Program szkolenia

Mapa w coachingu dla menedżera:

 • Czym jest coaching w zarządzaniu i jak wpływa na proaktywność i skuteczność/efektywność pracownika
 • Założenia filozoficzne i metodyczne w coachowaniu przez menedżera
 • Poziomy funkcjonowania psychicznego Diltsa oraz autorski model 4GROW - fundament poruszania się po coachingu
 • Kontrakt z coachee - fundament zgody i współpracy ze strony pracownika

Narzędzia w coachingu dla menedżera:

 • Model GROW - podstawowa strategia prowadzenia coachee
 • Definiowanie obszaru do rozwoju - konieczne aspekty w ramowaniu problemu
 • Wyznaczanie coachingowego celu - fundament efektywności pracownika
 • Praca z wartościami coachee - "nowy" trend - zarządzanie przez wartości i wizję
  • Badanie wartości pracownika
  • Szukanie łączącej płaszczyzny z wartościami organizacji / działu / zespołu
  • Multiplikacja środków realizacji wartości
 • Mistrzostwo w przeźroczystości coacha-menedżera poprzez pytania sokratejskie
 • Najskuteczniejsze metody uzyskiwania zaskakujących wglądów i potężnej motywacji do zmian:
  • przeprowadzanie coachee przez Asocjacje i Dysocjacje
  • zmiany Pozycji Percepcyjnych
  • Przeramowania Przekonań (Framing/Reframing)
  • zmiany na Osi Czasu
 • Zbieranie zasobów do zmian i tworzenie indywidualnej strategii efektywności pracownika (czyli zbioru zachowań, które w różnych warunkach prowadzą do realizacji celu)

Zaawansowane aspekty postawy coachingowej w zarządzaniu:

 • Najczęściej popełniane błędy przy próbie przyjęcia postawy coachingowej i próbach wspierania pracownika
 • Zwiększanie kontroli nad obszarem odpowiedzialności pracownika i konstruktywnego wpływania na otoczenie
 • Wzmacnianie wspierającej tożsamości pracownika w samodzielnym motywowaniu się i rozwoju

Co jeszcze dostaniesz od nas EXTRA?

Nauczysz się

 • Uruchamiania w pracowniku dodatkowych zasobów - nowych kompetencji, strategii działań, przekonań wspierających realizowanie celów biznesowych
 • Wspierania pracownika w podejmowaniu inicjatywy i natychmiastowych działań na rzecz osiągania celów
 • Przeprowadzania pracownika z problemu do rozwiązania, gdy on sam tego nie potrafi
 • Wzbudzania w pracowniku dodatkowej motywacji
 • Rozwijania pracownika w sposób, który wzbudzi jeszcze większe zaangażowanie i utożsamianie się z firmą
 • Współtworzenia i doskonalenia zastanych mechanizmów w otoczeniu

A także zyskasz ogromne, dodatkowe źródło satysfakcji - skuteczność w rozwijaniu, doskonaleniu drugiej osoby, czego efektem będzie dla Ciebie większy szacunek i wdzięczność oraz jeszcze bardziej rosnący autorytet.

Opinie i referencje

Opinie i referencje

Chcesz wiedzieć jakich efektów możesz się spodziewać? Najlepiej sprawdź co o szkoleniu mówią jego uczestnicy.

Proces coachingu, przez który przeprowadził mnie Mateusz był przede wszystkim dużą dawką pozytywnej energii. Poszczególne spotkania, mimo że nie zawsze były łatwe, dały w pełni satysfakcjonujący efekt finalny. Decyzję o coachingu podjąłem trochę podążając za modą. Byłem ciekaw jak spotkania z coachem mogą wpłynąć na mnie i mój sposób postrzegania świata (nie tylko korporacyjnego). Patrząc z perspektywy tych kilku sesji wysiłek na pewno się opłacił. Najważniejsze było posiadanie partnera do rozmów, który pokazywał mi drugą stronę medalu. Jak ja wpływam na otoczenie i jak to otoczenie może wpływać bądź wpływa na mnie. Nie mniej ważna była pomoc w osiągnięciu zakładanych celów coachingu poprzez cenne wskazówki dotyczące m.in. sposobów postępowania w konkretnych sytuacjach biznesowych, z którymi do tej pory miałem problem. Na spotkania coachingowe czekałem z niecierpliwością mając pewność, że dzięki nim robię kolejne kroki w swoim rozwoju osobistym.

Z wielką przyjemnością polecam Mateusza jako coacha. Jest osobą otwartą na potrzeby drugiej strony, potrafiącą słuchać i co najważniejsze mającą pomysł jak wspólnie wypracować drogę do realizacji celów. Choć Mateusz twierdzi, że cała praca i tak jest wykonywana przez drugą stronę.

Dariusz Kazimierski
Menedżer Wydziału Zarządzania Projektami
Allianz Polska

Jest to moje kolejne szkolenie w tej firmie. Za każdym razem wszelkie moje potrzeby i oczekiwania dot. szkolenia są zaspokajane. Mateusz (trener) jest wymagającym trenerem, z drugiej strony daje bardzo dużo z siebie. Bardzo polecam wszystkim, którzy chcieliby lepiej motywować swoich pracowników i bardziej efektywnie nimi zarządzać.
Ewa Jeśkiewicz
Kontroler Projektów IT
RWE IT Poland Sp. z o.o.

Dziękuję za indywidualne podejście i odpowiednie zgłębienie tematów. Jestem zainspirowany do rozwoju moich zdolności managerskich i przywódczych. Szkolenie z odpowiednią ilością czadu!
Michał Kossowski
Dyrektor Outsourcingu IT
Accenture Services Sp. z o. o.

Metodologia

Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Szkolenie coaching dla menedżerów projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji komunikacji interpersonalnejCykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze komunikacji interpersonalnej
 3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik komunikacji interpersonalnej
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi komunikacji interpersonalnej

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

 • Gorące krzesło
 • Nagranie kamerą
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2018 roku. Voucher ma ważność do końca 2018 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

Coaching dla menedżerów – uwolnij potencjał swoich pracowników!

Czas i jakość mają chyba największe znaczenie w większości organizacji. Niestety, zazwyczaj pierwszy element przedkładamy nad drugi. Coaching dla menedżerów postrzegany jest jako pewna fanaberia, luksus, na który nie można sobie pozwolić lub strata czasu, a dotychczasowy styl zarządzania, jako sposób na jego zaoszczędzenie. O ile rzeczywiście zdarzają się sytuacje, w których najszybciej jest wydać pracownikowi polecenie i konkretne wskazówki wykonania, to na dłuższą metę metoda ta jest nieefektywna. Pracownik, który w żaden sposób nie czuje się odpowiedzialny za zadanie, nie będzie się w nie angażował, co odbije się na jakości wykonania, a często również na terminie realizacji. XXI wiek nie pozwala zostać w tyle, dlatego coraz popularniejszy staje się coaching dla menedżerów, podczas którego szefowie uczą się nowych metod pracy, wyzwalających z pracowników ich potencjał, stawiających na jakość i naukę. Dowiedz się, czym jest coaching dla menedżerów!

Kończąc szkolenie „coaching dla menedżerów”, wiesz że kluczowym narzędziem pracy w tym stylu, są pytania. W przeciwieństwie do poleceń, zmuszają pracownika do myślenia, skupiają jego uwagę, zwiększają świadomość. W efekcie coaching dla menedżerów również jest korzystniejszą formą zarządzania - zamiast zdawkowej odpowiedzi przełożonego, szef otrzymuje wyczerpujące informacje na temat jego przemyśleń, planowanego sposobu realizacji zadania, przewidywanych przeszkód, dostępnych zasobów. Oczywiście, aby osiągnąć ten efekt, pytania muszą być właściwie dobrane i zadane, być spójne z komunikatami pracownika i wynikać z zachodzącej interakcji, dlatego przed zmianą stylu zarządzania warto jest odbyć coaching dla menedżerów.

By stać się menedżerem coachem, nie tylko musisz nauczyć się nowych metod pracy, ale również wyzbyć się dotychczasowych nawyków, co pod wpływem presji czasu, innych pracowników czy oporu podwładnych, może okazać się trudnym zadaniem. Stosując coaching dla menedżerów, pamiętaj o kilku wskazówkach:

 • Patrz pod kątem możliwości, a nie osiąganych wyników
  Często jedyną interesującą nas kwestią jest to, czy zadanie zostało wykonane. Po coachingu dla menedżerów wiesz już, że w ten sposób pozbawiasz się cennych informacji o kompetencjach pracownika, wynikających z całego procesu realizacji zadania. Wynik nie jest też jednoznaczny z poziomem umiejętności, ponieważ droga do celu zawsze różni się stopniem trudności. 
   
 • Wspólnie definiuj cele, zamiast je narzucać
  Pracownik będzie zaangażowany w realizację tylko takiego celu, z którym się utożsamia. W trakcie coachingu dla menedżerów nauczysz się zachęcać do wyznaczania śmiałych celów, bez nadmiernej ingerencji.   
   
 • Nie czekaj na problem
  Metody coachingowe świetnie sprawdzają się w sytuacji rozwiązywania konfliktów czy problemów napotkanych podczas realizacji zadań, jednak warto stosować je również profilaktycznie, by stale utrzymywać wysoki poziom efektywności. Coaching dla menedżerów może być zbyt dużym obciążeniem, jeśli szefowie traktują go każdorazowo, jako wielogodzinną sesję. A przecież nawet krótka rozmowa może zawierać kilka coachingowych i inspirujących pytań.   
   
 • Traktuj ludzi indywidualnie
  Efektywność nie jest uniwersalną receptą - każdy człowiek jest inny i potrzebuje czegoś innego, dlatego podczas coachingu dla menedżerów uczymy, jak rozmawiać, słuchać i zadawać pytania.
   
 • Uwierz w swoich pracowników!
  Jeśli nie wierzysz w potencjał ludzi, z którymi pracujesz, nie będziesz w stanie odkryć możliwości, jakie przed nimi stoją. Coaching dla menedżerów to dobre miejsce do pracy z dotychczasowymi, często niekonstruktywnymi przekonaniami, które powodują, że koncentrujesz się na problemach, a nie na możliwościach.

Przekonaj się, jak bardzo wzrośnie efektywność Twoich pracowników, po odbytym przez Ciebie coachingu dla menedżerów!