• prawidłowo reagować na sytuacje stresujące
 • zwiększyć świadomość przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym
 • opanować i w praktyce stosować techniki redukujące napięcie
 • osiągać większą satysfakcję z życia
 • czuć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • przećwiczyć w praktyce najskuteczniejsze techniki relaksacyjne
 • lepiej rozumieć mechanizm stresu i efektywnie nim zarządzać.

Stres- przyjaciel czy wróg? Różne koncepcje rozumienia stresu

 • Eustres i dystres– kiedy stres motywuje a kiedy niszczy?
 • Fizjologiczne i psychologiczne aspekty stresu
 • Subiektywna ocena sytuacji stresującej 
 • Skala stresu Holmes’a
 • Stres jako reakcja na zmianę- jak funkcjonować w sytuacji gdy "jedyną stałą jest zmiana"?
 • Reakcja stresowa- jak powstaje, kiedy staje się zagrożeniem, jak sprawić żeby wspierała nasze działania?

Rozwijanie postawy i cech wspierających zdrową reakcję na stres

 • Umiejętności rozpoznawania sygnałów stresu
 • Monolog wewnętrzny i przekonania- jak wpływają na poziom stresu (praktyczne wskazówki jak sobie pomóc)
 • Optymizm i techniki dystansowania się - kiedy mogą pomóc?
 • Zarządzanie sobą w czasie (m.in. wyznaczanie priorytetów, planowanie) a stres
 • Zasady komunikacji ułatwiające zdrowe funkcjonowanie (postawa asertywna, sytuacje konfliktowe)
 • Odpowiedzialność i świadome kierowanie życiem- kierowca czy pasażer swojego życia?

Indywidualne różnice w radzeniu sobie ze stresem

 • Indywidualna mapa sytuacji stresogennych
 • Rozpoznawanie nasilenia emocji i zrozumienie przebiegu reakcji stresowej
 • Predyspozycje fizjologiczne i osobowościowe-  indywidualny styl reakcji na stres
 • Świadomość własnego monologu wewnętrznego i tworzenie pozytywnych autosugestii
 • Najnowsze odkrycia psychologii pozytywnej- jak mogą pomóc w osiągnięciu równowagi i satysfakcji życiowej?

Wypalenie zawodowe i stres związany z brakiem równowagi praca- życie

 • Symptomy i autodiagnoza pod kątem zagrożeń wypaleniem
 • Środki zaradcze- jak ustrzec się przed wypaleniem zawodowym
 • Work-life balance- co zrobić gdy równowaga jest zaburzona?
 • Czynniki wywołujące stres zawodowy i wypalenie zawodowe
 • Radzenie sobie w sytuacjach przeciążenia.

Techniki i strategie relaksacyjne ułatwiające dojście do równowagi i harmonii

 • Trening autogenny Schultza
 • Metoda Jacobsona
 • Mindfullnes czyli sztuka uważności
 • Minimalizm- dlaczego czasami mniej znaczy lepiej (sztuka prostego życia)
 • Kontrola oddechu, medytacja, aktywność fizyczna
 • Jak odróżnić prawdziwy wypoczynek od pozornego odreagowania?
 • Opracowywanie indywidualnego planu radzenia sobie ze stresem- co naprawdę pomaga odzyskać równowagę?

Za co nas uwielbiają?

Co mówią o szkoleniu uczestnicy i sponsorzy?

Tak o TWOJE POTRZEBY nie zadba NIKT inny

Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Szkolenie z zarządzania stresem projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji z obszaru zarządzania stresem Cykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze zarządzania stresem
 3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik zarządzania stresem
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia zarządzania stresem do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia zarządzania stresem w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi zarządzania stresem

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji w obszarze  zarządzania stresem. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

 • Gorące krzesło
 • Nagranie kamerą
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Zapisz się na szkolenie

Pobierz formularz zgłoszenia
rabat 20% dla 2 i każdej kolejnej osoby

Dane firmy

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2019 roku. Jeśli nie wykorzystasz środków do końca 2019 roku - zgodnie z Twoją decyzją: albo zwrócimy je na konto płatnika albo przesuniesz je na kolejny rok, a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską:
500 29 40 35.

Szkolenia prowadziliśmy dla

Szkolenie dla Accenture Szkolenie dla Alianz Szkolenia dla Asseco Szkolenia dla Bakoma Szkolenia dla British american tabacco Szkolenie dla Bosh Siemens Szkolenie dla Carrefour Szkolenie dla Cemex Szkolenie dla Centrum nauki Kopernik Szkolenie dla Paradyż Szkolenie dla Cisco Szkolenie dla Detnorske Szkolenie dla Emerson Szkolenie dla Enegizer Szkolenie dla Esselte Szkolenie dla Eurest Szkolenie dla General Motors Szkolenie dla Lufthansa System Szkolenie dla Nespresso Szkolenie dla Nespresso Szkolenie dla Vaillant