Szkolenie: Zarządzanie zespołem i motywowanie.
Szkolenia, Warszawa

 

Szkolenie: Zarządzanie
zespołem i motywowanie.
Szkolenia zamknięte

Pracownik zaangażowany, samodzielny, z inicjatywą i pomysłami. Czy można wpłynąć na to, aby takiego pracownika sobie "odchować"? Ba, jak to zrobić bez podwyżki i samochodu służbowego? Bez awansu?

Liderem nikt się nie rodzi. Niektórzy mają po prostu szczęście uczenia się przez obserwację i naśladowanie liderów. A niektórzy mogą kupić sobie tę okazję:)

Poprowadź z nami Twój zespół na szczyty osiągnięć!

 
Zadzwoń:
 
531 314 431
Szkolenie: Zarządzanie zespołem i motywowanie - Warszawa
 
 

Program szkolenia


Motywacja i motywowanie – charakterystyka:

 • Psychologiczne podłoże procesu motywacji
 • Typologia i hierarchia źródeł motywacji Maslowa, Herzberga
 • Badanie źródeł motywacji u pracownika
 • Obszary motywowania niefinansowego, czyli mit o motywującej podwyżce
 • Jak dobrać indywidualnie motywatory do pracownika – skrypt prowadzenia rozmowy

Techniki w cyklu zarządzania pracownikiem:

 • Zdefiniowanie własnych potrzeb, silnych i słabych stron oraz celów przez menedżera
 • Budowanie wizerunku lidera
 • Badanie potrzeb, kompetencji, motywatorów i demotywatorów pracownika
 • Podział odpowiedzialności – delegowanie
 • Wyznaczanie celów motywujących i umożliwiających osiągnięcie sukcesu
 • Ustalanie kryteriów sukcesu  i egzekwowalnych mierników efektywności
 • Wsparcie w realizacji – stadia rozwoju pracownika i adekwatne style zarządzania
 • Egzekwowanie w oparciu o wskaźniki efektywności
 • Ocena efektywności projektu/zadania
 • Podsumowanie – ocena okresowa i wyznaczenie ścieżki rozwoju

Style zarządzania, motywowania i typy pracowników

 • Charakterystyka stylów kierowania Blake'a-Mouton
 • Charakterystyka typów pracowników Hersey'a-Blancharda
 • Style motywowania w oparciu o typologię pracownika wg McGregora
 • Optymalna alokacja zasobów (strategia Walta Disney’a i metoda de Bono)

Techniki interakcji przełożony-podwładny w motywowaniu

 • Techniki dyscyplinowania i egzekwowania w trudnych sytuacjach
  • FUKO
  • Eskalacja,
  • Czteroetapowa metoda stopniowania reakcji
 • Techniki rozmów rozwojowych
  • Feedback
  • Informacja zwrotna wzmacniająca i korygująca
  • Technika Kanapki
 • Strategia mediacji w konflikcie: 4AS™

Do spisu

Co zawiera pakiet szkoleniowy i czym wyróżniamy się wśród konkurencji


Szkolenie - badamy potrzeby UczestnikaBadamy potrzeby Koordynatora i Uczestników przed szkoleniem

Na podstawie wyników badania program szkolenia w pełni dostosowujemy do firmy, tzn. jej kultury organizacyjnej, kontekstu branżowego, sytuacji problemowych i celów. Często tak się dzieje, że proponowany przez nas program jest punktem wyjścia do stworzenia zupełnie dedykowanego szkolenia.

Szkolenie - Follow-up przez rokPrzez rok utrwalamy wiedzę Uczestnika

Nowo zdobytą wiedzę najefektywniej zapamiętujemy, gdy w pierwszych miesiącach regularnie ją odświeżamy na różne sposoby oraz gdy wykorzystujemy ją do rozwiązywania nowych problemów. Dlatego przez rok będziemy przysyłać Ci, Uczestniku, najciekawsze i najważszniejsze treści ze szkolenia pod różnorodną postacią:

 • Study case – opisujemy w nich przykłady użycia technik omawianych na szkoleniu w sytuacjach biznesowych.
  Ilość: 4, forma – mail ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Materiały z teorią – opisujemy w nich teorię, czyli zasady, techniki, narzędzia omawiane na szkoleniu wraz z przykładową zawartością komunikatów.
  Ilość: 4, forma – mail ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Quizy – sprawdzają znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu oraz wykorzystania tej wiedzy do rozwiązywania problemów. Po rozwiązaniu każdego zadania quizu Uczestnik otrzymuje automatycznie informacje zwrotną z poprawnymi odpowiedziami oraz ich uzasadnieniem, dzięki czemu od razu uczysz się, jeśli popełnisz błąd. Na końcu quizu Uczestnik otrzymuje podsumowanie wyników z raportem i punktacją.
  Ilość: 4, forma – ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Pięciosekundówki – jedno, dwuzdaniowe najważniejsze kwintesencje, wnioski i reguły dotyczące zagadnień poruszanych na szkoleniu.
  Ilość: 12, forma – zawartość w mailu.

Materiały szkolenioweProdukujemy materiały szkoleniowe sprzyjające uczeniu się

Uczestnicy otrzymają materiały, na które składa się część szkoleniowa i poszkoleniowa. Część szkoleniowa jest zaprojektowane tak, aby każdy Uczestnik słuchając w odpowiednich częściach szkolenia, mógł notować korzystając z nadawanej przez materiał struktury. Część poszkoleniowa materiałów zawiera opis przedstawianych teorii
i technik wraz z przykładami ich użycia. Nasze materiały są kolorowe i obfitują w zdjęcia, grafiki, diagramy ułatwiające kojarzenie i zapamiętywanie!

Do spisu

Efekty szkolenia


Uczestnik:

 • Przekona się, że motywacja finansowa jest mitem
 • Zobaczy wyniki najnowszych badań psychologicznych nad motywowaniem pracowników
 • Pozna i przećwiczy sposoby motywowania pozafinansowego wraz z konkretnym skryptem prowadzenia rozmowy motywującej
 • Dostanie i przetrenuje takie techniki operacjonalizacji celów na zadania oraz delegowania ich, które sprzyjają motywacji pracownika oraz szansie osiągnięcia przez niego sukcesu
 • Dowie się jak wyznaczać kryteria sukcesu oraz behawioralne mierniki efektywności oraz zastosuje je podczas szkolenia w ćwiczeniu
 • Pozna techniki egzekwowania i przećwiczy je
 • Oceni efektywność pracownika-aktora według założonych kryteriów
 • Poprowadzi rozmowy dyscyplinujące i wyznaczy kary z zastosowaniem konkretnych technik
 • Przećwiczy prowadzenie rozmów z trudnym pracownikiem-aktorem (niezaangażowanym, „olewczym”, bagatelizującym, niesłuchającym, obiecującym i niewdrażającym zmian, itp.)
 • Pozna i będzie stosować zwroty i sposoby prowadzenia rozmowy, które budują autorytet lidera (oraz dowie się, które obniżają autorytet)
 • Dowie się jakie style zarządzania (i monitorowania realizacji zadań) należy stosować ze względu na stadium rozwoju pracownika

Do spisu

Opinie o szkoleniu


Polecam szkolenie organizowane przez firmę 4GROW - miła atmosfera, profesjonalny trener, wygodne i bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe, właściwe tempo szkolenia.
Pełna satysfakcja z odbytego szkolenia!
Beata Jaworska, dyrektor placówki banku.
 
Szkolenie, na którym na bieżąco testujesz nabywaną wiedzę i umiejętności.
Trener, który podchodzi z równą uwagą do potrzeb wszystkich, na bieżąco dostosowuje treści i formy pracy.
Jest ciężko, aktywnie i niezwykle wydajnie.
Wiktor Gajewski, Centrum Nauki Kopernik.
 
Jest to moje kolejne szkolenie w tej firmie. Za każdym razem wszelkie moje potrzeby i oczekiwania dot. szkolenia są zaspokajane. Mateusz (trener) jest wymagającym trenerem, z drugiej strony daje bardzo dużo z siebie. Bardzo polecam wszystkim, którzy chcieliby lepiej motywować swoich pracowników i bardziej efektywnie nimi zarządzać.
Ewa Jeśkiewicz, Kontroler Projektów IT, RWE IT Poland Sp. z o.o.
 
Dziękuję za indywidualne podejście i odpowiednie zgłębienie tematów. Jestem zainspirowany do rozwoju moich zdolności managerskich i przywódczych. Szkolenie z odpowiednią ilością czadu!
Michał Kossowski, manager, Accenture Services Sp. z o. o.
 
Sposób i styl prowadzenia szkolenia przez trenera był bardzo profesjonalny i nowoczesny: przyjazna atmosfera; doświadczenie trenera, które dało się zauważyć poprzez angażowanie szkolących się w każde z ćwiczeń.
Rafał Kowalik, Koordynator Zespołu ds. Obsługi Klienta, SNW Sp. z o.o.
 

Trener prowadzący szkolenie


Gaweł Podwysocki

Trener szkolenie Warszawa: Gaweł PodwysockiCoach, trener i konsultant 4GROW. Certyfikowany coach ICC, trener oraz master NLP. Współtwórca programu oraz trener szkolenia akredytowanego przez ICF, certyfikującego tytułem coacha. Prowadzi szkolenia i wykłady z coachingu na 3 uczelniach. Praktyk biznesu - menedżer z 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu działem korporacji. Lider – jego zespół pracował z nim od 9 lat w stałym składzie, mimo dużego obciążenia presją i stresem. Jest pomysłodawcą i koordynatorem warsztatów rozwojowych dla coachów – swoją charyzmą skupił wokół siebie rzeszę coachów, a idea warsztatów rozrosła się na kolejna miasta. ... Czytaj więcej

Mateusz Dąbrowski

Trener szkolenie Warszawa: Mateusz DąbrowskiPrezes, trener i coach 4GROW. Certyfikowany coach ICC oraz trener AKN. Praktyk biznesu – stworzył firmę 4GROW i obecnie nią zarządza. Odpowiedzialny za strategię rozwoju firmy. Wcześniej pracował w sprzedaży usług z obszaru HR gdzie również był odpowiedzialny za negocjacje warunków umowy, w tym ceny. Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia. Psycholog biznesu, metodyk – twórca teorii oraz technik efektywności, programów szkoleniowych ... Czytaj więcej

Do spisu

Metodologia naszych szkoleń


Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Cykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta LewinaProjektujemy szkolenia zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia ćwiczonej kompetencji
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju kompetencji
 3. Przekazywanie oraz prowokowanie do tworzenia techniki dotyczącej radzenia sobie z sytuacją
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia w kontekście jego życia zawodowego
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia w sytuacji realnej lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROWFormy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko.

Trenerzy korzystają z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:

 • Gorące krzesło
 • Konkurs z nagrodami
 • Nagranie kamerą
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Do spisu

Kup voucher, nie trać budżetu!


Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2017 roku. Voucher ma ważność do końca 2017 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Zleceniodawcy otrzymują  do wypełnienia i podpisania formularz Vouchera Formularz zapisu na szkolenie 4GROW.pdf, w którym opisane są wszystkie szczegóły. Jeżeli voucher jest prezentem - zostanie przesłany pocztą tradycyjną.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

Do spisu

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski