Program szkolenia

Czego często nie są świadomi rekruterzy i menadżerowie?

 • Proces rekrutacji i selekcji Kandydatów – jakie są kluczowe punkty sukcesu i porażki?
 • Trafność procesu naboru – ile kosztuje błąd rekrutacyjny?

Profil Rekrutacyjny Kandydata

 1. Profil Rekrutacyjny Kandydata

  • Jakie informacje są niezbędne w Profilu Rekrutacyjnym Kandydata do wybrania optymalnego pracownika?
  • Gotowy model Profilu Rekrutacyjnego.
  • Czego idealny Kandydat mieć nie musi? – określenie adekwatnego poziomu oczekiwań.
 2. Model Kompetencyjny

  • Dlaczego bez kompetencji nasza praktyka rekrutacyjna będzie uciążliwa i mało efektywna.
  • Czym są a czym nie są kompetencje? – wyróżniki kompetencji.
  • Rodzaje kompetencji – które warto oceniać w procesie selekcyjnym i ile ich powinno być?
  • Składowe opisu kompetencji.
  • Jak stworzyć wskaźniki behawioralne i poziomy ich nasilenia?
  • Wnioskowanie o występowaniu kompetencji na podstawie występowania i nasilenia wskaźników.
  • Łatwo o błąd – jak uniknąć błędów w tworzeniu Profili Kompetencyjnych.
  • Skala ocen kompetencji stosowana w procesie rekrutacji.

Rozmowa rekrutacyjna: Wywiad behawioralny i biograficzny

 • Rodzaje i cel wywiadów kwalifikacyjnych.
 • Etapy interview – właściwa struktura i atmosfera rozmów z Kandydatami.
 • Wywiad biograficzny – o co i jak warto pytać Kandydata?
 • STAR – efektywna metoda wywiadu behawioralnego.
 • Najczęstsze błędy popełniane przez rekrutera podczas prowadzenia wywiadu behawioralnego.
 • Jak nie dać się zwieść Kandydatom? – „chwyty” w udzielaniu odpowiedzi podczas wywiadu behawioralnego.

Zaawansowane aspekty rekrutacji

 1. Zadania behawioralne

  • Rodzaje zadań behawioralnych.
  • Możliwości i ograniczenia zadań behawioralnych.
  • Jak zbudować samodzielnie efektywne zadania behawioralne?
  • Behawioralna skala obserwacyjna i ewidencjonowanie wskaźników behawioralnych
 2. Pozostałe narzędzia zwiększające trafność wyboru Kandydata

  • Wprowadzenie do tematyki Assessment Center – kiedy warto z niego skorzystać?
  • Wprowadzenie do tematyki Testów i kwestionariuszy zawodowych – co znajdziemy na rynku i z czego warto korzystać?
  • Referencje, wywiady stresowe, „absurdalne pytania” – wartość diagnostyczna.
 3. Co jeszcze powinien umieć profesjonalny rekruter?

  • Diagnozowanie kompetencji za pomocą wywiadu sytuacyjnego – czy warto korzystać z tej techniki?
  • Jak sprawdzić Dopasowanie Motywacyjne Kandydata?
  • O co i jak pytać? - rodzaje pytań i ocena ich efektywności.
  • Błędy popełniane najczęściej podczas rozmów kwalifikacyjnych i jak je zminimalizować?
  • Uwaga – psychologiczne pułapki oceny!
  • Budowanie właściwej atmosfery spotkania ważną umiejętnością rekrutera!
  • Zarządzanie sytuacją wywiadu – kluczowe zasady.
  • Wybór Kandydata – zasady oceny i wyboru.

Co jeszcze dostaniesz od nas EXTRA?

Nauczysz się

Nauczysz się zaawansowanych technik rekrutacyjnych oraz profesjonalnego ich stosowania połączonego z dogłębnym zrozumieniem. Na szkoleniu kładziemy największy nacisk na definiowanie pożądanych zachowań i kompetencji oraz na wnioskowanie o nich na podstawie wskaźników behawioralnych tak, aby Uczestnik nigdy więcej nie miał wątpliwości po interview, czy to jest odpowiedni kandydat, a jesli ma poczucie, że tak - żeby wiedział i potrafił uzasadnić dlaczego.

Trenerzy

Monika Kołodziejczyk - trener, coach, konsultant, asesor, psycholog biznesu

Monika Kołodziejczyk

trener, coach, konsultant, asesor, psycholog biznesu

trener, coach, certyfikowany asesor, konsultant HR i wieloletni praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Certyfikowany Trener metody STAR i Certyfikowany Trener FRIS.

Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego i Job Coachingu SWPS oraz Studiów Trenerskich SWPS.

Trener, coach, certyfikowany asesor, konsultant HR i wieloletni praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Certyfikowany Trener metody STAR i Certyfikowany Trener FRIS. Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego i Job Coachingu SWPS oraz Studiów Trenerskich SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała przez 17 lat tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i dużych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i finansowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania wielorakich systemów z obszaru HRM, takich jak modele kompetencji, systemy szkoleń i rozwoju, rekrutacji, zarządzania talentami oraz w obszarze budowania strategii personalnej.

Opinie i referencje

Opinie i referencje

Chcesz wiedzieć jakich efektów możesz się spodziewać? Najlepiej sprawdź co o szkoleniu mówią jego uczestnicy.

Po szkoleniu Rekrutacja i Selekcja mam tylko pozytywne wrażenia. To bardzo profesjonalnie przygotowane szkolenie dało mi świetną możliwość zapoznać się z najnowszymi trendami rekrutacyjnymi oraz wymienić się doświadczeniem z innymi specjalistami i początkującymi w tej branży. Metody prowadzenia tego szkolenia są według mnie jak najbardziej skuteczne: ustalenie indywidualnych potrzeb przed szkoleniem, liczne gry, dyskusje, wspólne ćwiczenia, nawet trudniejsze tematy zostały w taki sposób lepiej zrozumiane. Bardzo polecam te szkolenie wszystkim, zamierzającym pracować w branży rekrutacyjnej i potrzebującym praktycznej wiedzy w tym obszarze, a także wszystkim, którzy mają doświadczenie w rekrutacji i chcą poznać nowe trendy i nowe podejścia. Dziękuje bardzo 4GROW!
Natalya Gusseva-Fouchet, Recruitment Manager

Kameralne spotkanie.
Atmosfera otwartości i nastawienia na potrzeby uczestników.
Ciekawe informacje na temat działań podejmowanych przez inne firmy - standardy.
Agnieszka Kmita, Kierownik Sekcji Rekrutacji i Rozwoju Pracowników, Ceramika Paradyż Sp. z o.o.

Szkolenie na najwyższym poziomie. Trener reprezentuje wysokie umiejętności trenerskie poparte również praktyką. Wiele elementów do praktycznego wykorzystania w procesie rekrutacji, solidne podejście do oczekiwań. Dlatego wychodząc ze szkolenia ma się poczucie, że warto było...
Joanna Kurant, Kierownik ds. szkoleń, Gedeon Richter Marketing Polska Sp.z o.o.

Uczestnictwo w warsztatach, które przyniesie realne efekty dla mnie, jako rekrutera, było czystą przyjemnością. Szkolenie było prowadzone przez kompetentnego trenera, który posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną - jakże cenną dla mnie, jako uczestnika warsztatów. Dziękuję za wkład wniesiony w mój rozwój w postaci wiedzy i jej wykorzystania. Pozdrawiam, Renata
Renata Turek, CEMEX Polska sp. z o.o.

Metodologia

Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Szkolenie Rekrutacja - wywiad behawioralny, zaawansowane techniki projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji komunikacji interpersonalnejCykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze komunikacji interpersonalnej
 3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik komunikacji interpersonalnej
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi komunikacji interpersonalnej

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

 • Gorące krzesło
 • Nagranie kamerą
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2018 roku. Voucher ma ważność do końca 2018 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

Rekrutacja - wywiad behawioralny, zaawansowane techniki to najlepsza inwestycja Twojej firmy  

W każdej firmie, w każdej branży sukces zależy od ludzi – ich kompetencji, zaangażowania, efektywności. Kluczowe znaczenie ma zatem rekrutacja. Wywiad behawioralny, zaawansowane techniki pozwalają upewnić się, czy kandydat posiada potrzebne predyspozycje jeszcze zanim zacznie pracę. Niestety, zazwyczaj weryfikacja następuje zbyt późno, gdy widoczne są efekty niedopasowania pracownika do stanowiska czy kultury organizacyjnej. To powoduje znaczny wzrost kosztów rekrutacji. Wywiad behawioralny, zaawansowane techniki rekrutacyjne początkowo mogą wydawać się HR-owcom zbędnym luksusem, są to jednak narzędzia, dzięki którym w przyszłości unikniemy dodatkowych wydatków - związanych z efektywnością pracownika. Na szkoleniu poznasz sekrety skutecznej rekrutacji, wywiadu behawioralnego – zaawansowanych technik!     

Przed każdym procesem rekrutacji, wywiadem behawioralnym należy zastanowić się, co właściwie oznaczają poszczególne kompetencje, niezależnie od tego, czy zostały zdefiniowane już w opisach stanowisk funkcjonujących w Twojej firmie, czy dopiero tworzysz ich listę. Podczas rekrutacji, wywiadu behawioralnego, zaawansowanych technik kompetencje często traktowane są jako słowa klucze z jednej strony i ogólniki z drugiej. Dlatego tak ważne jest, byś przed rozpoczęciem rekrutacji, wywiadu behawioralnego uspójnił sposób myślenia i doprecyzował daną kompetencję, zanim zaczniesz weryfikować jej poziom u kandydata. Definiowanie kompetencji to proces, który stanowi podstawę rekrutacji i wywiadu behawioralnego, dlatego wymaga szczególnej uważności.

Często HR-owcy zatrzymują się na tym etapie, przyjmując że szukają osoby kreatywnej, asertywnej czy potrafiącej zarządzać zespołem. To jednak za mało, by proces rekrutacji, wywiad behawioralny był skuteczny. Aby zweryfikować dane kompetencje u kandydata, potrzebujesz jednolitych standardów i precyzyjnych oczekiwań. Podczas szkolenia: Rekrutacja - wywiad behawioralny, zaawansowane techniki nauczysz się je określać, dzięki czemu kluczowy moment procesu rekrutacji – wywiad behawioralny będzie dużo prostszy do przeprowadzenia i przede wszystkim efektywny.

Rzadko podczas rekrutacji, wywiadu behawioralnego mamy do czynienia z czarno-białymi kandydatami, którzy posiadają lub nie oczekiwaną przez nas kompetencję. Sami również mamy zróżnicowane oczekiwania względem opanowania kompetencji, którą weryfikujemy podczas rekrutacji, wywiadu behawioralnego. Dlatego podczas szkolenia: Rekrutacja - wywiad behawioralny, zaawansowane techniki nauczymy Cię, jak tworzyć skale, opisywać kompetencje i ich wskaźniki na kilku poziomach. Podczas procesu rekrutacji, wywiadu behawioralnego narzędzia te umożliwiają odniesienie poziomu kompetencji przejawianego przez kandydata do poziomu przez nas oczekiwanego oraz obiektywne porównanie kandydatów.

Wszystkie te techniki są przydatne dopiero w kontekście wywiadu – obowiązkowego elementu każdego procesu rekrutacji. Niestety, brak odpowiednich kompetencji często powoduje, że podczas rekrutacji wywiad behawioralny zamienia się w zwykłą rozmowę, źródło wielu „przeczuć” i „wrażeń”, na których później rekruterzy opierają swoją ocenę. Aby podczas rekrutacji, wywiadu behawioralnego zweryfikować kompetencje kandydata, należy umiejętnie zadawać pytania. Tę sztukę opanujesz podczas szkolenia: Rekrutacja - wywiad behawioralny, zaawansowane techniki

Czas, jaki zainwestujesz w przygotowanie do procesu rekrutacji, wywiadu behawioralnego, zwróci się w postaci pracownika dopasowanego do wymagań i możliwości na danym stanowisku. Warto, prawda? Zapraszamy!

 

Tagi
Metody rekrutacji
Rekrutacja szkolenie
Szkolenia dla rekruterów
Szkolenia wywiad behawioralny
Szkolenia z rekrutacji
Szkolenia z wywiadu behawioralnego
Szkolenie dla rekruterów
Szkolenie rekrutacja
Szkolenie rekrutacja i selekcja pracowników
Szkolenie wywiad behawioralny
Szkolenie z rekrutacji
Szkolenie z wywiadu behawioralnego
Techniki rekrutacji
Wywiad behawioralny szkolenia
Wywiad behawioralny szkolenie