Szkolenie: Komunikacja interpersonalna. Szkolenia zamknięte

 

Szkolenie: Komunikacja
interpersonalna.
Szkolenia zamknięte

Teoretycznie każdy potrafi się komunikować. Teoretycznie. Praktycznie, komunikacja to coś więcej niż mówienie i słuchanie. To rozumienie ukrytych zawartości komunikatów, dzięki czemu rozumiemy to, co niewypowiedziane, lub wypowiedziane destrukcyjnie. To umiejętność łagodzenia nastrojów i budowania porozumienia słowem, tonem i gestem. Komunikacja między działami jest fundamentem efektywności firmy.
 
Zadzwoń:
 
531 314 431
Szkolenie: Komunikacja interpersonalna - Warszawa
 

Program szkolenia


Komunikacja interpersonalna w zespole projektowym, czyli gdy mamy wypracować razem rozwiązanie

 • Jak zgłaszać pomysły i rozwiązania
 • Jak krytykować pomysły i rozwiązania, by nie podciąć autorowi skrzydeł
 • Jak moderować przebieg dyskusji, by nie skończyło się na chaosie i braku wniosków

Dyplomacja w komunikacji mówionej i pisanej

 • Jak komunikować problem, dezaprobatę i niezadowolenie
 • Jak pośpieszać opieszałych
 • Jak wyznaczać granice

Efektywność w komunikacji interpersonalnej

 • Po czym poznamy, że komunikujemy się efektywnie? Zasady wyznaczania celów komunikowania się i dobierania optymalnych narzędzi komunikacji
 • Jak używać komunikacji werbalnej i niewerbalnej, by wzmacniać przesłanie?
 • Jak kontrolować rozmowę? Sztuka prowadzenia rozmówcy za pomocą pytań otwartych i zamkniętych

Ukryte poziomy komunikatów - to, czego nie widać i nie słychać, ale wpływa na rozmówcę

 • Kiedy nie wiadomo o co chodzi..., chodzi o ukryte poziomy komunikatów! Jak je odczytywać i posługiwać się nimi, by zrozumieć to, co niezrozumiałe?
 • Jak przekładać treści z ukrytych poziomów komunikatów na poziomy jawne tak, by inni lepiej rozumieli nas?

Jak radzić sobie z nieczystymi chwytami w rozmowie - metamodel NLP

 • Generalizacja i kwantyfikatory ogólne
 • Brak związku logicznego lub przyczynowo-skutkowego
 • Przerzucanie odpowiedzialności
 • Równia pochyła
 • Czytanie w myślach
 • Założenia
 • Modalne operatory konieczności
 • Modalne operatory możliwości
 • Nominalizacje
 • Niedookreślone rzeczowniki
 • Niedookreślone czasowniki
 • Oceny
 • Sądy

NLP (neurolingwistyczne programowanie) - etyczne mechanizmy

 • Co to jest NLP i z czego wynika jego popularność
 • Neurolingwistyka komunikacji - czyli jak budować autorytet poprzez odpowiedni dobór słów, presupozycji i składni

Różnice interpersonalne w komunikowaniu się i sposoby ich niwelowania:

 • Kobiety vs. mężczyźni
 • Przewrażliwieni vs. nieczuli
 • Nadinterpretujący vs. mało domyślni

A co gdy inni mówią i... mało z tego wynika? Narzędzia aktywnego słuchania i rozumienia

 • Parafrazowanie
 • Dopytywanie
 • Zatrzymywanie
 • Podsumowywanie
 • Odzwierciedlanie

Do spisu

Co zawiera pakiet szkoleniowy i czym wyróżniamy się wśród konkurencji


Szkolenie - badamy potrzeby UczestnikaBadamy potrzeby Koordynatora i Uczestników przed szkoleniem

Na podstawie wyników badania program szkolenia w pełni dostosowujemy do firmy, tzn. jej kultury organizacyjnej, kontekstu branżowego, sytuacji problemowych i celów. Często tak się dzieje, że proponowany przez nas program jest punktem wyjścia do stworzenia zupełnie dedykowanego szkolenia.

Szkolenie - Follow-up przez rokPrzez rok utrwalamy wiedzę Uczestnika

Nowo zdobytą wiedzę najefektywniej zapamiętujemy, gdy w pierwszych miesiącach regularnie ją odświeżamy na różne sposoby oraz gdy wykorzystujemy ją do rozwiązywania nowych problemów. Dlatego przez rok będziemy przysyłać Ci, Uczestniku, najciekawsze i najważszniejsze treści ze szkolenia pod różnorodną postacią:

 • Study case – opisujemy w nich przykłady użycia technik omawianych na szkoleniu w sytuacjach biznesowych.
  Ilość: 4, forma – mail ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Materiały z teorią – opisujemy w nich teorię, czyli zasady, techniki, narzędzia omawiane na szkoleniu wraz z przykładową zawartością komunikatów.
  Ilość: 4, forma – mail ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Quizy – sprawdzają znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu oraz wykorzystania tej wiedzy do rozwiązywania problemów. Po rozwiązaniu każdego zadania quizu Uczestnik otrzymuje automatycznie informacje zwrotną z poprawnymi odpowiedziami oraz ich uzasadnieniem, dzięki czemu od razu uczysz się, jeśli popełnisz błąd. Na końcu quizu Uczestnik otrzymuje podsumowanie wyników z raportem i punktacją.
  Ilość: 4, forma – ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Pięciosekundówki – jedno, dwuzdaniowe najważniejsze kwintesencje, wnioski i reguły dotyczące zagadnień poruszanych na szkoleniu.
  Ilość: 12, forma – zawartość w mailu.

Materiały szkolenioweProdukujemy materiały szkoleniowe sprzyjające uczeniu się

Uczestnicy otrzymają materiały, na które składa się część szkoleniowa i poszkoleniowa. Część szkoleniowa jest zaprojektowane tak, aby każdy Uczestnik słuchając w odpowiednich częściach szkolenia, mógł notować korzystając z nadawanej przez materiał struktury. Część poszkoleniowa materiałów zawiera opis przedstawianych teorii
i technik wraz z przykładami ich użycia. Nasze materiały są kolorowe i obfitują w zdjęcia, grafiki, diagramy ułatwiające kojarzenie i zapamiętywanie!

Do spisu

Efekty szkolenia


Nauczysz się:

 • Umiejętności odczytywania ukrytych poziomów komunikatów
 • Umiejętności wpływania na interpretację wypowiedzi u odbiorcy (np. przewrażliwionego)
 • Umiejętności projektowania wypowiedzi i dobierania narzędzi komunikacji w zależności od celu (np. perswazja czy dowiadywanie się)
 • Umiejętności doprowadzania do zrozumienia będąc odbiorcą niezrozumiałych, błędnych lub złośliwych komunikatów
 • Umiejętności moderowania porozumienia i twórczych efektów pracy w zespole
 • Umiejętności posługiwania się retoryką z trudnym rozmówcą
 • Odpowiedzialności za zrozumienie bez względu na to, kto jest nadawcą
 • Traktowania dyskomfortu i błędów, jako koniecznych etapów na drodze do nabywania nowej kompetencji

Do spisu

Opinie o szkoleniu


Burza mózgu! Szkolenie uświadomi Twoje błędy i nauczy, co należy powiedzieć w danej sytuacji. Zaskoczył mnie niekonwencjonalny sposób szkolenia: trening, warsztaty oraz indywidualne podejście do uczestnika. Polecam szkolenie ponieważ uzyskałam wiele technik komunikacyjnych, które mam nadzieję zastosować w sprawach zawodowych.
Sylwia Jankowska, Specjalista, Centrum Nauki Kopernik.

Innowacyjne oraz psychologiczne podejście do uczestników. Zaskoczenie i fakt, że co chwilę byłem pobudzony do coraz to innych interakcji na pewno w znacznym stopniu przyczynią się do polecenia przeze mnie tego szkolenia.
Michał Grabowski, ds. operacyjnego zarządzania procesami sprzedaży, Bre Bank S.A.

Dużo istotnych informacji, w tym te najważniejsze o samym sobie, brak litości dla najgorszych nawyków i wiele okazji do wyćwiczenia najlepszych sposobów efektywnej komunikacji. Do tego trener, który nie pozwoliłby mi opuścić sali, dopóki wszystkie moje oczekiwania wobec szkolenia nie zostałyby zrealizowane. Pod koniec drugiego dnia byłem porządnie wyczerpany, ale wychodziłem pełny sił na rozprawienie się z codziennymi błędami komunikacji.
Marcin Głębocki, Analityk Finansowy, TUI Sp. z o.o.

Więcej opinii

 

Do spisu

Trener prowadzący szkolenie


Marta Krawczyk

Marta Krawczyk trener WarszawaTrener i konsultant 4GROW. Prowadziła liczne warsztaty i szkolenia z zakresu budowania i wspierania relacji interpersonalnych w biznesie i sprzedaży, efektywnej komunikacji oraz telemarketingu. Z jej doradztwa skorzystały firmy z branży medycznej, motoryzacyjnej czy IT. Dba o rozwój kompetencji kadry zarządzającej siecią sprzedaży, współtworząc i realizując m.in.: Assessment Centre, oceny kompetencji metodą 360 stopni, ścieżki kariery i programy motywacyjne. Nagrodzona Laurem Trenerskim w kategorii Najlepszy Trener Roku... Czytaj więcej

Mateusz Dąbrowski

Trener szkolenie Warszawa: Mateusz DąbrowskiPrezes, trener i coach 4GROW. Certyfikowany coach ICC oraz trener AKN. Praktyk biznesu – stworzył firmę 4GROW i obecnie nią zarządza. Odpowiedzialny za sprzedaż usług i negocjacje z Klientami i kontrahentami. Wcześniej pracował w sprzedaży usług z obszaru HR gdzie również był odpowiedzialny za negocjacje warunków umowy, w tym ceny. Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia. Psycholog biznesu, metodyk – twórca teorii oraz technik efektywności, programów szkoleniowych ... Czytaj więcej

Gaweł Podwysocki

Trener szkolenie Warszawa: Gaweł PodwysockiCoach, trener i konsultant 4GROW. Certyfikowany coach ICC, trener oraz master NLP. Praktyk biznesu - od 15 lat menedżer zarządzający działem produkcji studia DTP w jednej z wiodących światowych agencji reklamowych. Lider – jego zespół pracuje z nim od 9 lat w stałym składzie, mimo dużego obciążenia presją i stresem. Jest pomysłodawcą i koordynatorem warsztatów rozwojowych dla coachów – swoją charyzmą skupił wokół siebie rzeszę coachów, a idea warsztatów rozrasta się na kolejna miasta ... Czytaj więcej

Do spisu

Metodologia naszych szkoleń


Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Cykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta LewinaProjektujemy szkolenia zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie Uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia ćwiczonej kompetencji
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów Uczestnika do rozwoju kompetencji
 3. Przekazywanie oraz prowokowanie do tworzenia techniki dotyczącej radzenia sobie z sytuacją
 4. Wsparcie Uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia w kontekście jego życia zawodowego
 5. Przećwiczenie z Uczestnikiem techniki lub narzędzia w sytuacji realnej lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie Uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROWFormy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko.

Trenerzy korzystają z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:

 • Gorące krzesło
 • Konkurs z nagrodami
 • Nagranie kamerą
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Do spisu

Kup voucher, nie trać budżetu!


Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2017 roku. Voucher ma ważność do końca 2017 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Zleceniodawcy otrzymują  do wypełnienia i podpisania formularz Vouchera Formularz zapisu na szkolenie 4GROW.pdf, w którym opisane są wszystkie szczegóły. Jeżeli voucher jest prezentem - zostanie przesłany pocztą tradycyjną.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

Do spisu

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski