Formularz zgłoszeniowy szkolenia

Miło Cię tu widzieć:) W razie pytań służymy pomocą: 791 412 204

Papierowe wersje formularza: pobierz doc pobierz pdf 

 

 

Szkolenie odbędzie się na 100% przy potwierdzonym zapisie 1 uczestnika!
Termin płatności
rabat 20% dla 2 i każdej kolejnej osoby
Szkolenie finansowane >= 70% z budżetu publicznego
Kalkulacja ceny:
netto brutto
Cena za uczestnika: 1 590 zł 1 956 zł
Łączny koszt: 1 590 zł 1 956 zł
Otrzymasz w prezencie:

Follow-upprzez rok

Trening indywidualny90 minut

Kontakt z trenerembez limitu godzin

Dane Uczestników

1 Uczestnik
Zwrot
Informacja o stanowisku pozwala trenerowi dostosowywać treści szkolenia do profilu zawodowego Uczestnika.
Telefon kontaktowy umożliwia nam zbadanie potrzeb Uczestnika i uwzględnienie ich w programie szkolenia. Prosimy o podanie numeru prywatnego telefonu komórkowego, gdyż trener może dzwonić poza standardowymi godzinami pracy.

Faktura VAT

Warunki uczestnictwa

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. W ciągu dwóch dni otrzymacie Państwo od nas mailem potwierdzenie uczestnictwa.

 

Gwarancja odbycia się szkolenia ze strony 4GROW

Każdy Uczestnik, którego uczestnictwo potwierdzimy w ciągu 2 dni, otrzymuje gwarancję odbycia się szkolenia. W 4GROW nie odwołujemy szkoleń.

Warunki rezygnacji

W dowolnym momencie przed szkoleniem można zastąpić zgłoszoną osobę innym
uczestnikiem. Można też zmienić termin szkolenia lub zrezygnować z niego poprzez przesłanie informacji o rezygnacji ze szkolenia na adres
[email protected].

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy firma może ponieść stratę z tytułu rezygnacji / zmiany terminu szkolenia, (np. gdy grupa jest zamknięta tym samym nie mają możliwości zapisu potencjalni chętni klienci) dajemy wtedy możliwość zmiany decyzji o udziale w szkoleniu w ciągu 2-dni od wysłania do Państwa informacji o takim zdarzeniu.
Po tym czasie zmiana terminu uczestnictwa w szkoleniu lub rezygnacja ze strony

Uczestnika może generować różne koszty:

  1. Rezygnacja pomiędzy 30 a 14 dniem przed planowanym terminem szkolenia - wiąże się z wystawieniem faktury na 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu,
  2. Rezygnacja na 14 dni i krócej przed planowanym terminem szkolenia - wiąże się z
    wystawieniem faktury na 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
  3. Rezygnacja, niezależnie od wyżej wymienionych terminów, po otrzymaniu informacji o zamknięciu grupy  i nieskorzystaniu z 2 dniowej możliwości rezygnacji lub zmiany terminu szkolenia - wiąże się z wystawieniem faktury na 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

Koszty rezygnacji/zmiany terminu z punktu 1 lub 2 nie sumują się z punktem 3, to znaczy zawsze tylko jeden punkt ma zastosowanie.
Może się zdarzyć, że szkolenie będzie prowadzone przez innego naszego trenera dedykowanego do danego tematu, niż tego pierwotnie podanego w kalendarzu/szczegółach organizacyjnych, wówczas wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o tym fakcie,
najpóźniej 3 dni przed szkoleniem.

 

Płatność

Uczestnicy, których szkolenie jest finansowane w co najmniej 75% z budżetu publicznego, są zwolnieni z podatku VAT.

Akceptacja powyższych warunków i przesłanie podpisanego zgłoszenia są równoznaczne z upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony osoby zgłaszającej. Uregulowanie płatności za szkolenie dla Uczestników zgłaszanych przez firmę/instytucję odbywa się na podstawie faktury z 14 dniowym terminem płatności, wystawianej w dniu szkolenia. Uczestników prywatnych prosimy o uregulowanie płatności do 14 dni przed szkoleniem.

Faktura jest przesyłana w formacie pdf (e-faktura) lub w przypadku braku zgody na e-fakturę - przekazywana Uczestnikowi pod koniec szkolenia, bądź wysyłana listem (na adres i nazwisko Zamawiającego, jeśli w polu uwag nie zostaną podane inne dane do wysyłki faktury).

Zgłaszający, którzy wybrali 10% rabat za płatność miesiąc przed szkoleniem, zobowiązują się do wykonania przelewu na podstawie faktury pro-forma z takim wyprzedzeniem, które gwarantuje zaksięgowanie środków na koncie 4GROW najpóźniej 30 dni przed szkoleniem. Przekroczenie tego terminu oznacza akceptację faktury właściwej bez uwzględnienia rabatu. Fakturę na dopłatę wytawiamy wtedy po szkoleniu.

 

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

W ciągu całego roku, w dogodnym dla siebie momencie możesz zdecydować, na jakie szkolenie i w jakim terminie wykorzystać voucher.
Zwracamy niewykorzystane środki!

Nie trać budżetu szkoleniowego!

Możemy polecić oddalony o 10 minut pieszo od sali szkoleniowej 4GROW Hotel Hetman Warszawa na ul. Kłopotowskiego 36.
Na hasło "4GROW" cena wynajęcia pokoju 1-os. ze śniadaniem  za dobę to 259,00 zł brutto, z możliwością bezkosztowej anulacji nawet do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym przyjazd;.

Chętnie pomożemy przy rezerwacji hotelu. Możemy też opłacić hotel i koszt doliczyć do faktury za szkolenie.

Źródło

Zgody

Administratorem Danych jest firma Mateusz Dąbrowski 4GROW z siedzibą w Ossowie przy ul. Matarewicza 4e, 05-230. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD:[email protected]. Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW.