Program szkolenia

Wywieranie wpływu mową werbalną i niewerbalną, budowanie wizerunku

 • Jak wywierać wpływ na ludzi od pierwszego momentu na spotkaniu biznesowym? (podejście, przywitanie, zajęcie pozycji, wtórowanie ciała, zamykanie, pożegnanie)
 • Elementy budujące autorytet

Retoryka oraz erystyka wpływu i perswazji na ludzi

 • Algorytmy pozyskiwania przychylności osób z zastrzeżeniami, wykazujących opór
 • Perswazja i wpływanie na ludzi odpowiednią składnią zdań
 • Perswazja i wpływanie na ludzi presupozycjami - ukrytymi znaczeniami słów

Mechanizmy psychologiczne w wywieraniu wpływu i perswazji - jak posługiwać się:

 • Regułą konsekwencji
 • Regułą wzajemności
 • Regułą konformizmu
 • Regułą sympatii
 • Regułą autorytetu
 • Regułą niedostępności
 • Regułą racjonalizacji
 • Regułą kontrastu
 • Regułą kompromisu
 • Regułą wiarygodności
 • Regułą relaksu
 • Regułą powtarzania
 • Regułą odmawiania
 • Efektem pierwszeństwa, środka i świeżości

Sztuka argumentacji

 • Rodzaje argumentów (argumentacja logiczna i emocjonalna)
 • Błędy argumentacji
 • Trening - czyli jak przekonać kogoś do zmiany zdania

Skuteczna perswazja i wywieranie wpływu na ludzi - techniki egzekwowania

 • Strategia 4AS™ - egzekwowanie i budowanie relacji w sytuacji konfliktu
 • Eskalacja - gdy cierpliwość się kończy

Narzędzia komunikacji interpersonalnej podstawą etycznego wywierania wpływu

 • "Słowa mają znaczenie"- małe zmiany w doborze słów, które wpływają na olbrzymią różnicę w odbiorze komunikatu
 • Budowanie autorytetu poprzez otwarte i szczere wyrażanie swoich poglądów, oczekiwań, potrzeb i uczuć
 • Granice uczciwego wykorzystywania technik i narzędzi wpływu
 • Zagadnienia etyczne związane z wywieraniem wpływu i perswazją- jaka jest różnica między wywieraniem wpływu, perswazją i manipulacją?

Wywieranie wpływu przez autorytet i skuteczność interpersonalną

 • Jak przekonać audytorium do Twoich rozwiązań? Pomoże Ci w tym nasza autorska technika FAPROK ™.
 • "Zacznij od siebie"- wywieranie wpływu na siebie, jako podstawa wywierania wpływu na innych
 • Na czym polega mechanizm pewności siebie?
 • Autorytet i skuteczność interpersonalna - jak je rozwijać? Poznaj nasz autorski model mądrego budowania własnego autorytetu WiSE 4GROW™.

Co jeszcze dostaniesz od nas EXTRA?

Nauczysz się

 • Wywierania wpływu i perswazji nienaruszających granic etyki
 • Umiejętności posługiwania się regułami psychologicznymi w doborze zachowań perswazyjnych
 • Umiejętności powstrzymywania manipulacji innych osób oraz zmiany kierunku siły wpływu na swoją stronę
 • Umiejętności projektowania i wypowiadania zdań zgodnie z zasadami retoryki oraz erystyki wpływu i perswazji
 • Umiejętności posługiwania się sztuką argumentacji logicznej
 • Umiejętności egzekwowania - czyli doprowadzania do zaistnienia konsekwencji działających na Twoją korzyść,  gdy druga strona zawodzi
 • Umiejętności świadomego posługiwania się mową werbalną i niewerbalną
 • Traktowania dyskomfortu i błędów, jako koniecznych etapów na drodze do nabywania nowej kompetencji

Trenerzy

Mateusz Dąbrowski prezes, psycholog biznesu , trener i coach ICC

Mateusz Dąbrowski

prezes, trener, coach ICC, konsultant, psycholog biznesu

Prezes, trener, coach i konsultant 4GROW. Praktyk biznesu - od 2010 roku zarządza firmą. Psycholog biznesu i metodyk - twórca teorii psychologicznych, technik efektywności oraz programów szkoleń. Certyfikowany coach ICC oraz trener AKN.Prezes Stowarzyszenia Negocjatorów Biznesu. Wykładowca studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, psycholog, absolwent UKSW (specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (specjalność: Zarządzanie Ludźmi w Firmie).

Odpowiedzialny za sprzedaż usług i negocjacje z Klientami i kontrahentami. Wcześniej pracował w sprzedaży usług z obszaru HR gdzie również był odpowiedzialny za negocjacje warunków umowy, w tym ceny. Twórca teorii oraz technik perswazyjnych, programów szkoleniowych. Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia.
 Sabina Dąbrowska-Olbryś - trener, coach ICC, psycholog biznesu

Sabina Dąbrowska-Olbryś

trener, coach ICC, psycholog biznesu

Menedżer z ponad 14-letnim doświadczeniem w obszarze Human Resources. Psycholog, trener, mediator i coach certyfikowany przez International Coaching Community. Posiada bogate doświadczenie zarówno w obszarze zarządzania zespołami, jak i projektami. Ekspert z obszaru pozyskiwania talentów, rekrutacji, rozwoju pracowników oraz zarządzania efektywnością organizacyjną i zespołową.

Przez ponad 9 lat odpowiadała za kapitał ludzki w Grupie Pracuj, gdzie pełniła funkcje HR Business Partnera, Learning and Development Managera oraz HR Managera. Przez wiele lat współpracowała z menedżerami, dyrektorami, strategicznymi partnerami biznesowymi oraz zarządem, odpowiadając za strategię rozwoju pracowników, za strategię angażującego środowiska pracy a na koniec – za strategię personalną. Wielokrotnie prowadziła negocjacje oraz mediacje a także przygotowywała swoich klientów do trudnych rozmów. Szkoląc z zakresu perswazji, wywierania wpływu i budowania autorytetu, korzysta z autorskich modeli wywierania wpływu oraz wieloletniego doświadczenia biznesowego, które łączy z praktyczną, współczesną psychologią i neurolingwistyką.

Opinie i referencje

Opinie i referencje

Chcesz wiedzieć jakich efektów możesz się spodziewać? Najlepiej sprawdź co o szkoleniu mówią jego uczestnicy.

Sprawna i profesjonalna organizacja szkolenia. Treści są przekazywane w sposób ciekawy, przy użyciu nownoczesnych metod i przy zapewnieniu komfortu każdemu z uczestników. Serdecznie polecam.
Oliwia Maciejewska
Manager zespołu analityków
ING Bank Śląski S.A.

Szkolenie, na którym nie tylko można, ale i chce się uczyć. Bardzo duży nacisk został położony na ćwiczenia praktyczne, często trudne i zmuszające uczestników do wyjścia ze strefy komfortu. Dzięki tym wyzwaniom można się było jeszcze więcej dowiedzieć o sobie i lepiej zrozumieć pewne mechanizmy przy ich doświadczaniu.[...]
Czas na szkoleniu płynął błyskawicznie i nie można było się na nich nudzić.
Szczerze polecam i chętnie wybiorę się na kolejne szkolenie 4GROW.
Inez Beszterda,
Ekspert Projektowania Systemów Sieci Mobilnej,
Orange Szkolenia Sp. z  o.o.

[...] Szkolenie zostało poprowadzone w doskonałej atmosferze, wzajemnym szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i zaufania.
Nie bez znaczenia są komfortowe warunki lokalowe, w których odbywa się szkolenie, jednak najważniejsze jest bardzo dobre przygotowanie i pozytywna postawa trenera. Szkolenie było prowadzone praktycznie, zrealizowano wszystkie zaplanowane moduły. Na uwagę zasługują również materiały szkoleniowe, przerywniki filmowe, ciekawe ćwiczenia i otwartość na sugestie uczestników.
Jolanta Adamiec
Konsultant ds. medycznych

Szkolenie bardzo ciekawe, pobudzające kreatywne myślenie, czasami wręcz intrygujące (zwłaszcza podczas odgrywania scenek). Merytorycznie szkolenie przygotowane na wysokim poziomie, z uwzględnieniem oczekiwań każdego uczestnika, prowadzone przez kompetentnego, rzeczowego trenera, w każdej chwili gotowego wyjaśnić pojawiające się wątpliwości. [...] Dużo zadań i zaangażowanie w nie przez trenera wszystkich uczestników niewątpliwie podnosi jakość szkolenia i wyróżnia je na tle innych ofert szkoleniowych.
Katarzyna Sondel
Specjalista ds. gwarancji
Raiffeisen Polbank

Metodologia

Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Szkolenie z wywierania wpływu projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji z obszaru wywieranie wpływu i perswazjaCykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze wywieranie wpływu i perswazja
 3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik wywierania wpływu i perswazji
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia wywierania wpływu do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia wywierania wpływu w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi wywierania wpływu

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji w obszarze wywierania wpływu i perswazji. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

 • Gorące krzesło
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2018 roku. Voucher ma ważność do końca 2018 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską:
500 29 40 35.

Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacjami – codzienność w większości firm. Czy Tobą też ktoś manipuluje?

Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacjami to pojęcia, które często kojarzą nam się głównie z negocjatorami, handlowcami lub politykami, a przecież każdy z nas, każdego dnia podlega wpływom innych, podobnie jak sam wywiera wpływ na otoczenie – to naturalne. Jednak podczas szkolenia „Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacjami” uczymy, że wywieranie wpływu, zaburzające możliwość świadomego podjęcia decyzji przez odbiorcę, który ma realizować nasze cele, to manipulacja. 
Może zdarzyło Cię podjąć decyzję niezgodną z Twoją intuicją, przekonaniami i argumentami, lub angażując się w realizację celu uświadomiłeś sobie, że leży to w interesie kogoś innego, a nie Twoim? Czy zgodziłeś się na coś, czego później żałowałeś? Czas, byś lepiej poznał świat wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami!

Nasze życie i sposób funkcjonowania w świecie podlega mniej lub bardziej przez nas uświadomionym regułom wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami. Są to swego rodzaju drogi na skróty, schematy, którymi podąża nasz umysł w celu zaoszczędzania swoich zasobów. Dzięki temu, możemy funkcjonować efektywnie w środowisku z każdej strony bombardującym nas bodźcami, z drugiej strony często podejmujemy działania, które są efektem wpływu i manipulacji innych. Czy rozpoznajesz te schematy zachowań?

 • Reguła kontrastu: Świat oceniamy porównując rzeczy i wydarzenia do siebie, co może powodować pewne zniekształcenia np. w kontekście rekrutacji przeciętny kandydat może wydawać się nam bardzo dobry w porównaniu z wcześniejszym bardzo słabym. Podczas szkolenia „Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacjami” uczymy, jak zareagować, gdy ktoś stosuje tę regułę na Tobie .
  Miej świadomość, że jesteśmy bardziej podatni na perswazję i manipulację, jeśli np. czyjaś prośba osadzona jest w kontekście gorszej alternatywy. Znając zasady wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami, uważaj na osoby, które na początku proszą Cię o dużą przysługę, następnie pozornie wycofują się tylko po to, żeby za chwilę przedstawić prośbę mniejszą - tą, na której tak naprawdę im zależało.
   
 • Reguła zaangażowania i konsekwencji: Podczas szkolenia „Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacjami”, dowiesz się, że często postępujemy w sposób usprawiedliwiający naszą wcześniejszą decyzję lub deklarację. Dodatkowo im więcej wysiłku wkładamy w zaangażowanie się w jakąś sprawę, tym bardziej pozytywny staje się nasz stosunek do niej.
  Uważaj na sytuacje, w których inni mówią: "Skoro już zrobiłeś…, to może zrób jeszcze…” Powiedz: „Na to się nie umawialiśmy / Na tym chcę poprzestać…”. Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacjami wymagają praktyki. Warto przygotować wcześniej możliwe odpowiedzi i przećwiczyć sytuacje, które mogą przytrafić Ci się w codziennym życiu.
   
 • Wpływ autorytetu: Ulęgłość wobec autorytetów jest silnym motywatorem ludzkiego postępowania. Zdarza się jednak, że bezmyślne wykonywanie wszystkich poleceń prowadzi do podejmowania błędnych decyzji. Wiele osób zyskuje taką świadomość podczas szkolenia z wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami.
  „Szef powiedział, że…” Zastanów się, czy rzeczywiście osoba wyższa stanowiskiem zawsze ma rację (być może w tej sprawie możesz zaproponować lepsze rozwiązanie). Jeśli nie chcesz wpaść w jakąś pułapkę wywierania wpływu, perswazji i obrony przed manipulacjami, musisz świadomie analizować to, co mówią do Ciebie inni.
   

To tylko kilka z całej gamy mechanizmów wpływu, jakimi podlegamy każdego dnia. Jak skutecznie się przed nimi bronić? Tego uczymy na szkoleniu Wywieranie wpływu, perswazja i obrona przed manipulacjami. Zapraszamy!