Program szkolenia z informacji zwrotnej

Jak ważne jest udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej

 • Zasady konstruktywnej informacji zwrotnej i konsekwencje niekonstruktywnej informacji w zaangażowaniu i motywacji pracowników

Jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, np. kiedy pracownik nie zgadza się z wystawioną oceną

 • Algorytm zmieniania obiekcji i oporu pracownika w zrozumienie i akceptację

Jak prowadzić trudne rozmowy i wyrażać krytykę

 • Technika sprawiedliwego oceniania – STAR
 • Technika komunikowania oceny, krytyki - Feedback

Wyznaczanie celów pracownikom (tak żeby były one zrozumiałe, jasno zdefiniowane, realistyczne, żeby jasny był sposób ich rozliczenia)

 • Rozróżnienie celu i efektu
 • Czym jest efektywność
 • Technika wyznaczania celów SMART-UP
 • Wyznaczanie mierników efektywności

Techniki rozmowy rozwojowej - przeprowadzanie oceny w taki sposób, by pracownicy mogli się dowiedzieć jakie obszary są ich słabymi i mocnymi stronami, żeby proces ten motywował pracownika do dalszego rozwoju

 • Matryca Satysfakcji
 • Informacja Zwrotna
 • Kanapka

Jak nasze szkolenia z informacji zwrotnej oceniają Uczestnicy i Zamawiający

Co mówią o szkoleniu uczestnicy i sponsorzy?

Jest Moc, ale tylko ode mnie zależy czy ją wykorzystam. Podobało mi się innowacyjne podejście do uczestnika: ekspert, notatki w materiałach, prezentacje.
Magdalena Opacka
Koordynator ds. Organizacji Pionu
Credit Agricole Bank Polska S.A.

[...] Szkolenie zostało poprowadzone w doskonałej atmosferze, wzajemnym szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i zaufania.
Nie bez znaczenia są komfortowe warunki lokalowe, w których odbywa sie szkolenie, jednak najważniejsze jest bardzo dobre przygotowanie i pozytywna postawa trenera, p. Ani Krawcewicz. Szkolenie było prowadzone praktycznie, zrealizowano wszystkie zaplanowane moduły. Na uwagę zasługują również materiały szkoleniowe, przerywniki filmowe, ciekawe ćwiczenia i otwartość na sugestie uczestników.
Jolanta Adamiec
Konsultant ds. Medycznych

Szkolenie podniosło świadomość roli sprawnie przygotowanej rekrutacji (wywiadu). Wspaniały, oparty na współpracy kontakt trenera z uczestnikami i dbanie o ich potrzeby.
Sylwia Snitkiewicz

Nauczysz się na szkoleniu z informacji zwrotnej

 • Efektywnie prowadzić trudne rozmowy z pracownikami,
 • Udzielać skutecznej, konstruktywnej i szczerej informacji zwrotnej,
 • Konstruować wypowiedzi, by były inspirujące oraz motywujące,
 • Prawidłowo przeprowadzać rozmowę oceniającą,
 • Umiejętności egzekwowania ustaleń z rozmowy oceniającej,
 • Budować porozumienie i chęć działania u pracowników,
 • Stosowania efektywnych wzorców komunikacji oraz budowania dialogu podczas rozmowy oceniającej,
 • Wykorzystywać system ocen do budowania motywacji i zaangażowania pracowników.

Co jeszcze dostaniesz EXTRA do szkolenia?

Trener prowadzący szkolenie z informacji zwrotnej

Mateusz Dąbrowski-psycholog-biznesu-warszawa

Mateusz Dąbrowski

prezes, trener, coach ICC, konsultant, psycholog biznesu

Prezes, trener, coach i konsultant 4GROW. Prezes Stowarzyszenia Negocjatorów Biznesu. Praktyk biznesu - od 2010 roku zarządza firmą. Psycholog biznesu i metodyk - twórca teorii psychologicznych, technik efektywności oraz programów szkoleń. Certyfikowany coach ICC oraz trener. Wykładowca studiów podyplomowych w temacie Charyzma i Zarządzanie konfliktem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia.

Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia.
W 2009 zdecydował się zrezygnować z  pracy w korporacji i otworzył firmę 4GROW. W ten sposób rozpoczął  niesamowitą przygodę bogatą w okazje do rozwijania wszystkich kompetencji specjalistycznych i menedżerskich. Jako lider stworzył wizję, misję, cele długoterminowe i wartości, wokół których buduje rosnący stopniowo zespół.

Metodologia szkolenia z informacji zwrotnej

Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Szkolenie "Informacja zwrotna i rozmowa oceniająca w praktyce" projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji związanych z informacją zwrotną i rozmową oceniającąCykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju kompetencji związanych z informacją zwrotną
 3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik związanych z informacją zwrotną
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia związanego z informacją zwrotną do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia informacji zwrotnej w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi informacji zwrotnej i rozmowy oceniającej

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji związanych z informacją zwrotną. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

 • Gorące krzesło
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Nasza polityka rabatowa

Mocno wierzymy w to, że są wartości, które budują pozytywne relacje, także z klientami. Dlatego nasza polityka rabatowa jest oparta o wartości:

 • Sprawiedliwość - każdy klient może otrzymać u nas rabat na tych samych zasadach:
  • Terminu płatności (rabat 10% za przedpłatę najpóźniej 30 dni przed szkoleniem – liczymy datę zaksięgowania środków na naszym koncie);
  • Liczby uczestników (rabat 20% dla każdej kolejnej zgłoszonej osoby na ten sam termin przez tego samego zgłaszającego).
 • Wiarygodność i uczciwość - nasze ceny i rabaty są prawdziwe i nie zmieniamy ich pod wpływem negocjacji – oferujemy najlepsze ceny i rabaty, jakie możemy dać. 

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2018 roku. Voucher ma ważność do końca 2018 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską:
500 29 40 35.

Wszystkie terminy szkolenia