Program szkolenia

Projektowanie zawartości prezentacji w kontekście pożądanego efektu

 • Kryteria efektywności prezentacji i wystąpienia
 • Cele prowadzącego a potrzeby słuchaczy
 • Projektowanie struktury prezentacji – czyli co zrobić, by przekaz był utrzymujący skupienie,  zrozumiały i efektywny:
  • 4 modele struktury logicznej prezentacji i Model Rekina – jak zjednać sobie odbiorcę i zostawić po sobie mocne wrażenia
  • Struktura przekazu – pionowa i pozioma – jak mówić zrozumiale
  • Struktura perswazji i dlaczego model GROW jest niewystarczający – jak wzbudzić i utrzymać dynamikę oraz przekonać odbiorcę do pożądanych myśli i decyzji
 • Wzorce budowania, funkcje i proporcje: wstępu, rozwinięcia i zakończenia
 • Storytelling –  czyli jak zjednać sobie  słuchacza i zapaść w jego pamięć

Jak zaciekawić - sztuka retoryki

 • Budowanie napięcia
 • Anegdota
 • Metafora
 • Antyteza
 • Pytania i pytania retoryczne - budowanie dialogu
 • Pauza
 • Słowa klucze

Mowa niewerbalna profesjonalnego prezentera

 • Wzrok i kontakt wzrokowy
 • Mimika, postawa, gesty, gestykulacja (body language - mowa ciała)
 • Dykcja, intonacja, modulacja – operowanie dźwiękiem
 • Dynamika
 • Poruszanie się, proksemika
 • Dynamizowanie poprzez warsztat aktorski

Mowa werbalna – moc słów i ich konfiguracji

 • Manieryzmy i błędy językowe
 • Dostosowanie języka i formy przekazu do audytorium
 • Stosowanie języka korzyści
 • Kolejność i struktura elementów wypowiedzi - zasada 3P

To, czego nie widać i nie słychać, a wpływa na słuchacza - język perswazji

 • Posługiwanie się ukrytymi poziomami komunikacji - to, czego nie widać i nie słychać, a wpływa na słuchacza
 • Neurolingwistyka komunikacji - czyli jak sprzyjać pożądanemu odbiorowi słuchaczy
 • Wpływanie na ludzi odpowiednią składnią zdań
 • Wpływanie na ludzi presupozycjami - ukrytymi znaczeniami słów

Zarządzanie uwagą audytorium i budowanie relacji z odbiorcami

  • Techniki do pobudzania (odbiorca niezainteresowany/ znudzony)
  • Techniki do otwierania (odbiorca nieśmiały/ małomówny)
  • Techniki do dyscyplinowania i zyskiwania przychylności (odbiorca gadatliwy/ nieuważający/ atakujący/ złośliwy)

  Techniki obniżania stresu przed prezentacją i kontroli emocji w trakcie wystąpienia

  • Trening autogenny
  • Warunkowanie klasyczne i zarzucanie kotwicy stosowane w służbach specjalnych wywiadów wojskowych
  • Techniki aktorskie obniżania stresu i uruchamiania poczucia pewności siebie

  Piękne slajdy i sztuczki w PowerPoint

  • Zen prezentacji – jak wypełniać slajdy obrazem i tekstem by potęgować przekaz prezentera
  • Struktura prezentacji i pojedynczego slajdu
  • Zasady dotyczące budowania zawartości treściowej i graficznej slajdu
  • Jakich funkcji używać, by szybko i sprawnie przygotować imponujące slajdy
  • PowerPoint suflerem – widok prezentera
  • Dynamizowanie prezentacji - audio, video i materiały z internetu w prezentacji

  Każda prezentacja Uczestnika jest nagrywana kamerą a po szkoleniu Uczestnik otrzymuje nagranie ze swoimi prezentacjami, aby móc dalej doskonalić swój warsztat po szkoleniu. Po każdej prezentacji Uczestnik otrzymuje feedback wspierający i korygujący od trenera i wybranych Uczestników.

  Co jeszcze dostaniesz od nas EXTRA?

  Nauczysz się

  • Projektowania intrygującej i wciągającej prezentacji
  • Wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie słuchaczy  już od pierwszych słów
  • Formułować przekaz w sposób jasny i klarowny mimo trudnych treści
  • Kontrolować modulację i dynamikę głosu
  • Świadomie zarządzać własną mową ciała – gestami, postawą, mimiką, ruchem na scenie
  • Budować autorytet wśród audytorium
  • Stosować sprawdzone techniki obniżające poziom stresu przed prezentacją i w jej trakcie
  • Tworzyć ciekawą prezentację w programie Power Point

  Trenerzy

  Łukasz Kostecki - trener, coach, konsultant, asesor, psycholog biznesu

  Łukasz Kostecki

  trener, coach, konsultant, asesor, psycholog biznesu

  Menedżer ds. rozwoju biznesu, psycholog biznesu, trener, doradca, dyplomowany coach, certyfikowany assesor procesów AC/DC, oraz konsultant Extended DISC, z ponad 20 letnim, praktycznym doświadczeniem w branży finansowej, farmaceutycznej, FMCG i usługach. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, IBD Business School, oraz wielu specjalistycznych kursów i szkoleń.

  W swojej pracy łączy praktyczną wiedzę z zakresu współczesnej psychologii, z bogatym doświadczeniem zawodowym, pasją, oraz nastawieniem na widoczne efekty podejmowanych działań.

  Mateusz Dąbrowski prezes, psycholog biznesu , trener i coach ICC

  Mateusz Dąbrowski

  prezes, trener, coach ICC, konsultant, psycholog biznesu

  Prezes, trener, coach i konsultant 4GROW. Praktyk biznesu - od 2010 roku zarządza firmą. Psycholog biznesu i metodyk - twórca teorii psychologicznych, technik efektywności oraz programów szkoleń. Certyfikowany coach ICC oraz trener AKN.Prezes Stowarzyszenia Negocjatorów Biznesu. Wykładowca studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, psycholog, absolwent UKSW (specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (specjalność: Zarządzanie Ludźmi w Firmie).

  Będąc odpowiedzialnym za sprzedaż usług posiada bogate doświadczenie w prezentacjach biznesowych przed potencjalnym lub obecnym Klientem, a jako trener i psycholog - w prezentacjach przed Uczestnikami. Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia. Twórca teorii oraz technik prezentacji biznesowych .

  Karolina Prusińska - trener, coach, konsultant, psycholog biznesu

  Karolina Prusińska

  trener, coach, konsultant, psycholog biznesu

  Trener z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; praktyk biznesu, certyfikowany coach, psycholog biznesu. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, na specjalizacji Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Psychologię Organizacji i Pracy. Posiada szeroką wiedzę z zakresu wspierania rozwoju kompetencji osobistych, projektowania i organizacji działań szkoleniowo-rozwojowych. Była jednym z trenerów w wewnętrznych programach rozwojowych: Akademia Rozwoju Menedżerów oraz TOP 15 (warsztaty dla „talentów”).

  Tworzyła i wdrażała projekty rozwojowe oraz szkoleniowe z zakresu efektywności osobistej, zarządzania stresem, profesjonalnej prezentacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania sobą w czasie, zarządzania emocjami oraz standardów obsługi klienta, obejmujące pracowników na różnych szczeblach organizacyjnych i w różnych obszarach.

  Opinie i referencje

  Opinie i referencje

  Chcesz wiedzieć jakich efektów możesz się spodziewać? Najlepiej sprawdź co o szkoleniu mówią jego uczestnicy.

  Szkolenie zostało poprzedzone badaniem potrzeb z organizatorem szkolenia oraz uczestnikami a program dostosowany do naszych potrzeb. Forma szkolenia była mocno warsztatowa – każdy uczestnik tworzył kilka prezentacji podczas szkolenia oraz występował będąc nagrywanym i ćwicząc różne aspekty warsztatu prezentera.
  Szkolenie uzyskało najwyższe oceny. Potwierdzają to opinie uczestników, wśród których dominuje zadowolenie z uzyskania konkretnych technik do tworzenia ciekawych prezentacji oraz motywacja do zmiany swojego dotychczasowego sposobu prowadzenia prezentacji.
  Trener zbudował z uczestnikami

  Szkolenie bardzo dobre, niezwykle kompetentny prowadzący. Program szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy lub jej rozszerzenie, dodatkowo duża ilość wiedzy o projektowaniu i prowadzeniu prezentacji. Szkolenie dynamiczne, aktywizujące do pracy własnej, niewielka grupa, doskonałe relacje z uczestnikami podczas zajęć.
  Beata Krzywańska, Dyrektor, CBRE Corporate Outsourcing Sp. z o.o.

  Wiedza i umięjętności zdobyte podczas szkolenia na pewno przydadzą mi się bardzo w pracy. Przygotowanie trenera w każdym temacie bardzo dobre. Dużo ćwiczeń pozwoliło jeszcze bardziej utrwalić wiedzę oraz pokazać popełnione błędy.
  Polecam każdemu szkolenie.
  Dariusz Andrzejewski, Inżynier ds. IT, ENERGA Informatyka i Technologie Sp. z o.o.

  Szkolenie w pełni odnoszące się do mojej praktyki zawodowej. Zainspirowało mnie, jak w świeży i innowacyjny sposób wykorzystać dotychczasowe materiały prezentacyjne. Bardzo przyjazna atmosfera. Trener bardzo kompetentny.
  Chcesz udoskonalić swoje wystąpienia, prezentacje - zapytaj o to 4GROW.
  Marek Jackowski, PreSales Director Automated Solutions, OpusCapita Sp. z o.o.

  Pozwala na inne spojrzenie na codzienne obowiązki związane z uczestnictwem i prowadzeniem prezentacji i występowaniem publicznym.  Zwraca uwagę na najważniejsze aspekty zachowania. Mała ilość uczestników wpłynęła mocno na plus.
  Mariusz Smela, Prezes Zarządu, MEDORT S.A.

  Szkolenie daje możliwość poznania swoich mocnych i słabych stron podczas prezentowania. Myślę, że otrzymane wskazówki pozwolą mi udoskonalić swoje wystąpienia, zarówno służbowe, jak i naukowe. Do największych zalet szkolenia należy ciekawe wykorzystanie materiałów dodatkowych, dobry kontakt trenera z uczestnikami oraz ćwiczenia praktyczne z możliwością otrzymania użytecznej informacji zwrotnej dotyczącej swojego wystąpienia. 
  Kamil Gala, Analityk, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

  Metodologia

  Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

  Szkolenie z prezentacji i wystąpień publicznych projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

  1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji w obszarze prezentacji  Cykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
  2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze: prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne
  3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik związanych z prezentacjami
  4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
  5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia z prezentacji i wystapień publicznych w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
  6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi ze sztuki prezentacji

  Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

  Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji w obszarze prezentacji. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

  Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

  • Gorące krzesło
  • Nagranie kamerą
  • Odgrywanie ról i scenek
  • Dyskusja moderowana
  • Instruktaż
  • Przykłady audio i video
  • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
  • Trening ze stop-klatką na feedback

  Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

  Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2018 roku. Voucher ma ważność do końca 2018 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

  Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

  Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne, które zapadają w pamięć!

  Czy zdarzyło Ci się to podczas prezentacji biznesowej i wystąpienia publicznego? Gdy musiałeś wyrazić swoją opinię na forum lub zabrać głos w dyskusji grupowej? A może w trakcie rozmowy z szefem? Nagle ziemia ustąpiła Ci spod nóg, a w głowie pojawiała się pustka? Nie ma powodów do obaw. Niezależnie od płci, wieku czy stanowiska, trema może dopaść każdego. Jest to rodzaj lęku, odczuwanego nie tylko w sytuacji prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych. Lęku przed tym, że nie zaprezentujemy takiego wizerunku siebie, jaki pragniemy, by ujrzeli inni. To nie publiczność jest źródłem Twojej tremy, tylko Ty sam. Celem szkolenia z prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych jest uświadomienie Ci, że tylko od Ciebie zależy sukces Twoich prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych. Mało kto rodzi się porywającym mówcą, ale każdy może nauczyć występować tak, by zaciekawić i zapadać w pamięć!

  Przede wszystkim warto zacząć od umiejętności zarządzania stresem, inaczej możesz nawet nie podjąć się prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych. Istnieje wiele technik i metod, których celem jest minimalizacja lub niwelowanie skutków tremy podczas prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych, ale nie tylko. Jedną z nich jest praca na przekonaniach, która co prawda wymaga najwięcej wysiłku, jednak przynosi trwałe i zaskakujące rezultaty. Zatem, jeśli w Twój zawód wpisane są stresujące prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne, szkolenie dostarczy Ci licznych strategii, uświadomi źródła stresu i sposoby jego kontrolowania, tak byś mógł skoncentrować się na tym, co chcesz przekazać.

  Teraz możesz zrobić krok drugi: nauczyć się wzbudzać i utrzymywać zainteresowanie podczas prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych. Wszystko ma znaczenie, począwszy od pierwszych słów, którymi możesz „zakotwiczyć” słuchaczy, a kończąc na przekazie, z którym ich zostawiasz. Większość uczestników z niecierpliwieniem czeka na ten fragment szkolenia z prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych. W efekcie dostają jednak więcej niż się spodziewali - zamiast jednorazowych frazesów, całą strategię budowania nie tylko efektownych, ale i efektywnych prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych.

  Skuteczne prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne to również Twoja mowa ciała. Z badań wynika, że aż 65% informacji w bezpośrednich konwersacjach jest przekazywane pozawerbalnie. Świadomość właściwych gestów jest bardzo ważna. Ruch prezentera może wprowadzać dynamikę i aktywizować słuchaczy podczas prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych, jednak nieumiejętnie stosowany świadczy raczej o stresie i braku profesjonalizmu. Co więcej, jeśli komunikaty niewerbalne nie są spójne z przekazem słownym, jest większe prawdopodobieństwo, że odbiorca uwierzy w to co widzi, a nie w to, co słyszy, dlatego tak istotna jest zarówno treść przekazu, jak i forma prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych.

  Ostatni ważny czynnik Twojego sukcesu podczas prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych to umiejętność budowania relacji z audytorium. Zawsze może zdarzyć się osoba niezainteresowana/ wszystkowiedząca/ nieśmiała/ atakująca, musisz wiedzieć, jak poradzić sobie z jej zachowaniem w sposób, który nie zaburzy Twoich prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych.

  Dopiero te wszystkie elementy razem składają się na Twoją wiarygodność i siłę przekazu. Szkolenia z prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych nauczą Cię wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia i zasoby, by przemawiać swobodnie, budować autorytet i zapadać w pamięć!