Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne - Anita Kaczmarkiewicz, IAM Key Account Manager Poland, Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o.

Moimi korzyściami ze szkolenia jest zdobycie nowych informacji i wykorzystanie ich w praktyce. Poznanie nowej struktury prezentacji z wyjściem poza dotychczasowy schemat. Trener bardzo dobrze buduje relacje i powoduje że słuchacz z uwaga przechodzą przez szkolenie. Super prowadzenie szkolenia.

Anita Kaczmarkiewicz,
IAM Key Account
Manager Poland,
Valeo Service Eastern
Europe Sp. z o.o.