Formularz zgłoszeniowy szkolenia

Miło Cię tu widzieć:) W razie pytań służymy pomocą: 791 412 204

Papierowe wersje formularza: pobierz doc pobierz pdf 

 

 

rabat 20% dla 2 i każdej kolejnej osoby
Szkolenie finansowane >= 70% z budżetu publicznego
Kalkulacja ceny:
netto brutto
Cena za uczestnika: 1 590 zł 1 956 zł
Łączny koszt: 1 590 zł 1 956 zł

Twoje szkolenie będzie przekładane

Przychodzą do nas Klienci, którym przekładano szkolenie nawet przez 3 miesiące, ponieważ nie zbierała się wystarczająca grupa. Zastanów się, czy dopuszczasz takie ryzyko.

Niektóre firmy, gdy zbierze się minimalna ilość osób, oznaczają termin jako „pewny” albo kopiując od nas „gwarantowany”, nadal jednak w warunkach zgłoszenia dają sobie prawo odwoływania szkolenia. Może to oznaczać, że jeśli ktoś wypisze się ze szkolenia i liczba Uczestników spadnie poniżej założonego minimum, odwołają szkolenie. Sprawdź zatem warunki w zgłoszeniu.

xNasza firma jako pierwsza na rynku wprowadziła gwarancję terminu i jako jedyna daje ją już od pierwszego Uczestnika!

Słabej jakości szkolenia – trudnej do przewidzenia z powodu braku wiarygodnych opinii

Jeśli chcesz mieć pewność wysokiej jakości szkolenia, sprawdź wiarygodne opinie – to znaczy albo od znajomych albo takie, które są podpisane pełnym nazwiskiem, stanowiskiem i nazwą firmy. Tylko takie opinie możesz zweryfikować dzwoniąc do tejże firmy. Niestety niektóre firmy piszą sobie same opinie i są w tym bezkarne - nikt tego nie podważy, jeśli opinia jest podpisana w formie „Kasia z Krakowa” albo „Kasia, Polkamexo”. Oczywiście nie każdy piszący opinię chce podać pełne dane osobowe, ale wiemy z doświadczenia, że jest to mniejszość.

xWiększość naszych opinii jest podpisana pełnym nazwiskiem, stanowiskiem i nazwą firmy.

Słabej jakości szkolenia – z powodu słabego trenera

50% jakości szkolenia zależy od jego treści, 50% od trenera – jego wiedzy, doświadczenia, z którego czerpie realne przykłady, sposobu mówienia, bycia, dynamiki i autorytetu jaki sobie buduje. Niektóre firmy w ogóle nie podają trenera prowadzącego, czasami dlatego, że daje im to możliwość zmieniania trenera do ostatniej chwili a czasami po prostu nie ma się czym chwalić. Jeśli nie wiesz kto jest trenerem, nie masz też możliwości sprawdzenia, czy dobre opinie dotyczyły właśnie szkoleń prowadzonych przez tego trenera, czy może przez takiego, który akurat nie poprowadzi Twojego szkolenia.

.Przy naszych szkoleniach i opiniach podajemy nazwisko trenera – możesz go „sprawdzić”

Przeładowanej grupy, zbyt mało czasu i uwagi trenera dla Ciebie

Każdy Uczestnik zużywa około 30 minut czasu szkolenia – na swoje wypowiedzi, pytania, indywidualne ćwiczenia na forum. Pomnóż to razy 6 i zobacz, ile czasu mniej jest dla Ciebie w grupie 16 osobowej w porównaniu do grupy 10 osobowej. Niektóre firmy nie podają ograniczenia liczebności, niektóre podają 16, niektóre 14, niektóre 12.

.U nas grupy szkoleniowe są maksymalnie 10 osobowe, by każdy miał czas na własną aktywność

Szkolenie okazało się nieadekwatne do Twoich problemów, oczekiwań.

Czasami tak jest, że po badaniu potrzeb okazuje się, że inne szkolenie jest o wiele bardziej potrzebne naszemu Klientowi – wtedy doradzamy zmianę szkolenia. W niektórych firmach masz możliwość porozmawiania z koordynatorem szkoleń, który nigdy nie będzie miał takiej wiedzy o programie szkolenia jak trener, a jeśli już ktoś ma wątpliwości, to właśnie są to nieoczywiste dla laika sytuacje.

.U nas trener prowadzący szkolenie kontaktuje się z Tobą dwa dni po zgłoszeniu by zbadać Twoje potrzeby, upewnić się, że wybrałeś właściwe szkolenie i by uwzględnić Twoje problemy i oczekiwania w przebiegu szkolenia.

Szkolenie się skończyło – musisz radzić sobie sam z zapominaniem, problemami i pytaniami.

Normą jest, że po szkoleniu, kiedy zaczniesz łączyć wyniesione know-how z napotykaną rzeczywistością, będziesz mieć pytania, wątpliwości i będziesz potrzebować wsparcia. Normą jest też to, że będziesz powoli zapominać wiedzę ze szkolenia chyba, że będziesz ją odświeżać, ale ile jest takich osób, które mają do tego głowę?

.Dlatego my przez rok przesyłamy Ci na maila, ciekawe study-case’y, quizy, artykuły i kwintesencje ze szkolenia. W ciągu roku masz 90 minut treningu indywidualnego na spotkaniu z trenerem i bez limitu czasowego po szkoleniu możesz do niego śmiało dzwonić, by pogadać, zadać pytania i zostać zainspirowanym.

zwiń wszystko

Otrzymasz w prezencie:

Follow-upprzez rok

Trening indywidualny90 minut

Kontakt z trenerembez limitu godzin

Dane Uczestników

1 Uczestnik
Zwrot
Informacja o stanowisku pozwala trenerowi dostosowywać treści szkolenia do profilu zawodowego Uczestnika.
Telefon kontaktowy umożliwia nam zbadanie potrzeb Uczestnika i uwzględnienie ich w programie szkolenia. Prosimy o podanie numeru prywatnego telefonu komórkowego, gdyż trener może dzwonić poza standardowymi godzinami pracy.

Faktura VAT

Warunki uczestnictwa

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. W ciągu dwóch dni otrzymacie Państwo od nas mailem potwierdzenie uczestnictwa.

Gwarancja odbycia się szkolenia ze strony 4GROW

Każdy Uczestnik, którego uczestnictwo potwierdzimy w ciągu 2 dni, otrzymuje gwarancję odbycia się szkolenia. W 4GROW nie odwołujemy szkoleń.

Warunki rezygnacji

W dowolnym momencie przed szkoleniem można zastąpić zgłoszoną osobę inną. Zmiana terminu uczestnictwa w szkoleniu lub rezygnacja ze strony Uczestnika może generować różne koszty w zależności od terminu zmiany/rezygnacji. W skrajnym wypadku, ze względu na limit maksymalnej liczby Uczestników, zgłoszenie na szkolenie, a potem zmiana terminu/rezygnacja może spowodować zablokowanie sprzedaży tego miejsca innemu Klientowi i stratę w wysokości 100% kosztu szkolenia. Z tego powodu zmiana terminu szkolenia jest równoznaczna z rezygnacją ze szkolenia.

Rezygnacja z udziału w szkoleniu do 30 dni przed planowanym terminem nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych, pod warunkiem przesłania informacji o rezygnacji z udziału w szkoleniu mailem na adres: [email protected]. Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym może wiązać się dla 4GROW z poniesieniem kosztów, które pokrywa zgłaszający uczestnika: w takim przypadku, gdy zgłoszenie rezygnacji wpłynie na [email protected] pomiędzy 30 a 14 dniem przed szkoleniem, zostanie wystawiona faktura na 50% kosztów uczestnictwa w szkoleniu, a gdy zgłoszenie rezygnacji wpłynie 14. dnia przed planowanym terminem szkolenia lub później, zostanie wystawiona faktura na 100% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

Płatność

Uczestnicy, których szkolenie jest finansowane w co najmniej 75% z budżetu publicznego, są zwolnieni z podatku VAT.

Akceptacja powyższych warunków i przesłanie podpisanego zgłoszenia są równoznaczne z upoważnieniem 4GROW do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu ze strony osoby zgłaszającej. Uregulowanie płatności za szkolenie dla Uczestników zgłaszanych przez firmę/instytucję odbywa się na podstawie faktury z 14 dniowym terminem płatności, wystawianej w dniu szkolenia. Uczestników prywatnych prosimy o uregulowanie płatności do 14 dni przed szkoleniem.

Faktura jest przesyłana w formacie pdf (e-faktura) lub w przypadku braku zgody na e-fakturę - przekazywana Uczestnikowi pod koniec szkolenia, bądź wysyłana listem (na adres i nazwisko Zamawiającego, jeśli w polu uwag nie zostaną podane inne dane do wysyłki faktury).

Zgłaszający, którzy wybrali 10% rabat za płatność miesiąc przed szkoleniem, zobowiązują się do wykonania przelewu na podstawie faktury pro-forma z takim wyprzedzeniem, które gwarantuje zaksięgowanie środków na koncie 4GROW najpóźniej 30 dni przed szkoleniem. Przekroczenie tego terminu oznacza akceptację faktury właściwej bez uwzględnienia rabatu. Fakturę na dopłatę wytawiamy wtedy po szkoleniu.

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

W ciągu całego roku, w dogodnym dla siebie momencie możesz zdecydować, na jakie szkolenie i w jakim terminie wykorzystać voucher.
Zwracamy niewykorzystane środki!

Nie trać budżetu szkoleniowego!

Możemy polecić oddalony o 10 minut pieszo od sali szkoleniowej 4GROW Hotel Hetman Warszawa na ul. Kłopotowskiego 36.
Na hasło "4GROW" cena wynajęcia pokoju 1-os. ze śniadaniem  za dobę to 259,00 zł brutto, z możliwością bezkosztowej anulacji nawet do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym przyjazd;.

Chętnie pomożemy przy rezerwacji hotelu. Możemy też opłacić hotel i koszt doliczyć do faktury za szkolenie.

Źródło

Zgody

Administratorem Danych jest firma Mateusz Dąbrowski 4GROW z siedzibą w Ossowie przy ul. Matarewicza 4e, 05-230. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach wskazanych powyżej. Bez Pani/Pana zgody dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Udzielenie zgody jest dobrowolne. Udzielona zgoda w każdym czasie może być odwołana. Cofnięcie zgody, żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych, powinny być skierowane na adres e-mail IOD:[email protected]. Więcej informacji: Polityka prywatności 4GROW.