Istnieje kilka wariantów tego szkolenia. Wariant I i II zaczyna się od:

Krok 1:  
Diagnoza Twojego typu osobowości oraz stylu komunikacji i współpracy

 • Przed szkoleniem wypełnisz onilne kwestionariusz Insights Discovery * (20 minut).
 • W czasie szkolenia otrzymasz Twój indywidualny opisowy raport stworzony na podstawie udzielonych przez Ciebie odpowiedzi w kwestionariuszu.
 • Twój raport - profil Insights Discovery, będzie zawierał graficzne zobrazowanie oraz opis, z którego dowiesz się: jaki jest Twój typ osobowości oraz dominujący styl komunikacji / współpracy, wynikający z Twoich preferencji osobowościowych. Profil opisuje także Twoje mocne strony i wyzwania w komunikacji z innymi; jak funkcjonujesz w tzw. „dobrym dniu” i jak zmienia się Twój styl komunikacji w „złym dniu” – w konflikcie, pod wpływem stresu; jaki jest Twój „typ antagonistyczny” i nad czym możesz pracować aby lepiej komunikować  się z osobami o innych niż Ty preferencjach osobowościowych.
 • Twój indywidualny profil Insights będzie dla Ciebie punktem odniesienia w czasie całego szkolenia. Dostaniesz go także w wersji papierowej i elektronicznej - będziesz mógł udostępnić go Twoim współpracownikom.

* Insights Discovery to metoda bazująca na teorii osobowości C.G. Junga, oparta o badanie kwestionariuszowe online, opracowana z zachowaniem standardów profesjonalnego testu psychologicznego. Raporty (profile indywidualne Insights) tworzone na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu, obrazują w sposób przystępny dla środowiska biznesowego, indywidualne preferencje i różnice w stylu funkcjonowania ludzi. Kwestionariusz Insights jest narzędziem samoopisowym (uczestnik sam siebie opisuje poprzez wybór odpowiedzi na różne pytania), nie służy ocenie lecz autorefleksji i rozwojowi jednostek oraz zespołów. Diagnozę Insights oraz warsztaty bazujące na tej diagnozie mogą prowadzić tylko trenerzy certyfikowani przez Insights International / Poland. Więcej informacji na temat Insights Discovery: www.insights.pl

 

Wariant I
Psychologia osobowości w komunikacji i współpracy

Zgłębiając psychologię osobowości, odkryjesz jej potęgę w komunikacji interpersonalnej. Dzięki wiedzy na temat różnic indywidualnych w osobowości ludzi poznasz wynikające z nich różne style komunikacji oraz różne preferencje we współpracy. Podczas szkolenia zagłębisz się także w Twoją osobowość – odkryjesz jej mocne strony oraz „cienie” i nauczysz się rozwijać ją w pożądanym dla Ciebie kierunku. Tak, tak – możesz aktywnie wpływać na Twoją osobowość: poszerzać Twoją strefę komfortu oraz zwiększać Twoją efektywność w komunikacji i współpracy z innymi! Odkryjesz, jak możesz dopasować swoją osobowość do potrzeb Twoich przełożonych, współpracowników i klientów, aby podnieść efektywność Waszej współpracy. Poznasz także sposoby na to, jak zbudować pozytywną relację i zaangażować do współpracy osoby o preferencjach osobowościowych przeciwnych do Twoich!

Krok 2:  
Warsztat: „Psychologia osobowości w komunikacji i współpracy”

 • Magia percepcji – odkryj, jak osobowość człowieka wpływa na sposób postrzegania innych ludzi i odbierania ich zachowań.
 • Potęga świadomości – odkryj, jak świadomość mechanizmów psychologicznych zmieni Twoją percepcję i przekonania na temat komunikacji interpersonalnej.
 • Poznaj różne wymiary osobowości i ich wpływ na komunikację – poznaj dogłębnie introwersję, ekstrawersję oraz wymiary myślenie i uczucia.
 • Jakie są mocne strony i ograniczenia w komunikacji każdego z typów osobowości oraz w interakcji różnych typów między sobą?
 • Jak zmienia się sposób komunikacji pod wpływem stresu? Poznasz „zły dzień” i „cień” różnych typów osobowości.
 • Nauczysz się rozpoznawać różne typy osobowości na podstawie tego, co słyszysz i widzisz – po warsztacie sam/a będziesz umiał/a rozpoznać kluczowe wymiary osobowości drugiego człowieka.
 • Sposoby na dopasowanie swojego stylu komunikacji do preferencji osobowościowych rozmówcy - jak mówić, aby uzyskać pożądany efekt (np. poinformować, zmotywować do działania, zaangażować).
 • Jaki jest Twój dominujący styl komunikacji? Jakie są Twoje mocne strony a jakie wyzwania wynikające z Twojej osobowości i preferowanego stylu komunikacji? Jak zmienia się Twoje zachowanie pod wpływem dyskomfortu i stresu? Które wymiary Twojej osobowości warto wzmacniać a które tonować w komunikacji z konkretnymi osobami aby uzyskać pożądany efekt? Jak efektywniej rozmawiać z różnymi typami współpracowników, przełożonych, klientów? Jak poszerzać własną strefę komfortu – aby rozwijać się a jednocześnie pozostać sobą? W czasie warsztatu będziesz miał/a okazję wspólnie z innymi uczestnikami, znaleźć odpowiedzi na te pytania.

Wariant II
Psychologia przywództwa cz. I: Potęga osobowości w budowaniu zaangażowania i komunikacji w zespole

Efektywny przywódca to dobry psycholog – potrafi pozytywnie wykorzystać psychikę własną i swoich podwładnych do tego, aby wspólnie osiągać cele biznesowe. Zgłębiając psychologię osobowości, odkryjesz jej moc w zarządzaniu zespołem – w komunikacji z podwładnymi, w budowaniu ich współpracy i motywacji. Poznając blaski i cienie własnej osobowości, zyskasz szansę na świadome jej kształtowanie i zarządzenie własnym stylem przywódczym. Zapraszamy do udziału w warsztacie, który wzmocni Twoje kompetencje menedżerskie oraz pomoże Ci wykorzystać potęgę osobowości do budowania dobrej komunikacji i zaangażowania w podległym zespole!

Krok 2: Warsztat: „Psychologia przywództwa – potęga osobowości w budowaniu zaangażowania i komunikacji w zespole”

 • Magia percepcji – odkryj, jak osobowość Twoja i Twoich podwładnych wpływa na sposób postrzegania innych ludzi, odbierania ich zachowań, współpracę i zaangażowanie.
 • Potęga świadomości – odkryj, jak świadomość mechanizmów psychologicznych zmieni Twoją percepcję i przekonania na temat komunikacji interpersonalnej oraz budowania zaangażowania i motywacji Twoich podwładnych.
 • Poznaj różne wymiary osobowości oraz ich wpływ na komunikację, motywację i stres – poznaj dogłębnie introwersję, ekstrawersję oraz wymiary myślenie i uczucia.
 • Jakie są mocne strony i ograniczenia w komunikacji każdego z typów osobowości oraz w interakcji różnych typów między sobą?
 • Jak zmienia się sposób komunikacji pod wpływem stresu? Poznasz „zły dzień” i „cień” różnych typów osobowości.
 • Nauczysz się rozpoznawać różne typy osobowości na podstawie tego, co słyszysz i widzisz – po warsztacie sam/a będziesz umiał/a rozpoznać kluczowe wymiary osobowości drugiego człowieka.
 • Sposoby na dopasowanie swojego stylu komunikacji do preferencji osobowościowych rozmówcy - jak mówić, aby uzyskać pożądany efekt – jak rozmawiać z podwładnymi, aby nie podcinać im skrzydeł, aby wzmacniać ich zaangażowanie? Jak dobierać i komunikować im zadania w zgodzie z ich osobowością?
 • Jaki jest Twój dominujący styl komunikacji? Jaki jest Twój styl przywódczy wynikający z Twojej osobowości? Jaki styl przywódczy jest najbardziej efektywny? Jakie są Twoje mocne strony a jakie wyzwania jako przywódcy - wynikające z Twojej osobowości i preferowanego stylu komunikacji? Jak zmienia się Twoje zachowanie pod wpływem dyskomfortu i stresu? Które wymiary Twojej osobowości warto wzmacniać a które tonować w komunikacji z Twoimi podwładnymi? Jak efektywniej rozmawiać z różnymi typami podwładnych, współpracowników, przełożonych? Jak poszerzać własną strefę komfortu – aby rozwijać się a jednocześnie pozostać sobą? W czasie warsztatu będziesz miał/a okazję wspólnie z innymi uczestnikami, znaleźć odpowiedzi na te pytania.
 • Odkryjesz jak wykorzystać psychologię osobowości do budowania zgranych i zróżnicowanych zespołów.

 

Psychologia przywództwa cz. II: Zarządzanie relacjami i emocjami w zespole

Do opracowania

 

Wariant III
Warsztat dla Twojego zespołu cz.1: Psychologia osobowości receptą na synergię i dobrą komunikację w zespole

Zespół to grupa ludzi, którzy mają wspólny cel i wzajemne powiązania. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu energii zespołu, jego emocji, różnorodności kompetencji i osobowości oraz -  dynamiki relacji, zespół może osiągnąć znacznie więcej niż tylko suma wyników poszczególnych jego członków!

Czy Twój zespół osiągnął już taką efektywność w procesie swojego rozwoju, że jego członkowie wspólnie osiągają więcej, niż gdyby działali osobno? Czy Twój zespół w możliwie najlepszy sposób wykorzystuje swoją różnorodność i nie traci energii na niepotrzebne trudności wynikające z tych różnic? Czy Twój zespół mimo różnic potrafi „grać do jednej bramki”? Czy ludzie w Twoim zespole potrafią konstruktywnie rozmawiać ze sobą mimo różnych osobowości i różnych stylów komunikacji? Być może  Twojemu zespołowi przyda się „turbodoładowanie” w tych obszarach? Zapraszamy cały Twój zespół do udziału w warsztacie, który pomoże Wam „poznać się na nowo” oraz wykorzystać potęgę osobowości do zbudowania dobrej komunikacji i synergii!

Krok 1: Diagnoza osobowości i stylów komunikacji w podległym Ci zespole

 • Cały Twój zespół wypełni onilne kwestionariusze Insights Discovery (20 minut) – najpóźniej 2 tygodnie przed warsztatem zespołowym.
 • Każda osoba z Twojego zespołu otrzyma w czasie warsztatu swój indywidualny raport opisowy stworzony na podstawie udzielonych w kwestionariuszu Insights Discovery odpowiedzi.
 • Indywidualne profile Insights Discovery, będą zawierały graficzne zobrazowanie oraz opis, z którego każdy uczestnik dowie się: jaki jest jego typ osobowości oraz dominujący styl komunikacji / współpracy, wynikający z preferencji osobowościowych. Profil opisuje także mocne strony i wyzwania w komunikacji z innymi; jak  dana osoba funkcjonuje w tzw. „dobrym dniu” i jak zmienia się jej styl komunikacji w „złym dniu” – w konflikcie, pod wpływem stresu; jaki jest jej „typ antagonistyczny” i nad czym może pracować aby lepiej komunikować  się z osobami o innych preferencjach osobowościowych.
 • Indywidualne profile Insights będą punktem odniesienia w czasie całego warsztatu. Uczestnicy dostaną swoje Profile Insights w wersji papierowej i elektronicznej – będą mogli udostępnić je swoim przełożonym i współpracownikom.

* Insights Discovery to metoda bazująca na teorii osobowości C.G. Junga, oparta o badanie kwestionariuszowe online, opracowana z zachowaniem standardów profesjonalnego testu psychologicznego. Raporty (profile indywidualne Insights) tworzone na podstawie odpowiedzi udzielonych w kwestionariuszu, obrazują w sposób przystępny dla środowiska biznesowego, indywidualne preferencje i różnice w stylu funkcjonowania ludzi. Kwestionariusz Insights jest narzędziem samoopisowym (uczestnik sam siebie opisuje poprzez wybór odpowiedzi na różne pytania), nie służy ocenie lecz autorefleksji i rozwojowi jednostek oraz zespołów. Diagnozę Insights oraz warsztaty bazujące na tej diagnozie mogą prowadzić tylko trenerzy certyfikowani przez Insights International / Poland. Więcej informacji na temat Insights Discovery: www.insights.pl

 

KROK 2: Warsztat „Efektywna komunikacja i współpraca w zespole”

Program warsztatu:

 • Magia percepcji – wspólne odkrycie, jak osobowość wpływa na sposób postrzegania innych ludzi, odbierania ich zachowań, współpracę i zaangażowanie.
 • Różne wymiary osobowości oraz ich wpływ na komunikację, motywację i stres – poznanie introwersji, ekstrawersji oraz wymiarów: myślenie i uczucia.
 • Jakie są mocne strony i ograniczenia w komunikacji każdego z typów osobowości oraz w interakcji różnych typów między sobą?
 • Jak zmienia się sposób komunikacji pod wpływem stresu? „Zły dzień” i „cień” różnych typów osobowości.
 • Wzajemne poznanie preferencji osobowościowych członków zespołu w oparciu o ich profile indywidualne Insights Discovery.
 • Wspólne odkrycie motywatorów i demotywatorów we współpracy wynikających z osobowości.
 • Poznanie „osobowości zespołu” jako całości – jego mocnych stron i wyzwań.
 • Poznanie różnych perspektyw, potrzeb i oczekiwań w zespole.
 • Wspólne wypracowanie recepty na dobrą komunikacje i współpracę w zespole.

Dodatkowo w trakcie warsztatu:

 • Interaktywne zadania zespołowe wzmacniające zaufanie, otwartość oraz wzajemne zrozumienie potrzeb i oczekiwań pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, w tym także pomiędzy przełożonym i zespołem.

 

Warsztaty wzmacniające efektywność zespołową cz.II: Autoportret zespołu

Do opracowania

Warsztaty wzmacniające efektywność zespołową cz.III: Misja, wizja, wartości i zasady budujące jedność zespołu

Do opracowania

Jak nasze szkolenia z psychologi osobowości oceniają Uczestnicy i Zamawiający

Co mówią o szkoleniu uczestnicy i sponsorzy?

Sabina Dąbrowska-Olbryś, z ramienia firmy 4GROW przygotowała i przeprowadziła w naszej firmie szkolenie z obszaru „Psychologia Przywództwa – Komunikacja Interpersonalna”, w dniach 30.11-01.12.2017r. Uczestnikami szkolenia byli menadżerowie z różnych pionów naszej organizacji.

Program szkolenia obejmował:
 

 • Style, preferencje i wyzwania w komunikacji wynikające z różnych typów osobowości, w kontekście współpracy oraz ról przywódczych.
 • Poznanie dominujących elementów osobowości i stylu komunikacji uczestników.
 • Bariery w komunikacji i techniki radzenia sobie z nimi.
 • Strategie komunikacji

Trenerzy prowadzący szkolenie psychologia osobowości

 Sabina Dąbrowska-Olbryś psycholog-biznesu-warszawa

Sabina Dąbrowska-Olbryś

menedżer ds. rozwoju biznesu, trener, coach ICC, psycholog biznesu

Menedżer z ponad 14-letnim doświadczeniem w obszarze Human Resources. Psycholog, trener, mediator i coach certyfikowany przez International Coaching Community. Posiada bogate doświadczenie zarówno w obszarze zarządzania zespołami, jak i projektami. Ekspert z obszaru pozyskiwania talentów, rekrutacji, rozwoju pracowników oraz zarządzania efektywnością organizacyjną i zespołową.

Wszystkie terminy szkolenia

Szkolenia prowadziliśmy dla: