Formularz zgłoszeniowy szkolenia

Miło Cię tu widzieć:) W razie pytań służymy pomocą: 791 412 204

Papierowe wersje formularza: pobierz doc pobierz pdf 

Mamy dla Ciebie też dobrą wiadomość: na każde kolejne zgłoszenie otrzymasz od nas w ramach letniej promocji 100 zł  rabatu!

 

 

Szkolenie odbędzie się na 100% przy potwierdzonym zapisie 1 uczestnika!
Termin płatności
rabat 20% dla 2 i każdej kolejnej osoby
Szkolenie finansowane w min. 70% z budżetu publicznego
Kalkulacja ceny:
netto brutto
Cena za uczestnika: 890 zł 1 095 zł
Trening indywidualny 90min gratis gratis
Kontakt z trenerem bez limitu godz gratis gratis
Follow-upy przez rok gratis gratis
Łączny koszt: 0 zł 0 zł

Faktura VAT

Warunki uczestnictwa
W ciągu 2 dni zapisujący otrzyma od nas mailem potwierdzenie rezerwacji miejsca oraz uczestnictwa. Zgłaszający jest świadomy, że trening indywidualny dla Uczestnika w wymiarze 90 min, odbywa się w godzinach pracy, w ciągu roku od szkolenia.

Gwarancja odbycia się szkolenia ze strony 4GROW
Każdy Uczestnik, którego uczestnictwo potwierdzimy w ciągu 2 dni oraz otrzymamy od niego zwrotne potwierdzenie Zgłoszenia, otrzymuje gwarancję odbycia się szkolenia. W 4GROW nie odwołujemy szkoleń.

Zmiany do zgłoszenia

Istnieje możliwość zastąpienia  Uczestnika inną osobą niż wskazana w Zgłoszeniu. Uczestnik lub zgłaszający zobowiązany jest powiadomić e-mailem o tym fakcie  Organizatora (na adres: [email protected]) co najmniej do godziny 9:30 pierwszego dnia Szkolenia.

Uczestnik lub zgłaszający może też zmienić termin szkolenia lub zrezygnować z niego poprzez przesłanie na 30 dni przed planowanym terminem Szkolenia informacji o rezygnacji ze szkolenia na adres [email protected]

Zmiana terminu szkolenia lub rezygnacja z uczestnictwa wiąże się z kosztami oraz możliwością zrekompensowania ich w sytuacji gdy informacja taka dociera:

  1. pomiędzy 30 a 14 dniem od szkolenia - Zgłaszający poniesie połowę kosztu Rejestracji Uczestników objętych zmianą a Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału za połowę ceny w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie szkolenia.
  2. na 14 dni i krócej przed planowanym terminem szkolenia - Zgłaszający poniesie pełen koszt Rejestracji Uczestników objętych zmianą a Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie szkolenia.
  3. po 2 dniach od wysłania przez 4GROW maila do Zgłaszającego i Uczestników z informacją o zamknięciu grupy i o możliwości skorzystania z bezpłatnej rezygnacji/zmiany terminu w ciągu dwóch dni - Zgłaszający poniesie pełen koszt Rejestracji Uczestników objętych zmianą a Uczestnicy ci otrzymają możliwość udziału bezpłatnie w innym, zaproponowanym przez 4GROW, terminie szkolenia.

Zawsze tylko jeden z punktów 1), 2) lub 3) ma zastosowanie. Proponowanie terminów przez 4GROW odbywa się na dwa  lub więcej dni przed szkoleniem.

Może się zdarzyć, że szkolenie będzie prowadzone przez innego naszego trenera dedykowanego do danego tematu, niż tego pierwotnie podanego w kalendarzu/szczegółach organizacyjnych, wówczas wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie, najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.

W szczególnych przypadkach 4GROW zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Szkolenia, o czym poinformuje Uczestników minimum dzień wcześniej w formie mailowej lub telefonicznej.

Płatność

Uczestnicy, których szkolenie jest finansowane w co najmniej 75% z budżetu publicznego, są zwolnieni z podatku VAT.

Rabat z tytułu kolejnego zgłoszenia wyklucza się z rabatami z tytułu Voucherów.

Akceptacja powyższych warunków i przesłanie podpisanego zgłoszenia są równoznaczne z upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony osoby zgłaszającej. Uregulowanie płatności za szkolenie dla Uczestników zgłaszanych przez firmę/instytucję odbywa się na podstawie faktury z 14 dniowym terminem płatności, wystawianej w dniu szkolenia. Uczestnicy prywatni, osoby posługujące się mailem prywatnym oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą dokonują płatności do 14 dni przed szkoleniem.

Faktura jest przesyłana w formacie pdf (e-faktura) lub w przypadku prośby klienta - przekazywana Uczestnikowi pod koniec szkolenia, bądź wysyłana listem (na adres i nazwisko Zamawiającego, jeśli w polu uwag nie zostaną podane inne dane do wysyłki faktury).

Zgłaszający, którzy wybrali 10% rabat za płatność miesiąc przed szkoleniem, zobowiązują się do wykonania przelewu na podstawie faktury pro-forma z takim wyprzedzeniem, które gwarantuje zaksięgowanie środków na koncie 4GROW najpóźniej 30 dni przed szkoleniem. Przekroczenie tego terminu oznacza akceptację faktury właściwej bez uwzględnienia rabatu. Fakturę na dopłatę wystawiamy wtedy po szkoleniu.

Wykorzystaj budżet szkoleniowy w dogodnym momencie!
Kup voucher i w ciągu 12 miesięcy, w dogodnym dla siebie momencie, zdecyduj, na jakie szkolenie i w jakim terminie wykorzystasz te środki. Zwracamy niewykorzystane środki.

Możemy polecić oddalony o 10 minut pieszo od sali szkoleniowej 4GROW Hotel Hetman Warszawa na ul. Kłopotowskiego 36.
Na hasło "4GROW" cena wynajęcia pokoju 1-os. ze śniadaniem  za dobę to 259,00 zł brutto, z możliwością bezkosztowej anulacji nawet do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym przyjazd;.

Chętnie pomożemy przy rezerwacji hotelu. Możemy też opłacić hotel i koszt doliczyć do faktury za szkolenie.

Źródło

Zgody

Administratorem Danych jest firma Mateusz Dąbrowski 4GROW z siedzibą w Ossowie przy ul. Matarewicza 4e, 05-230. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD:[email protected]. Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW.