu.

Dzięki opisanej diagnozie, szkolenia i warsztaty zamknięte 4GROW są usługami „szytymi na miarę” – program, zadania i przykłady poruszane przez trenera nawiązują bezpośrednio do specyfiki pracy uczestników oraz do specyfiki Państwa branży, produktów i usług. Dodatkowo, uczestnicy zyskują poczucie, że ich indywidualne potrzeby rozwojowe są dla Państwa firmy ważne – rozmowa na temat ich oczekiwań i wyzwań zawodowych, buduje ich zaangażowanie jeszcze przed samym szkoleniem / warsztatem.

Powyższe standardy jakości 4GROW wynikają z naszych wieloletnich doświadczeń, z dbałości o najwyższą satysfakcję uczestników naszych szkoleń i warsztatów oraz z dbałości o ich długofalową efektywność biznesową dla firm naszych Klientów.

 

Jak współpracujemy

 • Po pierwszej rozmowie ze zleceniodawcą trener rekomenduje program warsztatu.
 • Jeśli obie strony zgodzą się na współpracę w tym miejscu następuje ustalenie terminu, miejsca, kwestii logistycznych oraz podpisane umowy lub zamówienia.
 • Trener przedstawia się uczestnikom zespołu oraz przeprowadza badanie potrzeb, oczekiwań, celów organizacji i zespołu (komunikacja mailowa) - oprócz celów diagnostycznych dla jak najlepszego dopasowania programu, taka forma pomaga również zbudować zaangażowanie zespołu jeszcze przed warsztatem.
 • Po analizie wyników badania potrzeb trener wprowadza ewentualne modyfikacje do programu i dopasowuje scenariusz warsztatu do aktualnych wyzwań zespołu.
 • Trener (w wiadomości mailowej do uczestników), przedstawia cele warsztatu oraz przekazuje informacje organizacyjne (kolejny etap budowy zaangażowania przed warsztatem)
 • Praca warsztatowa (liczba dni dopasowana do potrzeb i wyzwań zespołu)
 • Po warsztacie trener podsumowuje kluczowe wnioski dla zespołu, przedstawia dalsze rekomendacje dla lidera zespołu oraz przekazuje wyniki z ankiet satysfakcji uczestników.

Szkolenia prowadziliśmy dla:

Skontaktuj się z nami

Interesuje Cię szkolenie zamknięte?

Przygotujemy dla Ciebie idealną ofertę!

Masz pytania odnośnie szkolenia?

Z przyjemnością odpowiemy!
Wpisz treść zapytania
Pola wymagane

A może wolisz zadzwonić lub wysłać maila?

Ania Łukasiewicz
koordynator ds. szkoleń