Stres- przyjaciel czy wróg? Różne koncepcje rozumienia stresu

 • Eustres i dystres– kiedy stres motywuje a kiedy niszczy?
 • Fizjologiczne i psychologiczne aspekty stresu
 • Subiektywna ocena sytuacji stresującej 
 • Skala stresu Holmes’a
 • Stres jako reakcja na zmianę- jak funkcjonować w sytuacji gdy "jedyną stałą jest zmiana"?
 • Reakcja stresowa- jak powstaje, kiedy staje się zagrożeniem, jak sprawić żeby wspierała nasze działania?

Rozwijanie postawy i cech wspierających zdrową reakcję na stres

 • Umiejętności rozpoznawania sygnałów stresu
 • Monolog wewnętrzny i przekonania- jak wpływają na poziom stresu (praktyczne wskazówki jak sobie pomóc)
 • Optymizm i techniki dystansowania się - kiedy mogą pomóc?
 • Zarządzanie sobą w czasie (m.in. wyznaczanie priorytetów, planowanie) a stres
 • Zasady komunikacji ułatwiające zdrowe funkcjonowanie (postawa asertywna, sytuacje konfliktowe)
 • Odpowiedzialność i świadome kierowanie życiem- kierowca czy pasażer swojego życia?

Indywidualne różnice w radzeniu sobie ze stresem

 • Indywidualna mapa sytuacji stresogennych
 • Rozpoznawanie nasilenia emocji i zrozumienie przebiegu reakcji stresowej
 • Predyspozycje fizjologiczne i osobowościowe-  indywidualny styl reakcji na stres
 • Świadomość własnego monologu wewnętrznego i tworzenie pozytywnych autosugestii
 • Najnowsze odkrycia psychologii pozytywnej- jak mogą pomóc w osiągnięciu równowagi i satysfakcji życiowej?

Wypalenie zawodowe i stres związany z brakiem równowagi praca- życie

 • Symptomy i autodiagnoza pod kątem zagrożeń wypaleniem
 • Środki zaradcze- jak ustrzec się przed wypaleniem zawodowym
 • Work-life balance- co zrobić gdy równowaga jest zaburzona?
 • Czynniki wywołujące stres zawodowy i wypalenie zawodowe
 • Radzenie sobie w sytuacjach przeciążenia.

Techniki i strategie relaksacyjne ułatwiające dojście do równowagi i harmonii

 • Trening autogenny Schultza
 • Metoda Jacobsona
 • Mindfullnes czyli sztuka uważności
 • Minimalizm- dlaczego czasami mniej znaczy lepiej (sztuka prostego życia)
 • Kontrola oddechu, medytacja, aktywność fizyczna
 • Jak odróżnić prawdziwy wypoczynek od pozornego odreagowania?
 • Opracowywanie indywidualnego planu radzenia sobie ze stresem- co naprawdę pomaga odzyskać równowagę?

Co jeszcze dostaniesz EXTRA do szkolenia?

Co mówią o szkoleniu uczestnicy i sponsorzy?

Szkolenie z IE pokazało mi praktyczne narzędzia do pracy nad sobą i swoimi umiejętnościami. Chętnie podzielę się zdobytą wiedzą, nie tylko w pracy, ale przede wszystkim w życiu osobistym. Zbudowała się we mnie ogromna nadzieja na umiejętne panowanie nad swoimi emocjami i zarządzanie nimi.

Michał Wroniszewski
Senior procurement officer CEE T&ES
Unilever Sp. z o.o.

[...] Początkowo nie byłem zbytnio przekonany do całego konceptu (2 dni o emocjach? – bo i po co i o czym), ale okazało się, ze szkolenie było ciekawą kombinacją teorii i praktyki. A drugi dzień...przerósł najśmielsze oczekiwania! Z taką huśtawką emocjonalną spotkałem się chyba poraz pierwszy...i aby ostatni..., ale było to niesmowite doświadczenie, i z takim bagażem łatwiej będzie zrozmieć pewne reakcje przyjaciół, pracowników, a nawet rodziny. [...]
Mateusz Gołba
Kierownik ds. Zarządzania Centrum Operacyjnym
Capgemini Polska Sp. z o.o.

Bardzo polecam szkolenie z inteligencji emocjonalnej. Atmosfera jest wspaniała, scenki realistyczne, prowadzący wspiera w trudnych momentach i jednocześnie wskazuje popełniane błędy.
Ewa Jaśkiewicz
Kontroler Projektów IT
RWE IT Poland Sp. z o.o.

Czuję się po szkoleniu wypełniony ochotą do wdrażania prezentowanych metod, co jest najlepszym dowodem na to, że tak trudny temat został mi przekazany w sposób zrozumiały i pełny. Moje pytania znalazły szybką odpowiedź i po szkoleniu czuję, że również poprzez wspaniałą moderację i atmosferę sam znajdowałem na nie odpowiedź. Polecam każdemu, szczególnie tym sceptycznie nastawionym na tematy miękkie. To naprawdę przynosi pozytywne skutki.
Maciej Piotrowicz
Specjalista ds. analiz energetycznych
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.

 • prawidłowo reagować na sytuacje stresujące
 • zwiększyć świadomość przyczyn stresu w życiu zawodowym i prywatnym
 • opanować i w praktyce stosować techniki redukujące napięcie
 • osiągać większą satysfakcję z życia
 • czuć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym
 • przećwiczyć w praktyce najskuteczniejsze techniki relaksacyjne
 • lepiej rozumieć mechanizm stresu i efektywnie nim zarządzać.

Wszystkie terminy szkolenia

Szkolenia prowadziliśmy dla: