Program szkolenia

Wprowadzenie do metody AC/DC

 • AC/DC - czym są i dlaczego są chętnie stosowane?
 • Rys historyczny - początki i ewolucja Ośrodków Oceny/Rozwoju.
 • Trafność diagnostyczna AC/DC na tle innych narzędzi oceny kompetencji.
 • AC/DC w praktyce Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Ocena kompetencji fundamentem AC/DC

 • Czym są kompetencje?
  • Istota pojęcia „kompetencje” i ich zastosowanie w praktyce ZZL.
  • Czym są a czym nie są kompetencje? – wyróżniki kompetencji.
 • Opis kompetencji:
  • Składowe opisu kompetencji.
  • Wskaźniki behawioralne i poziomy spełnienia.
  • Skale ocen kompetencji stosowane w praktyce AC/DC – wady i zalety.
 • Budowa Profili Kompetencyjnych:
  • Skuteczne źródła informacji – skąd wziąć dane do budowy profilu?
  • Jak wybrać kompetencje kluczowe dla ocenianego stanowiska?

 

Przygotowanie sesji AC/DC

 • Organizacja procesu:
  • Obszary warte omówienia z klientem wewnętrznym/zewnętrznym przed zaprojektowaniem sesji.
  • Kto uczestniczy w AC/DC? – dobór Kandydatów i Asesorów.
  • Komunikacja do uczestników sesji – jak zrobić to właściwie?
  • Przygotowanie materiałów dla uczestników sesji i Asesorów.
  • Logistyka sesji – miejsce, organizacja przestrzeni i dokładny harmonogram.
 • Projektowanie zadań i narzędzi:
  • Rodzaje zadań stosowanych w AC/DC – zastosowanie, wady i zalety.
  • Wywiad behawioralny – nieodłączną częścią AC/DC.
  • Kwestionariusze, testy – co można i warto stosować i dlaczego?
  • Właściwy dobór narzędzi do profilu kompetencyjnego.
  • Zasady projektowania ćwiczeń i budowania matrycy oceny kompetencji.
  • Weryfikacja ćwiczeń – czy na pewno badamy wybraną kompetencję?
  • Skąd czerpać potrzebne zadania i narzędzia? – praktyczne wskazówki.

 

Prowadzenie sesji AC/DC

 • Zasady prowadzenia sesji:
  • Rola moderatora – jak właściwe poprowadzić sesję i zbudować odpowiednią atmosferę?
  • Podawanie instrukcji i zasady prowadzenie ewidencji.
 • Zadania Asesorów podczas sesji AC/DC:
  • Zasady pracy i podział ról wśród Asesorów.
  • Szkolenie wprowadzające dla Asesorów.
  • Zadania Asesora – co i jak oceniamy podczas sesji?
  • Prowadzenie skutecznej i obiektywnej obserwacji - główne zasady.
  • Arkusze obserwacyjne – metody zapisu obserwacji.
  • Najczęściej popełniane błędy poznawcze Asesorów i metody ich zminimalizowania.

 

Analiza wyników sesji AC/DC

 • Uzgadnianie oceny:
  • Zasady oceny badanych kompetencji.
  • Za zamkniętymi drzwiami – sesja integracji danych.
  • Pułapki w procesie oceny – jak ich unikać?
 • Raporty i wnioski z sesji AC/DC:
  • Raport indywidualny i zbiorczy – co powinien zawierać?
  • Różnice w treści raportu po AC i DC.
  • Wykorzystanie wyników AC/DC w praktyce Zarządzania Zasobami Ludzkimi w firmie.

 

Informacja zwrotna dla uczestników sesji AC/DC

 • Struktura informacji zwrotnej i zasady jej udzielania.
 • O czym i jak mówić? – przygotowanie się do sesji feedbackowej.
 • Różnice w treści informacji zwrotnych dla uczestników AC i DC.
 • Przekazywanie uwag krytycznych i wskazówek rozwojowych.
 • Sytuacje trudne – jak sobie z nimi radzić?

Nauczysz się

 • Samodzielnego projektowania i przeprowadzania sesji AC/DC
 • Praktycznych umiejętności asesora
 • Rozwiniesz zdolność obserwacji i oceny zachowań
 • Poznasz zasady integracji danych z całej sesji
 • Samodzielnego podsumowywania sesji w formie raportów indywidualnych i grupowych

Trenerzy

Monika Kołodziejczyk - trener, coach, konsultant, asesor, psycholog biznesu

Monika Kołodziejczyk

trener, coach, konsultant, asesor, psycholog biznesu

Trener, coach, certyfikowany asesor, konsultant HR i wieloletni praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Certyfikowany Trener metody STAR i Certyfikowany Trener FRIS. Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Doradztwa Zawodowego i Job Coachingu SWPS oraz Studiów Trenerskich SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała przez 17 lat tworząc i zarządzając działami personalnymi w międzynarodowych korporacjach i dużych firmach z branży FMCG, farmaceutycznej i finansowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania wielorakich systemów z obszaru HRM, takich jak modele kompetencji, systemy szkoleń i rozwoju, rekrutacji, zarządzania talentami oraz w obszarze budowania strategii personalnej.

Opinie i referencje

Chcesz wiedzieć jakich efektów możesz się spodziewać? Najlepiej sprawdź co o szkoleniu mówią jego uczestnicy.

Szkolenie w wielu punktach zaskoczyło mnie pozytywnie, dając możliwość oceny własnych kompetencji i zaplanowanie kierunków ich rozwoju.
Agnieszka Horab
Junior Recruitment Specialist
SNW Sp. z o.o.

Zaskakujące elementy w tym szkoleniu:
- wykorzystanie materiałów, filmików-bardzo pozytywne
- „rodzinna” i miła atmosfera, wprowadzanie w stan swobody, możliwość wyrażania swoich opinii i uczucie zaufania
- empatia i wyrozumiałość trenera
- subtelny sposób motywacji i kładzenia nacisku na mocne strony uczestników
Agata Jasko
Kierownik planowania produkcji

Bardzo dobre kompleksowe szkolenie, które oparte jest na zbadanych teoriach, dostarczające praktycznych wskazówek co zrobić, żeby zarządzać emocjami i rozwijać się .
Trenerka zawsze uśmiechnięta czujna i wiarygodna. Przewagą tego szkolenia jest fakt, że będziemy w kontakcie przez rok poprzez mailing, a miłym i efektownym prezentem jest 90 minutowa sesja indywidualna. Dla mnie super.
Anna Skoczylas
Managing Director

Szkolenie bardzo mi się podobało i oceniam je jako bardzo wartościowe, szczególnie w kontekście mojego stanowiska. Szkolenie zostało poprowadzone w doskonałej atmosferze, wzajemnym szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i zaufania.
Nie bez znaczenia są komfortowe warunki lokalowe, w których odbywa sie szkolenie, jednak najważniejsze jest bardzo dobre przygotowanie i pozytywna postawa trenera. Szkolenie było prowadzone praktycznie, zrealizowano wszystkie zaplanowane moduły. Na uwagę zasługują również materiały szkoleniowe, przerywniki filmowe, ciekawe ćwiczenia i otwartość na sugestie uczestników.
Jolanta Adamiec
Konsultant ds. Medycznych

Metodologia

Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Szkolenie "Assessment Center - certyfikacja dla asesorów AC/DC projektujemy zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia kompetencji komunikacji interpersonalnejCykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta Lewina
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju w obszarze komunikacji interpersonalnej
 3. Przekazywanie technik oraz prowokowanie do tworzenia technik komunikacji interpersonalnej
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej do sytuacji, z jakimi spotyka się w życiu
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia komunikacji interpersonalnej w realnej sytuacji lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi komunikacji interpersonalnej

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Formy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji komunikacji interpersonalnej. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko, czyli dbamy o własny komfort i skuteczną realizację celów.

Trener korzysta z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROW

 • Gorące krzesło
 • Nagranie kamerą
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

8 cech, którymi nasze szkolenia wygrywają z konkurencją

Kup voucher, skorzystaj ze szkolenia w dowolnym momencie!

Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2018 roku. Voucher ma ważność do końca 2018 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

Assessment Center - certyfikacja dla asesorów to inwestycja. Zwrot przekracza oczekiwania pracodawców!

Szkolenie Assessment Center - certyfikacja dla asesorów coraz częściej rozważane jest przez menedżerów czy HR-owców. Z czego to wynika? Powszechnie wiadomo, że pracownik to największy zasób firmy. Nie potrzeba szkolenia Assessment Center - certyfikacja dla asesorów, by organizacje zaczęły przekładać tę świadomość na konkretne działania: warsztaty podnoszące kompetencje, systemy motywacyjne premiujące zaangażowanie, włączanie pracowników w procesy decyzyjne, kreatywne i rozwojowe zadania… Jednak żadna z tych praktyk nie przyniesie oczekiwanego rezultatu, jeśli na stanowiskach zatrudnione są niewłaściwe osoby. Szkolenie „Assessment Center - certyfikacja dla asesorów” pomaga zadbać  o właściwy start każdego pracownika, a w efekcie spadek fluktuacji i dodatkowych kosztów oraz wzrost efektywności w firmie.

Czym wyróżnia się Assessment Center? Certyfikacja dla asesorów to inwestycja dla pracodawców, ale czy się zwraca?

 • Obserwowalne kryteria!
  Gdy prowadzimy rekrutację, kluczowe pytanie brzmi: „W jaki sposób zweryfikuję oczekiwane kompetencje wśród kandydatów?”. Oczywiście istnieją różne narzędzia, tj. wywiad, analiza dokumentacji, kwestionariusze czy testy, które mają to umożliwić, jednak ich skuteczność nie jest tak wysoka, jak Assessment Center. Certyfikacja dla asesorów to miejsce, w którym uczysz się, jak zaobserwować konkretne zachowania, które są mierzalnym wskaźnikiem danej kompetencji.
   
 • Standaryzacja.
  Wszyscy uczestnicy sesji mają do wykonania te same zadania i są oceniani według tych samych jasno sprecyzowanych kryteriów. W ten sposób każdy z uczestników ma jednakową szansę na wykazanie się daną kompetencją. Po szkoleniu „Assessment Center. Certyfikacja dla asesorów” możemy również porównać między sobą wyniki poszczególnych kandydatów.
   
 • Dopasowanie do specyfiki organizacji i stanowiska.
  Na szkoleniu „Assessment Center- certyfikacja dla asesorów” uczymy, jak tworzyć sesję w oparciu o model kompetencji danej organizacji, a także szerzej – politykę HR firmy. Poszczególne zadania mają odzwierciedlać rzeczywiste sytuacje biznesowe, a także weryfikować dane kompetencje na oczekiwanym poziomie. Umożliwia to ocenę kandydata w konkretnym kontekście zawodowym, zwiększa też jego świadomość dotyczącą zadań w przyszłym miejscu pracy. 
   
 • Rzetelność.
  Assessment Center, będzie spełniać swoją funkcję i przełoży się na efekty tylko, jeśli będzie przeprowadzony we właściwy sposób. Wszyscy asesorzy powinni zatem przejść szkolenie, tj. „Assessment Center - certyfikacja dla asesorów”, w trakcie którego zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności.

Tych kilka kluczowych kwestii umożliwia skuteczną weryfikację kompetencji oczekiwanych na danym stanowisku i dopasowanie kandydatów do potrzeb organizacji. Po szkoleniu „Assessment Center- certyfikacja dla asesorów” możemy z bardzo wysokim prawdopodobieństwem ocenić, czy kandydat poradzi sobie w nowej roli i z nowymi obowiązkami.
Assessment Center - certyfikacja dla asesorów dotyczy również ośrodka oceny - Assessment Development Center, który jest z kolei świetnym źródłem informacji o mocnych stronach pracowników, obszarach wymagających jeszcze pracy i optymalnych kierunkach rozwoju, np. osób zatrudnionych już w firmie, zajmujących wysokie stanowiska i posiadających duży potencjał rozwojowy.

Warto potraktować kwestię zatrudnienia kompleksowo i wyposażyć się w najlepsze narzędzia, tj. szkolenie „Assessment Center - certyfikacja dla asesorów”, zamiast wydawać pieniądze na kolejne, nieskuteczne rozwiązania. AC minimalizuje ryzyko błędnej oceny kompetencji lub niedopasowania do stanowiska pracy, pozwala więc uniknąć dodatkowych kosztów. „Assessment Center - certyfikacja dla asesorów” to inwestycja, która zwraca się w postaci właściwych ludzi na właściwym miejscu – spełnionego marzenia każdej organizacji.