4GROW Mateusz Dąbrowski 4GROW https://4grow.pl mailto:[email protected] 531314431 Mo-Fri 08:00-17:00 4GROW to butikowa, rodzinna firma szkoleniowa oferująca szkolenia najwyższej jakości z obszaru kompetencji miękkich, osobistych i menedżerskich 4grow.pl https://4grow.pl https://www.facebook.com/4GROW/ 4GROW
Panieńska 9 lok. 25 03-704 PL Warszawa
4GROW firma szkoleniowa szkolenia z kompetencji miękkich szkolenia menadżerskie

Zasady skutecznej komunikacji w zespole

komunikacjaWedług Carnegie Institute of Technology aż 85% Twoich sukcesów zawodowych i prywatnych zależy od tego, jak komunikujesz i budujesz relacje z innym. 1

Komunikacja jest kluczowym elementem funkcjonowania społecznego - umożliwia ludziom współpracę, rozumienie siebie nawzajem i tworzenie społeczności. Dlatego na rozwój swoich kompetencji w tym zakresie warto poświęcić czas.

W tym artykule przedstawiamy kluczowe zasady skutecznej komunikacji w zespole, które mogą pomóc w budowaniu lepszej współpracy i osiąganiu wyznaczonych celów.

Czym jest komunikacja?

Co jest celem komunikacji?

Skuteczna komunikacja w zespole - aktualne wyzwania

Zasady skutecznej komunikacji w zespole

Naucz się skuteczniej komunikować w zespole

Czym jest komunikacja?

Według W. Schramm’a, jednego z najbardziej wpływowych teoretyków w dziedzinie komunikacji jest to proces, w którym nadawca koduje wiadomość, wysyła ją przez jakiś kanał, po czym odbiorca ją dekoduje. Ważne jest tutaj wspólne pole doświadczeń nadawcy i odbiorcy, które umożliwia zrozumienie przekazu.

Co jest celem komunikacji?

komunikacja obrazCelem komunikacji może być:

 • Wymiana informacji -  podstawowym celem jest przekazanie i odbiór informacji, wiedzy, myśli i opinii.
 • Rozwiązywanie problemów - komunikacja umożliwia rozwiązywanie konfliktów i problemów poprzez dyskusję i negocjację.
 • Budowanie relacji - wzmacnia więzi społeczne, tworzy i utrzymuje relacje międzyludzkie.
 • Wyrażanie siebie: uczuć, emocji, przekonań i wartości.
 • Wywieranie wpływ, przekonywanie i zmiana postaw lub zachowań innych osób.
 • Satysfakcja osobista – dzięki dzieleniu się z innymi doświadczeniami, osiągnięciami, troskami.

Skuteczne komunikacja w zespole – aktualne wyzwania

Według raportu "State of Business Communication" z 2023 roku, przeprowadzonego przez Grammarly we współpracy z The Harris Poll, komunikacja w biznesie napotyka na coraz większe wyzwania.

Główne ustalenia z tego raportu pokazują, że:

1. Wzrasta znaczenie pisanej i asynchronicznej komunikacji – w raporcie zaobserwowano, że komunikacja asynchroniczna staje się coraz bardziej popularna. 72% pracowników wiedzy stwierdziło, że komunikują się bardziej asynchronicznie niż w poprzednim roku. Dodatkowo, zanotowano 18% wzrost czasu spędzanego na pisanych kanałach komunikacyjnych w porównaniu z poprzednim rokiem. 

2. Mimo zwiększonego stosowania komunikacji pisemnej, jej skuteczność spadła o 12% rok do roku. Problemy  w komunikacji pisemnej, takie jak trudności w wyborze odpowiednich słów czy znalezienie odpowiedniego balansu między formalnością a nieformalnością, mogą prowadzić do zmniejszenia produktywności i nieporozumień w organizacjach.

3. Raport wskazuje również, że inwestycje w umiejętności komunikacyjne pracowników mogą przynieść znaczące korzyści, takie jak zwiększenie produktywności, satysfakcji klientów, a także pewności siebie pracowników. Skuteczna komunikacja poprawia również relacje wewnątrzorganizacyjne i ogólną efektywność.

Wnioski z raportu podkreślają, że nie tylko platformy, na których odbywa się komunikacja, są ważne, ale również jakość i sposób komunikowania się. Znajomość odpowiedniego tonu i jakości przekazu może być kluczowa dla efektywności komunikacji biznesowej.

Zasady skutecznej komunikacji w zespole

 • Jasność i zwięzłość przekazu

Komunikacja powinna być prosta i bezpośrednia. Długie i skomplikowane wiadomości mogą prowadzić do nieporozumień. Jasne formułowanie myśli i oczekiwań zapobiega błędom i oszczędza czas.

 • Aktywne słuchanie

Aktywne słuchanie wymaga koncentracji nie tylko na słowach, ale również na niuansach komunikatów niewerbalnych. To klucz do głębszego zrozumienia i empatii, umożliwiając odpowiednie reagowanie na potrzeby zespołu.

 • Empatia i zrozumienie

Empatia w komunikacji to umiejętność rozumienia emocji innych i reagowania na nie w sposób wspierający. Promuje to zdrowy klimat pracy i wzmacnia relacje międzyludzkie.

 • Feedback

Regularne, konstruktywne opinie są niezbędne dla ciągłego rozwoju i doskonalenia pracy zespołu. Feedback powinien być skierowany na działania, a nie na osobę, co zachęca do otwartości i wzajemnego wsparcia.

 • Efektywne narzędzia komunikacyjne

Dobór odpowiednich narzędzi komunikacyjnych ma kluczowe znaczenie dla płynności i efektywności przepływu informacji. Narzędzia te powinny być dostosowane do potrzeb zespołu i charakteru pracy.

 • Szacunek i docenianie różnorodności

Różnorodność w zespole to atut, który należy pielęgnować. Szacunek dla różnych perspektyw i doświadczeń wzbogaca proces decyzyjny i kreatywność.

 • Dostosowanie komunikacji do kontekstu

Zrozumienie sytuacji, w której znajduje się zespół, pozwala na dostosowanie stylu i metod komunikacji. To klucz do efektywnego zarządzania w różnorodnych okolicznościach, od codziennych operacji po sytuacje kryzysowe.

Naucz się skuteczniej komunikować w zespole

Zasady skutecznej komunikacji w zespole to nie tylko umiejętności miękkie, ale przede wszystkim codzienne praktyki, które każdy członek zespołu powinien pielęgnować. Budowanie otwartej, szanującej i wspierającej kultury komunikacji jest zadaniem ciągłym, ale jego efekty w postaci silnego, zintegrowanego zespołu zdolnego do efektywnego osiągania celów są tego warte.

Jeżeli Ty lub Twój zespół potrzebujecie wsparcia w tym zakresie, zapraszamy Cię na nasze szkolenia:

 A Study of Engineering Education, authored by Charles Riborg Mann, Carnegie Institute of Technology

Dodaj komentarz

Czysty tekst

 • Znaczniki HTML niedozwolone.
 • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
 • Adresy web oraz email zostaną automatycznie skonwertowane w odnośniki
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.