Program szkolenia

Efektywność w komunikacji interpersonalnej

 • Diagnoza Twojego stylu i optymalizacja strategii w komunikowaniu się
 • Jak dobierać  narzędzia komunikacji w zależności od celu
 • Jak używać komunikacji werbalnej i niewerbalnej, by wzmacniać przesłanie i utrzymać skupienie odbiorcy?
 • Jak kontrolować rozmowę? Sztuka prowadzenia rozmówcy za pomocą pytań otwartych i zamkniętych.

Dyplomacja w komunikacji mówionej i pisanej

 • Jak komunikować problem, dezaprobatę i niezadowolenie.
 • Jak pospieszać opieszałych.
 • Jak wyznaczać granice.

Ukryte poziomy komunikatów - to, czego nie widać i nie słychać, ale wpływa na rozmówcę

 • Kiedy nie wiadomo o co chodzi..., chodzi o ukryte poziomy komunikatów! Jak je odczytywać i posługiwać się nimi, by zrozumieć to, co niezrozumiałe?
 • Jak przekładać treści z ukrytych poziomów komunikatów na poziomy jawne tak, by inni lepiej rozumieli nas?
 • Neurolingwistyka komunikacji - czyli jak budować porozumienie poprzez odpowiedni dobór słów, presupozycji i składni

Jak radzić sobie z nieczystymi chwytami w rozmowie - metamodel NLP

 • Generalizacja i kwantyfikatory ogólne
 • Brak związku logicznego lub przyczynowo-skutkowego
 • Przerzucanie odpowiedzialności
 • Równia pochyła
 • Czytanie w myślach
 • Założenia
 • Modalne operatory konieczności
 • Modalne operatory możliwości
 • Nominalizacje
 • Niedookreślone rzeczowniki
 • Niedookreślone czasowniki
 • Oceny
 • Sądy

Komunikacja interpersonalna w zespole projektowym, czyli gdy mamy wypracować razem rozwiązanie

 • Jak zgłaszać pomysły i rozwiązania
 • Jak krytykować pomysły i rozwiązania, by nie podciąć autorowi skrzydeł
 • Jak moderować przebieg dyskusji, by nie skończyło się na chaosie i braku wniosków
 • Jak zachować się, gdy ktoś Cię atakuje lub krytykuje

Różnice interpersonalne w komunikowaniu się i sposoby na porozumienie:

 • Rozgadani/lejący wodę - jak ograniczyć potok słów vs małomówni - jak rozwinąć skrzydła
 • Przewrażliwieni - jak uchronić ich od przykrych uczuć vs. nieczuli - jak uaktywniać w nich empatię
 • Nadinterpretujący - jak uchronić ich przed złą interpretacją vs. mało domyślni - jak pomóc im w lepszym rozumieniu
 • Niebieski, czerwony, zielony i żółty – jak komunikować się z danym typem osobowości.

A co gdy inni mówią i... mało z tego wynika? Narzędzia etycznego „challenge’owania” prowadzącego do porozumienia

 • Parafrazowanie
 • Dopytywanie
 • Zatrzymywanie
 • Podsumowywanie
 • Odzwierciedlanie

Co jeszcze dostaniesz od nas EXTRA?

Nauczysz się

 • Umiejętności odczytywania ukrytych poziomów komunikatów
 • Umiejętności wpływania na interpretację wypowiedzi u odbiorcy (np. przewrażliwionego)
 • Umiejętności projektowania wypowiedzi i dobierania narzędzi komunikacji w zależności od celu (np. perswazja czy dowiadywanie się)
 • Umiejętności doprowadzania do zrozumienia będąc odbiorcą niezrozumiałych, błędnych lub złośliwych komunikatów
 • Umiejętności moderowania porozumienia i twórczych efektów pracy w zespole
 • Umiejętności posługiwania się retoryką z trudnym rozmówcą
 • Odpowiedzialności za zrozumienie bez względu na to, kto jest nadawcą
 • Traktowania dyskomfortu i błędów, jako koniecznych etapów na drodze do nabywania nowej kompetencji

Trenerzy

Łukasz Kostecki - trener, coach, konsultant, asesor, psycholog biznesu

Łukasz Kostecki

trener, coach, konsultant, asesor, psycholog biznesu

Menedżer ds. rozwoju biznesu, psycholog biznesu, trener, doradca, dyplomowany coach, certyfikowany assesor procesów AC/DC, oraz konsultant Extended DISC, z ponad 20 letnim, praktycznym doświadczeniem w branży finansowej, farmaceutycznej, FMCG i usługach. Absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, IBD Business School, oraz wielu specjalistycznych kursów i szkoleń.

Jako trener i konsultant brał udział w wielu projektach szkoleniowych i rozwojowych dedykowanych największym firmom na polskim rynku. Tworzył i realizował szkolenia z zakresu budowania pozytywnych relacji, komunikacji, sprzedaży, wywieraniu wpływu, pracy z wymagającym klientem, budowy efektywnych zespołów, motywowania, oraz zarządzania stresem.

Karolina Prusińska - trener, coach, konsultant, psycholog biznesu

Karolina Prusińska

trener, coach, konsultant, psycholog biznesu

Trener z wieloletnim doświadczeniem zawodowym; praktyk biznesu, certyfikowany coach, psycholog biznesu. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Warszawskim, na specjalizacji Wspieranie Rozwoju Osobowości oraz Psychologię Organizacji i Pracy. Posiada szeroką wiedzę z zakresu wspierania rozwoju kompetencji osobistych, projektowania i organizacji działań szkoleniowo-rozwojowych. Była jednym z trenerów w wewnętrznych programach rozwojowych: Akademia Rozwoju Menedżerów oraz TOP 15 (warsztaty dla „talentów”).

Tworzyła i wdrażała projekty rozwojowe oraz szkoleniowe z zakresu efektywności osobistej, zarządzania stresem, profesjonalnej prezentacji, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania sobą w czasie, zarządzania emocjami oraz standardów obsługi klienta, obejmujące pracowników na różnych szczeblach organizacyjnych i w różnych obszarach

Mateusz Dąbrowski prezes, psycholog biznesu , trener i coach ICC

Mateusz Dąbrowski

prezes, trener, coach ICC, konsultant, psycholog biznesu

Prezes, trener, coach i konsultant 4GROW. Praktyk biznesu - od 2010 roku zarządza firmą. Psycholog biznesu i metodyk - twórca teorii psychologicznych, technik efektywności oraz programów szkoleń. Certyfikowany coach ICC oraz trener AKN.Prezes Stowarzyszenia Negocjatorów Biznesu. Wykładowca studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, psycholog, absolwent UKSW (specjalność: Psychologia Kliniczna i Osobowości) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (specjalność: Zarządzanie Ludźmi w Firmie).

Zamiłowanie psychologiczne oraz szerokie doświadczenie i interdyscyplinarna wiedza sprawiają, że  na jego szkoleniach Uczestnicy oprócz wiedzy i umiejętności,  dostają także ogromną dawkę energii i inspiracji do samodoskonalenia.

Opinie i referencje

Opinie i referencje

Chcesz wiedzieć jakich efektów możesz się spodziewać? Najlepiej sprawdź co o szkoleniu mówią jego uczestnicy.

Firma 4GROW przygotowała i zrealizowała projekt szkoleniowy skła­dający się z 3 modułów:

 1. Wywiady i ankiety wśród pracowników
 2. Warsztaty narzędziowo-interpersonalne dla kadry kierowniczej i pracowników
 3. Spotkanie integracyjne podsumowujące cały projekt

W szkoleniu wzięli udział wszyscy pracownicy naszej firmy, tj. 65 osób.
Firma 4GROW przeprowadziła cały projekt z należytą starannością oraz właściwą obsługą logistyczną, wykazując się pełnym profesjonalizmem i niekonwencjonalnym podejściem, co spotkało się z szerokim uznaniem ze strony wszystkich uczestników. Przeprowadzony projekt szkoleń został

Witold Kosieradzki, Dyrektor Finansowy
Mariusz Stec, Dyrektor Marketingu
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Burza mózgu! Szkolenie uświadomi Twoje błędy i nauczy, co należy powiedzieć w danej sytuacji. Zaskoczył mnie niekonwencjonalny sposób szkolenia: trening, warsztaty oraz indywidualne podejście do uczestnika. Polecam szkolenie ponieważ uzyskałam wiele technik komunikacyjnych, które mam nadzieję zastosować w sprawach zawodowych.
Sylwia Jankowska
Specjalista
Centrum Nauki Kopernik.

Dużo istotnych informacji, w tym te najważniejsze o samym sobie, brak litości dla najgorszych nawyków i wiele okazji do wyćwiczenia najlepszych sposobów efektywnej komunikacji. Do tego trener, który nie pozwoliłby mi opuścić sali, dopóki wszystkie moje oczekiwania wobec szkolenia nie zostałyby zrealizowane. Pod koniec drugiego dnia byłem porządnie wyczerpany, ale wychodziłem pełny sił na rozprawienie się z codziennymi błędami komunikacji.
Marcin Głębocki
Analityk Finansowy
TUI Sp. z o.o.

Szkolenie z komunikacji interpersonalnej, w którym uczestniczyłem było jednym z nielicznych szkoleń miękkich jakie mogę szczerze polecić każdemu. Różnorodność prezentowanych technik połączona z charyzmą świadczy o ogromnym profesjonalizmie w prowadzeniu szkoleń, jak również wiedzy trenera.
Cezary Kasperski
CRM Consultant/Project Leader

Metodologia

Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Szkolenie "Komunikacja interpersonalna" projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji komunikacji interpersonalnejCykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze komunikacji interpersonalnej
 3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik komunikacji interpersonalnej
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi komunikacji interpersonalnej

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

 • Gorące krzesło
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2018 roku. Voucher ma ważność do końca 2018 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

Skuteczna komunikacja interpersonalna – brakujący element

Komunikacja interpersonalna to coś, co towarzyszy nam przez cały czas – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Niestety zbyt często jej znaczenie jest niedoceniane, a sama komunikacja interpersonalna sprowadzana do czynności mówienia i słuchania, których przecież nie musimy się uczyć. W efekcie trudności komunikacyjne zespołów i management-u urastają często do rangi konfliktów, uniemożliwiają osiągnięcie porozumienia czy wypracowanie zadowalającego rozwiązania. Jakie błędy popełniamy najczęściej w komunikacji interpersonalnej?

„On na pewno nie zrozumie…”, „Wiem, co ona powie…”. Zbyt często zarówno w sytuacji nieporozumienia, jak i podczas codziennej komunikacji interpersonalnej, kierujemy się stereotypami i skrótami myślowymi. Wydaje nam się, że wiemy, co inni chcą nam powiedzieć, przyjmujemy założenia, dopowiadamy sobie informacje – w zasadzie duża część procesu komunikacji interpersonalnej toczy się w naszych głowach. Dzieje się tak wtedy, gdy zatrzymujemy się na treści komunikatu. Gdybyśmy potrafili zejść niżej – do poziomu intencji i przesłania, nie byłoby tylu nieporozumień w komunikacji interpersonalnej, to jednak wymaga nauki.

Wiele problemów wynika również z tego, że sprowadzamy komunikację interpersonalną wyłącznie do mowy. Nawet, gdy zwracamy uwagę na dobór słów, nie dbamy o to, by były one spójne z naszymi komunikatami niewerbalnymi. Nie umiemy udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej, kontrolować przebiegu rozmowy czy reagować na różne chwyty komunikacji interpersonalnej, stosowane przez naszych rozmówców. Te wszystkie elementy składają się na skuteczną komunikację interpersonalną lub brak umiejętności porozumienia.

„To on powinien był mnie spytać /powiedzieć/udzielić informacji…”. Brzmi znajomo? To bardzo popularny zwrot używany w komunikacji interpersonalnej. Jeśli często gości również w Twoim słowniku, oznacza to, że masz tendencję do przerzucania odpowiedzialności na innych. Komunikacja interpersonalna to proces, którego skuteczność zależy od obydwu stron. Nie tylko jedna osoba mówi, ale druga powinna słuchać, zadawać pytania, dzielić się własnymi przemyśleniami, wyjaśniać, gdy coś staje się niejasne. Takie zachowania znacznie usprawniłyby komunikację interpersonalną, niestety zazwyczaj jesteśmy zbyt dumni/leniwi/niepewni, by brać na siebie część odpowiedzialności za komunikację interpersonalną. W efekcie narzekamy na nieudolną komunikację innych.

Chyba najbardziej deficytowa w komunikacji interpersonalnej jest umiejętność słuchania. Wielu osobom wydaje się, że wystarczy podczas rozmowy, nie zajmować się niczym innym. Jednak efektywne słuchanie to aktywne dążenie do zrozumienia punktu widzenia drugiej strony. To również podstawa komunikacji interpersonalnej, dlatego warto ćwiczyć parafrazowanie, zatrzymywanie, precyzowanie i udzielanie informacji zwrotnych – 4 kroki odpowiedzialnego słuchania i komunikacji interpersonalnej bez nieporozumień.

Zamiast czekać, aż w pracy zapytają Cię o zdanie, sam podziel się swoim pomysłem. Dopytuj, gdy coś nie jest dla Ciebie jasne. Mów o tym, czego oczekujesz i potrzebujesz. Czekając, aż ktoś odczyta Twoje myśli i narzekając na słabą komunikację interpersonalną w pracy… cóż, możesz po prostu nigdy się nie dostać tego, czego chcesz. Podczas szkolenia komunikacja interpersonalna stanie się dla Ciebie łatwiejsza, bardziej przystępna. Poznasz techniki, dzięki którym nauczysz się mówić tak, by inni Cię słuchali i słuchać tak, by chcieli do Ciebie mówić. Najważniejsze jest jednak Twoje nastawienie – dopiero, gdy naprawdę chcesz poznać rzeczywistość oczami swojego rozmówcy, komunikacja interpersonalna staje się czymś więcej niż zbiorem technik i narzędzi.