Komunikacja interpersonalna - Ewa Osińska

Szkolenie z Komunikacji interpersonalnej

Podczas szkolenia uzyskałam konkretne informacje i narzędzia, które mogą pomóc w mojej pracy zawodowej oraz życiu prywatnym.

Ewa Osińska,
Specjalista ds. koordynacji
projektów strategicznych,
Centrum Koordynacji
Projektów Środowiskowych