Referencje naszych Klientów

Szkolenia: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

19-20 stycznia 2016 roku firma 4GROW przeprowadziła dla naszych pracowników dwudniowe szkolenie z Prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych. W szkoleniu wzięło udział 9 osób spośród kadry menadżerskiej i specjalistycznej.

Szkolenie zostało poprzedzone badaniem potrzeb z organizatorem szkolenia oraz uczestnikami a program dostosowany do naszych potrzeb. Forma szkolenia była mocno warsztatowa – każdy uczestnik tworzył kilka prezentacji podczas szkolenia oraz występował będąc nagrywanym i ćwicząc różne aspekty warsztatu prezentera.

Szkolenie uzyskało najwyższe oceny. Potwierdzają to opinie uczestników, wśród których dominuje zadowolenie z uzyskania konkretnych technik do tworzenia ciekawych prezentacji oraz motywacja do zmiany swojego dotychczasowego sposobu prowadzenia prezentacji.

Trener zbudował z uczestnikami otwarte i partnerskie relacje, dzięki czemu na szkoleniu panowała przednia atmosfera, łącząca pracę z dużą ilością śmiechu.

Gorąco polecamy szkolenie z Prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych z firmą 4GROW wszystkim tym, którzy poszukują profesjonalnego partnera szkoleniowego. My mamy apetyt na jeszcze więcej!

Adam Piesiak
Chief Executive Officer
Qloc S.A.

Referencja

 

Szkolenia: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

Pragniemy polecić firmę 4GROW, z którą współpracowaliśmy w zakresie organizacji szkolenia zamkniętego w dniach 15-16.10.2015 z tematyki Prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych.

Szkolenie zostało przeprowadzone profesjonalnie zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Sposób prowadzenia zajęć oraz tematyka została ściśle dostosowana do naszych potrzeb. Uczestnicy szkoleń bardzo wysoko ocenili kompetencje trenera, sposób prowadzenia zajęć, kładąc nacisk na praktykę oraz bardzo miłą i aktywizującą atmosferę podczas szkolenia. Pani Marta Krawczyk wykazała się profesjonalizmem, rzetelnością, terminowością oraz elastycznością.

Rekomendujemy zarówno firmę 4GROW jak i trenera Panią Martę Krawczyk, jako godnego partnera biznesowego w zakresie usług szkoleniowych i doradztwa.

Krzysztof Pikoń
Kierownik Katedry
Politechnika Śląska

Referencja

 

Szkolenia: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

Firma 4GROW przeprowadziła dla Firmy Legrand szkolenie z Prezentacji biznesowych
i wystąpień  publicznych
. W szkoleniu wzięło udział łącznie 30 pracowników firmy, 2 dniowe warsztaty odbyły się lipcu oraz sierpniu 2015 roku.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników:

 • z zasadami projektowania wystąpień i prezentacji biznesowych (np. wewnętrznych dla współpracowników oraz zewnętrznych dla klientów), które odpowiadają na potrzeby słuchaczy, są interesujące i zapadają w pamięć
 • ze sposobami utrzymywania uważności widza
 • z technikami radzenia sobie z „trudnymi uczestnikami”
 • z wiedzą, w jaki sposób świadome budować autorytet jako mówcy
 • przećwiczenie technik i funkcjonalności programu MS Power Point

Cały projekt, począwszy od badania potrzeb jeszcze przed szkoleniem, przez przygotowanie programu i przeprowadzenie warsztatów przebiegał bardzo profesjonalnie. Trener dostosował zagadnienia do naszej specyfiki pracy, uwzględniając przy tym potrzeby pracowników. Zajęcia prowadzone były w sposób aktywizujący wszystkich uczestników, z wykorzystaniem wielu kreatywnych form pracy, w tym kamery. Dzięki idealnym proporcjom między wykładem i ćwiczeniami, obok niezbędnej wiedzy pracownicy otrzymali ogromna dawkę praktycznych technik, konstruktywną informację zwrotną oraz okazję do podzielenia się doświadczeniem. Trener swoją postawą dawał przykład znakomitego prezentera, uczestnicy warsztatów szczególnie cenili sobie atmosferę sprzyjającą ćwiczeniom oraz praktyczny wymiar szkolenia.

Założone cele szkolenia zostały zrealizowane w najwyższym stopniu. Wszyscy pracownicy,
jak również organizator byli zadowoleni ze szkolenia i współpracy z firmą 4GROW. Zdecydowanie polecam firmę 4GROW jako rzetelnego i profesjonalnego wykonawcę szkoleń.

Dorota Jach
Dyrektor Marketingu
Legrand Polska Sp. z o.o.

Referencja

 

Szkolenia: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne oraz Zarządzanie czasem przez MS Outlook 2010

Z firmą 4GROW nawiązaliśmy kontakt pod koniec 2014 r., prosząc o przedstawienie ogólnej oferty firmy i przygotowanie propozycji przeprowadzenia szkoleń z dwóch tematów:

 • Zarządzanie czasem z wykorzystaniem MS Outlook,
 • Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne.

Po porównaniu ofert ostatecznie zdecydowaliśmy się na nawiązanie współpracy z Panem Mateuszem Dąbrowskim, który też przeprowadził jako trener wszystkie szkolenia dla naszej firmy.

Szkolenia odbyły się w 2015 r. Temat ”Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne” został zrealizowany trzykrotnie i łacznie wzięło w nim udział 29 osób. Temat ”Zarządzanie czasem z wykorzystaniem MS Outlook” zrealizowano dla 2 grup, łącznie 29 osób, w listopadzie odbędzie się kolejne szkolenie z tego tematu dla grupy 12-osobowej.

Przygotowanie każdego z tematów szkoleniowych poprzedziło badanie potrzeb, by maksymalnie dostosować ich tematykę i stopień zaawansowania do potrzeb uczestników.

Pan Mateusz Dąbrowski już na etapie przygotowywania ofert dał się poznać jako osoba, która potrafi nawiązać bardzo dobry kontakt z klientem. Uważnie słucha i bierze pod uwagę sugestie i potrzeby zgłaszane przez klienta.

Jako trener nawiązuje bardzo dobry kontakt z grupą i dba o dobrą atmosferę podczas zajęć. Angażuje uczestników, dzięki czemu biorą czynny udział w warsztatach. Opinie wyrażane w ankietach po szkoleniu potwierdzają słuszność naszej decyzji o nawiązaniu współpracy. Szkolenia są ciekawe, wymagające czynnego uczestnictwa, a kształcone umiejętności są wykorzystywane w pracy.

W przyszłości zamierzamy nadal korzystać z usług firmy 4GROW. Polecamy usługi firmy 4GROW tym, którzy szukają pewnego partnera do współpracy w dziedzinie szkoleń personelu.

Piotr Piskorek
Kierownik Scania Academy
Scania Polska S.A.

Referencja

 

Warsztat: Negocjacje dla Dyrektorów Działów Prawnych

Pan Mateusz Dąbrowski w dniu 30.09.2015 przeprowadził 1,5-godzinny warsztat o temacie: „Negocjacje dla dyrektorów działów prawnych” w ramach VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych.

Pan Mateusz Dąbrowski, trener, zbudował bardzo dobry kontakt z odbiorcami, angażując ich do udzielania się i dyskusji. Pokazał konkretne techniki i zasady, które odbiorcy mogą zastosować praktycznie w swojej pracy. Zebrane na końcu brawa oraz jedne z najwyższych ocen w ankietach pozwalają sądzić, że uczestnicy byli bardzo zadowoleni.

Dodatkowo firma 4GROW wyróżniła się niestandardowym, profesjonalnym podejściem do materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych.

Polecamy Pana Mateusza Dąbrowskiego jako mówcę, który w przystępny sposób, w krótkim czasie potrafi usatysfakcjonować odbiorców „głodnych” nowości.

Ewa Tomaszewska
Project Manager
Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.

Referencja

 

Szkolenie: Negocjacje w zakupach, sprzedaży i biznesie

Niniejszym listem udzielamy referencji firmie 4GROW, która realizowała dla pracowników Banku szkolenia: „Negocjacje w biznesie” oraz „Zaawansowany trening negocjacji”.

Wszystkie zrealizowane szkolenia zostały ocenione bardzo wysoko. Opinie potwierdzają, że uczestnicy cenią sobie trenera, Pana Mateusza Dąbrowskiego, za jego doświadczenie i szeroką wiedzę oraz warsztatowy sposób prowadzenia szkoleń, dzięki któremu przekonują się o skuteczności przedstawianych narzędzi negocjacyjnych poprzez własne zastosowanie ich w praktyce.

Będąc zadowolonymi z usług firmy 4GROW polecamy szkolenia negocjacyjne realizowane przez Pana Mateusza Dąbrowskiego, jako profesjonalnego dostawcę.

Iwona Demidowicz-Wawrzyniuk
Dyrektor Centrum Zarządzania Wiedzą i Działaniami Rozwojowymi
ING Bank Śląski S.A.

Referencja

 

Szkolenie: Negocjacje w zakupach, sprzedaży i biznesie

Firma Jabil Circuit Poland, zleciła firmie 4GROW przeprowadzenie dwóch szkoleń zamkniętych z Negocjacji w biznesie dla pracowników negocjujących warunki z ramienia naszej firmy. Szkolenia odbyły się w pierwszej połowie 2015 roku, każde z nich trwało dwa dni i wzięło w nich udział w sumie 18 osób.

Firma 4GROW przeprowadziła badanie potrzeb przed szkoleniem oraz dostosowała do nich program szkolenia. Uczestnicy obydwu grup szkoleniowych byli bardzo zadowoleni i ocenili szkolenie bardzo wysoko. Wyniki pre i post-testów potwierdzają bardzo duży przyrost wiedzy tematycznej na szkoleniu. Firma 4GROW wyróżnia się zaangażowaniem w rozwój uczestników po szkoleniu – każdy z nich otrzymuje follow-upy przez rok od szkolenia.

O panu Mateuszu Dąbrowskim, trenerze prowadzącym szkolenie, uczestnicy wyrażali się następująco - cytuję:

 • Bardzo kompetentny, profesjonalny, dobrze przygotowany.
 • Osoba o dużej kulturze osobistej. Dzięki wiedzy merytorycznej oraz charyzmie potrafi bardzo efektywnie przekazać zagadnienia.
 • Najlepszy szkoleniowiec, z jakim miałam dotychczas do czynienia.
 • Mateusz super gość!!!
 • Miły, kulturalny, emanuje pozytywną energią i nastawieniem do drugiego człowieka. Już przy przywitaniu czuło się pozytywną i ciepła aurę.
 • Profesjonalny i kompetentny. Potrafi przekazać wiedzę.
 • Bardzo dobry prowadzący.

Będąc bardzo zadowoloną z jakości prowadzonych szkoleń i kontaktu z Panem Mateuszem Dąbrowskim, zamierzam kontynuować naszą współpracę i polecam 4GROW jako profesjonalnego dostawcę szkoleń z negocjacji.

Justyna Łupaczewska
Specjalista ds. szkoleń/HR Generalist
Jabil Circuit Poland

Referencja

 

Szkolenie: Leadership i zarządzanie zespołem

W dniach 25-26.05.2015 firma 4GROW przeprowadziła dla naszych 12 pracowników szkolenie: „Leadership i zarządzanie zespołem”.  Szkolenie zostało poprzedzone badaniem potrzeb, w oparciu o które został zaprojektowany program szkolenia.

Trener przeprowadził szkolenie w formie warsztatowej, wypracowując z uczestnikami konkretne rozwiązania, m.in. do budowania zaangażowania i pozafinansowego motywowania pracowników, które wdrożyliśmy w firmie.

Wszyscy uczestnicy ocenili szkolenie w skali 1-5 na 5. Zebrane opinie potwierdzają, że szkolenie zostało przeprowadzone w miłej atmosferze, przy kreatywnej pracy i konfrontowaniu się uczestników z własnymi słabościami oraz doskonaleniu się w kompetencji lidera.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymują przez rok follow-upy w różnej formie, które wzmacniają poznane treści inspirując do dalszego doskonalenia się.

W związku z powyższym mamy poczucie, że szkolenie zostało przeprowadzone na najwyższym poziome a my jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą 4GROW i z przyjemnością będziemy ją kontynuować. Polecamy 4GROW jako profesjonalnego partnera w realizowaniu projektów szkoleniowych.

Joanna Stolarska
HR Manager
OpusCapita Sp. z o.o.

Referencja

 

Szkolenia: Asertywność, egzekwowanie i konstruktywna krytyka oraz Zarządzanie relacjami z Klientem wewnętrznym

Firma 4GROW przeprowadziła dla mojego działu 3 szkolenia: Asertywność, egzekwowanie i konstruktywna krytyka (1 grupa 12-osobowa: 5-6.03.2014) oraz Zarządzanie relacjami z Klientem wewnętrznym (2 grupy 12-osobowe:  23-24.03.2014 i 25-26.03.2014).

Przed szkoleniem trener porozmawiał ze mną o moich oczekiwaniach i celach, które szkolenia miały wesprzeć, aby dostosować szkolenie.  Od szkoleń minęło parę miesięcy, więc mogę obserwować ich wymierne rezultaty, z których jestem zadowolony.

Szkolenia były prowadzone warsztatowo, w miłej atmosferze. Uczestnicy dostali dużo konkretnych technik do zastosowania, omówiliśmy trudne sytuacje dla moich pracowników oraz wypracowaliśmy na nie rozwiązania. Ankiety poszkoleniowe oraz opinie, które zebrałem od mojego zespołu, również potwierdzają, że szkolenia zostały ocenione bardzo dobrze.

Po szkoleniach otrzymujemy także follow-upy, które przypominają nam treści zdobyte na szkoleniu i motywują do wdrażania zmian.

Serdecznie polecam firmę 4GROW, jako profesjonalnego i efektywnego partnera w rozwoju kompetencji pracowników.

Maciej Błaszczyk
Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznej
MAN Bus Sp. z o.o.

Referencja

 

Szkolenie: Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne

Firmie 4GROW zleciłem przeprowadzenie szkolenia z Prezentacji biznesowych i wystąpień publicznych dla mojego zespołu. Szkolenie odbyło się 4-5.12.2014 roku i zostało poprzedzone wywiadami mającymi na celu zbadanie potrzeb i dostosowanie szkolenia do nich.

Szkolenie zostało przeprowadzone warsztatowo – każdy z nas przygotowywał własną prezentację w oparciu o podane techniki i know-how, a następnie prezentował ją przed resztą uczestników. Trener nagrywał nasze wystąpienia oraz za każdym razem dawał wsparcie oraz wskazówki rozwojowe.  Po szkoleniu otrzymaliśmy płyty z naszymi nagraniami oraz roczny follow-up z ciekawymi materiałami inspirującymi do dalszej pracy nad własnym rozwojem.

Trener,  prowadził szkolenie w przyjaznej atmosferze, nawiązał bardzo dobry kontakt z grupą, skutecznie motywując ją do angażowania się w pracę i trening.

Merytorycznie szkolenie zawierało treści bardzo dla nas odkrywcze - w większości przypadków totalnie zmieniły nasze podejście do prezentacji. Ponieważ niniejszy list piszę z perspektywy roku, jaki minął od szkolenia, rzetelnie mogę potwierdzić, że poznane i stosowane przez nas techniki i know-how podniosły efektywność naszych prezentacji i wystąpień.

Polecam firmę 4GROW, jako bardzo dobrego partnera w doskonaleniu kompetencji i z miłą chęcią sam będę korzystać w dalszym ciągu z jej usług.

Grzegorz Lesniak
Client Services Manager
OpusCapita Sp. z o.o.

Referencja

 

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski