Dofinansowane szkolenia menedżerskie

szkolenia menedżerskie dofinansowane 4grow

Dofinansowanie dla firm, które planują przeszkolić osoby na stanowiskach kierowniczych lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze

Dofinansowanie można otrzymać w ramach projektu PARP "Akademia Menedżera MŚP".

Jakie firmy mogą otrzymać dofinansowanie na szkolenie:

  • mikroprzedsiębiorstwa
  • małe przedsiębiorstwa
  • średnie przedsiębiorstwa

Kogo firma może skierować na szkolenie objęte dofinansowaniem?

  • właścicieli
  • pracowników zatrudnionych na kierowniczym stanowisku
  • pracowników, wobec których właściciele mają plany związane z awansem na stanowisko kierownicze

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

1. Usługi doradcze, które pomogą zdiagnozować potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstwa, luki kompetencyjne właścicieli, kadry menedżerskiej lub osób przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego

2. Usługi szkoleniowe, które pomogą podnieść kwalifikacje pracowników na stanowiskach kierowniczych lub przewidzianych do awansu. 
Aby skorzystać z dofinansowania na usługi szkoleniowe firma powinna posiadać diagnozę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa lub w przypadku jej braku, zobowiązuje się do jej przygotowania w ramach niniejszego dofinansowania na usługi doradcze.

Jaka jest wysokość wsparcia?

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi do 80 % wartości inwestycji i jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz różni się w poszczególnych województwach.

Wsparcie w ramach projektu realizowane będzie w formie refundacji poniesionych przez przedsiębiorcę kosztów usług rozwojowych.

Więcej informacji udzieli:

Ania Łukasiewicz
koordynator ds. szkoleń 4GROW
531 314 431 | [email protected]

Szkolenia 4GROW rozwijające kompetencje menedżerskie: 

Dofinansowanie w ramach projektu "Akademia Menedżera MŚP" można uzyskać na szeroką gamę naszych szkoleń. Poznaj bliżej szkolenia 4GROW i uwolnij swój menedżerski potencjał!

Kliknij w grafikę szkolenia, aby przejść do opisu

szkolenie zarządzanie zespołem 4growszkolenie wywieranie wpływu perswazja budowa autorytetu 4growszkolenie komunikacja interpersonalna 4growszkolenie komunikacja i współpraca 4growszkolenie feedback i rozmowa rozwojowa szkolenie rozmowa rekrutacyjna dla menedżera 4grow szkolenie prezentacje biznesowe i wystąpienia 4growszkolenie PowerPoint w prezentacjach 4growszkolenie negocjacje handlowe i zakupowe win-winszkolenie zarządzanie stresem i emocjami 4growszkolenie zarządzanie czasem i efektywnośćszkolenie asertywność i obrona przed manipulacjami 4grow

Pozostałe kryteria:

  1. Firma spełnia warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
  2. Pierwszeństwo w otrzymaniu wsparcia będą mieli ci przedsiębiorcy lub ich pracownicy, którzy dotychczas nie korzystali ze wsparcia na usługi rozwojowe (szkolenia, doradztwo, itp.).

Termin naboru wniosków:

1.03.2019 - 30.06.2021

dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
mazowieckie
podlaskie 
pomorskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

1.03.2019 - 31.07.2022

małopolskie
podkarpackie 
świętokrzyskie

1.03.2019 - 31.08.2022

opolskie
łódzkie
śląskie

Masz pytanie dot. programu?
Zostaw numer, oddzwonimy
Wpisz poprawny numer telefonu
Pola wymagane