Program szkolenia

To szkolenie jest inne. Nie ma programu prowadzonego według wcześniej ustalonej agendy. To szkolenie jest żywym organizmem, który powstaje w wyniku zetknięcia się Uczestników i trenera. Trener w zależności od silnych i słabych stron Uczestników, wprowadza odpowiednie techniki i narzędzia, doprowadzając do osiągnięcia rozwoju w następujących obszarach składających się na kompetencję charyzmy:

 1. Egzekwowanie
 2. Krytykowanie
 3. Stawianie granic
 4. Porozumiewanie się bez słów lub wbrew słowom
 5. Wywieranie wpływu, perswazja
 6. Zarządzanie konfliktem, obiekcjami, oporem
 7. Budowanie wizerunku przez mechanizmy podświadomego odbióru rozmówcy
 8. Motywowanie
 9. Inspirowanie
 10. Budowanie poczucia wartości
 11. Mierzenie efektywności

Co jeszcze dostaniesz od nas EXTRA?

Opinie i referencje

Opinie i referencje

Chcesz wiedzieć jakich efektów możesz się spodziewać? Najlepiej sprawdź co o szkoleniu mówią jego uczestnicy.

To, co ja wyniosłem ze szkolenia, to zupełnie inne widzenie samego siebie. Swoich silnych i słabych stron.
Kluczem do takiego efektu, był sposób prowadzenia przez Ciebie szkolenia. Liczne prowokacje, które uderzały bardzo mocno w moje ego i słabe strony. Pytanie o moja odpowiedzialność pierwszego dnia, dało mi dużo do myślenia. Pytanie „Czy chcesz, żeby dalej tak było?” jest tym, czego mi brakowało i już wykorzystuje je  w życiu prywatnym i zawodowym.
Pierwsze dwa dni były dla mnie zaskakujące. Dwa kolejne dni były trudne – obfite w męczące konfrontacje z Toba, dzięki którym mogłem poznać swoje strategie myśli i zachowań oraz przećwiczyć poznane techniki w takich sytuacjach.
Jestem pod wrażeniem intensywności szkolenia i braku wymuszanych przerw z Twojej strony, czy przerzucania pracy tylko na mnie. Nie zauważyłem tego, co zdarza się na innych szkolenia -  proszę o zrobienie ćwiczenia i za 10 minut …., czy bardzo długich wywodów teoretycznych.
Cały czas czułem, że jesteś ze mną na tym szkoleniu i w pełni się w nie angażujesz. Jest to dla mnie bardzo ważne.
Podsumowując szkolnie - oceniam je bardzo dobrze i jestem pewien, że na długo zostanie w mojej głowie.
Grzegorz Iwański
Kierownik na produkcji
Man Trucks Sp.z o.o.

Wyjątkowy sposób prowadzenia szkolenia, uświadamiający problemy oraz dający praktyczne mozliwości ich naprawy.
Wyjątkowo dobra relacja trenera z uczestnikami szkolenia. Pełen profesjonalizm i wyjątkowy styl prowadzenia szkolenia przez trenera.
Mariusz Stec
Dyrektor Marketingu
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Nietuzinkowe szkolenie, które odkrywa w człowieku widoki na własne ułomności w zakresie komunikacji w innym człowiekiem lub grupą współpracowników.
Wymusza na uczestnikach samoanalizę swoich zachowań i sposobu komunikowania.
Witold Kosieradzki
Dyrektor Finansowy
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Trening zorientowany na rzeczywiste potrzeby uczestników. Trener reagował na sytuację podczas dyskusji i odpowiednio modyfikował spotkanie. Otrzymaliśmy narzędzia do pracy.
Henryk Zabawski
Dyrektor Generalny
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Zaskakująca metoda prowadzenia szkolenia, nadająca mu nowy wymiar i wartość. Fantastyczne rezultaty! Wiele się dowiedziałam o sobie, a co więcej dzięki poznanym technikom byłam w stanie wprowadzić zmiany od razu. I to zmiany, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez pozostałych uczestników szkolenia. Polecam wszystkim.
Monika Grzegrzółka
Manager ds. aplikacji
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Metodologia

Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Szkolenie z charyzmy projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji składających się na charyzmęCykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze charyzmy i skuteczności interpersonalnej lidera
 3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik budujących charyzmę
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia budującego charyzmę w realnej lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról) sytuacji
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi budujących charyzmę

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji składających się na charyzmę. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

 • Gorące krzesło
 • Nagranie kamerą
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2018 roku. Voucher ma ważność do końca 2018 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

Charyzma i skuteczność interpersonalna lidera – wybierz ścieżkę dla odważnych!

Kto nie chciałby być postrzegany, jako osoba, posiadająca charyzmę i skuteczność interpersonalną lidera? Inspirować, motywować, być skutecznym… Niestety żaden tytuł naukowy, pozycja zawodowa czy iloraz IQ nie są gwarantem charyzmy i skuteczności interpersonalnej lidera. Większość osób na stanowiskach przywódczych w rzeczywistości nie jest przywódcami. Część menedżerów sądzi, że charyzma i skuteczność interpersonalna lidera to coś, co zdobędą „twardą ręką”. Ograniczają możliwości pracowników, kontrolują ich i strofują. Jednak taki autorytet jest „skuteczny” wyłącznie w granicach obowiązujących praw i wynikających z nich kar. Pracownik wykona polecenie szefa lub uwzględni jego uwagi przy projekcie, z obawy przed konsekwencjami innego zachowania. Ponieważ nie zrobił tego ze względu na charyzmę i skuteczność interpersonalną lidera, najprawdopodobniej przy najbliższej okazji będzie podważał wśród kolegów zasadność tych działań i robił „po swojemu”, gdy tylko nie będzie kontrolowany. Na przeciwnym biegunie znajdują się liderzy niepewni swojej roli, nie potrafiący egzekwować poleceń, stanowczo wyrażać opinii, w efekcie nie posiadający szacunku i posłuchu wśród pracowników. Im również daleko do posiadania charyzmy i skuteczności interpersonalnej lidera.
Zarówno jedni, jak i drudzy często tkwią w niekonstruktywnych wzorcach, kierując zespołami w sposób, który nie pozwala osiągnąć im pełnej efektywności. Powód? Charyzma i skuteczność interpersonalna lidera postrzegane są, jako cecha osobowości, temperamentu - coś, z czym się rodzimy lub nie, zatem zmiana jest trudna lub wręcz niemożliwa.   

Czy więc charyzma i skuteczność interpersonalna lidera to coś, czego można się nauczyć?

Tak! Ponieważ charyzma nie jest cechą wrodzoną, czymś ulotnym ani ezoterycznym. To konkretne kompetencje, składające się z określonej wiedzy, postaw i zachowań. To prawda, że ich opanowanie jest trudne. Zwłaszcza, gdy nikt nie przystawi Ci „społecznego lustra”, wskazując miejsca, które wymagają jeszcze rozwoju, które dla Ciebie samego są pewnym problemem. Taka konfrontacja jest trudna, wymaga odwagi. Gdy jednak ma miejsce w trakcie szkolenia „Charyzma i skuteczność interpersonalna lidera”, otrzymujesz bezcenną informację zwrotną na temat budowanego przez Ciebie wizerunku, masz szansę na bieżąco korygować i doskonalić ważne obszary. To proces, w trakcie którego rozwijasz swoją charyzmę i skuteczność interpersonalną lidera. Stajesz się przywódcą, który łączy w sobie siłę i zrozumienie. Którego komunikaty, działania, a nawet postawa podkreślają sprawczość i pewność siebie. Który, nie tylko posiada jasną wizję tego, dokąd zmierza on i cała organizacja, ale powoduje, że pracownicy z chęcią i bez obaw w tym kierunku podążają. Stawia jasne granice i wymaga od siebie tyle samo, co od innych. Jest zdecydowany i perswazyjny. Buduje zaufanie, dzięki umiejętności rozmowy i badania potrzeb pracowników. Na tym polega charyzma, skuteczność interpersonalna lidera powoduje z kolei, że realizuje on potencjał swoich podwładnych, stosując metody coachingowe i konstruktywny feedback.

Co możesz zyskać ucząc się charyzmy i skuteczności interpersonalnej lidera? Zaangażowanych i lojalnych pracowników, rozwijającą się firmę i lepsze wyniki, własną samorealizację i wzrost efektywności.
A co się stanie, jeśli nic nie zrobisz? nie zapiszesz się na szkolenie „Charyzma i skuteczność interpersonalna lidera”? Prawdopodobnie będziesz funkcjonować w bezpiecznym poczuciu, że robisz wszystko, co do Ciebie należy, albo nic więcej nie da się zmienić…Jednak Twoi pracownicy będą stopniowo tracić motywację i zaangażowanie.
Możesz dać z siebie więcej! Możesz zdobyć charyzmę i skuteczność interpersonalną lidera! Zamiast utartych ścieżek, wybierz tę dla odważnych – pełną wyzwań i niezwykle satysfakcjonującą.

Pamiętaj, autentyczne przywództwo rodzi się niezależnie od formalnego autorytetu!