Szkolenie: HR Biznes Partner kluczowym ekspertem. Szkolenia zamknięte

 

Szkolenie: HR Biznes Partner kluczowym ekspertem.
Szkolenia zamknięte

HR często jest sprowadzany do roli sekretariatu i operacyjnego dostawcy od "monotonnej" papierkowej roboty. Bo sprzedaż jest najważniejsza, bo produkcja, bo finanse... I nie ma w tym żadnej winy po stronie biznesu - każdy dba o pokazywanie wagi swojego działu. Ty, jako HR Biznes Partner, potrzebujesz technik do tego, by zbudować swój autorytet, wizerunek i odpowiednie relacje z biznesem - sama wiedza merytoryczna nie wystarczy. Poznaj narzędzia, dzięki którym staniesz się pożądanym i wręcz poszukiwanym partnerem w rozmowach - kluczowym doradcą: HR Biznes Partnerem!

 
Zadzwoń:
 
791 412 204
Szkolenie: HR Biznes Partner
 

Program szkolenia


Szkolenie może być realizowane w kilkugodzinnych modułach (np 4 godziny dziennie) lub w pełnych blokach dziennych (maksymalnie 3 dni).

Poniższy program jest propozycją, ostateczny kształt programu przedstawimy po zbadaniu potrzeb i oczekiwań koordynatora merytorycznego projektu oraz Uczestników.

Moduł I: Budowanie zespołu HR Biznes Partnerów (opcjonalne)

PROBLEM:

Aby zoptymalizować efektywność działania HR jako działu oraz jako HR Biznes Partnerów, potrzebujemy by wszyscy ze sobą współpracowali i wdrażali zmiany tak samo i wspierali się w swoich działaniach. Potrzebujemy wysokiego poziomu zaufania i relacji wśród członków działu. Nie wszyscy HR Biznes Partnerzy mogą być świadomi swoich potrzeb względem siebie, mogą działać niczym jednostki siedzące w tym samym miejscu, każda w swoim świecie interpretacji i zadań. Pracownicy zazwyczaj nie znają narzędzi do budowania relacji/zespołu, więc każdy nowy członek zespołu rozluźnia jego więzy jeszcze bardziej.

CEL:

Zbudowanie zaufania, więzi i otwartości na konstruktywną krytykę pomiędzy członkami zespołu, HR Biznes Partnerami. Zbudowanie tożsamości zespołu w nowym składzie.

TECHNIKI:

 • 5 dysfunkcji zespołu
 • Narzędzia do budowania zespołu na pierwszych dwóch etapach dysfunkcji

KORZYŚCI:

Ten moduł przeważnie pozwala włączyć przełożonego, do współpracy w pełnej otwartości na szkoleniu ( w większości wypadków przełożony na szkoleniu powoduje niechęć przed pełnym otworzeniem się pracowników i spotkanicznym zachowaniem). HR Biznes Partnerzy będą znali narzędzia do budowania zespołu oraz nauczą się je stosować, dzięki czemu będzie rósł poziom zaufania i więzi między członkami. Efektem będzie większa chęć wspierania się w sytuacji wspólnego wdrażania zmiany – tworzenia nowego wizerunku HR. Zespół stanie się także czynnikiem przywracającym komfort pracy oraz obniżającym poziom stresu – stanie się buforem bilansującym negatywne oddziaływania z otoczenia.

Moduł II: Jak HR Biznes Partner powinien stawiać granice

PROBLEM:

HR Biznes Partnerzy mogą nie stawiać granic albo stawiają je popełniając błędy (np. używając komunikatu rodzic-dziecko, roszczeniowego lub wręcz agresywnego). W obydwu przypadkach nie buduje to pozytywnego wizerunku HR - w wpierwszym wypadku wspiera wizerunek zwykłego wykonawcy poleceń, sekretarki, marginalizując rolę działu, w drugim wypadku - przysparza wrogów działowi HR. HR Biznes Partnerzy nie stawiając granic, powodują dodatkowe konsekwencje - albo są mniej efektywni czy wręcz nieefektywni, albo biorą na siebie za dużo i rekompensują to nakładami swojego prywatnego czasu, płacąc za to stresem i frustracją. Z powodu przeładowania liczbą zadań, HR Biznes Partnerzy nie angażują się w rozmowy, budowanie relacji, co z kolei prowadzi do rozpadu zespołu na pojedynczo funkcjonujące jednostki, utratę wspierającej i inspirującej atmosfery pracy i wielu innych korzyści płynących z optymalnie zbudowanego zespołu.

CEL:

Wyposażyć pracowników w gotowość do zachowań asertywnych i techniki asertywnego stawiania granic tak, aby przywrócić odpowiedzialność po stronie osób uprawiających "spychologię" i tym samym zaburzających efektywność procesów biznesowych.

TECHNIKI:

 • 7 kroków do wywoływania w sobie asertywnych zachowań
 • Zdarta płyta
 • Otwarte drzwi / zasłona dymna
 • Jujitsu
 • Odroczenie asertywne

KORZYŚCI:

HR Biznes Partnerzy stawiają granicę by wybierać działania najefektywniejsze z punktu widzenia biznesu, uwzględniającego perspektywy wszystkich działów, a nie - ponieważ trudno im odmówić. W większość wypadków racjonalnie myślący ludzie powinni odbierać takie zachowania konstruktywnie. HR Biznes Partnerzy budują wizerunek HR jako partnera, z którego zdaniem warto się liczyć. Dzięki stawianym granicom, HR Biznes Partner ma czas na wspieranie biznesu w motywowaniu systemowym ludzi, budowaniu przynależności do firmy, podnoszeniu atmosfery pracy, budowaniu wspierającej kultury organizacyjnej, a tym samym podnosi efektywność działania firmy. To z kolei przyciąga do firmy nowych, cennych kompetentnych pracowników, zwiększając wartość firmy i jej efektywność produkcyjną.

HR Biznes Partnerzy dzięki dbałości o higienę pracy utrzymują wysoki poziom motywacji i efektywności.

Moduł III: Gdy druga strona ma pretensje - HR Biznes Partner buduje porozumienie

PROBLEM:

Asertywność często nie jest przyjemna dla drugiej strony – wcześniej ktoś się godził na wszystko, teraz stawia granice. Choćby stawiał je najkonstruktywniej w świecie, druga strona może się buntować i mieć pretensje. Czasami jest też tak, że druga strona będzie miała pretensje nie w związku z naszym zachowaniem – po prostu, może mieć za wysokie oczekiwania, albo być pod wpływem trudnych emocji. Takie sytuacje kończą się zawsze przepychankami słownymi, nieporozumieniami, kłótniami albo wycofaniem się jednej ze stron i jej frustracją. Każda z tych dwóch reakcji zabija współpracę i obustronną satysfakcję.

Dodatkowo, żeby HR Biznes Partner chciał zacząć stawiać granice, potrzebuje mieć przekonanie, że w razie gdy reakcja na jego granicę będzie negatywna, będzie w stanie sobie spokojnie poradzić z trudną sytuacją. U niektórych HR Biznes Partnerów obawa przed reakcją zablokuje zachowania asertywne.

CEL:

Wyposażyć HR Biznes Partnerów w technikę do zarządzania pretensjami, oporem i konfliktowymi zachowaniami drugiej strony tak, żeby niekonstruktywny zachowanie ze strony wewnętrznego klienta zawsze obrócić w konstruktywną, satysfakcjonującą i merytoryczną rozmowę.

TECHNIKI:

 • Strategia zarządzania konfliktem, oporem i pretensjami EGO™

KORZYŚCI:

Mając narzędzie do zarządzania trudnymi, wręcz konfliktowymi sytuacjami, HR Biznes Partner staje się charyzmatycznym liderem prowadzącym wewnętrznego klienta w stronę komfortu i zrozumienia. Jest gotowy do stawiania granic – odważa się, gdyż wie, że zarządzi konstruktywnie każdą konsekwencją swojego zachowania. Znika prawdopodobieństwo jakiegokolwiek konfliktu, braku konstruktywności czy nieprzyjemności w kontakcie klienta z działem HR.

Moduł IV: Egzekwowanie HR Biznes Partnera – wywieranie wpływu i perswazja

PROBLEM:

HR Biznes Partnerzy do wykonywania pracy dla biznesu potrzebują często współpracy ze strony biznesu. Niestety czasami dzieje się tak, że dany pracownik ze strony biznesu nie myśli w kategorii interesu firmy, tylko własnego interesu – którym jest np. nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań, bo problem wystarczająco długo ignorowany w końcu zmieni swojego właściciela. Niestety ze szkodą dla biznesu. HR Biznes Partner chcący zadbać o firmę najczęściej prosi, przypomina się i w końcu rezygnuje, gdy druga strona wykazuje konsekwentne milczenie lub mydlenie oczu pod postacią „tak, tak, zrobię”. Każdy pracownik w firmie, a szczególnie współpracujący z innymi działami, będzie spotykał się z opornymi jednostkami, które uważają, że wiedzą najlepiej co jest dobre dla firmy i zazwyczaj ogranicza się to do interesu własnego zespołu, działu, czy wręcz stanowiska. Cierpi na tym biznes.

CEL:

Wyposażyć HR Biznes Partnerów w techniki do takiego wpływania na drugą stronę, by chciała zrobić to, o co ją prosimy, mimo jej początkowego oporu lub lekceważenia tak, by HR Biznes Partner mógł dbać o interes firmy.

TECHNIKI:

 • Zasady konstruktywnej krytyki
 • FUKO
 • Technika Zawiszy™
 • 4AS™
 • Alternatywy™

KORZYŚCI:

HR Biznes Partnerzy wywierają wpływ na opornych klientów tak, że zaczynają współpracować, brać odpowiedzialność za własną część procesu. Pracownik HR uświadamia, pokazuje konsekwencje decyzji klientowi, dostarcza mu potrzebnego materiału do podjęcia najlepszej dla firmy decyzji. Staje się prawdziwym HR Biznes Partnerem – osobą która posiada w pewnych obszarach (HRowych i interpersonalnych) autorytet.

Moduł V: Zmiana systemu, w którym funkcjonuje HR Biznes Partner

PROBLEM:

HR często nie posiada wsparcia ze strony systemu, jakim jest kultura organizacyjna, procedury, w realizowaniu celów HR dla dobra firmy. Brzmi absurdalnie, ale tak się dzieje zawsze, gdy firma rozwija się, nabiera doświadczenia co działa, a co nie, ale nie nadąża, żeby to spisać  i zakontraktować z osobami decyzyjnymi,  układając optymalną drogę procesom. Brak takiego zakontraktowania przez osoby decyzyjne powoduje, że HR Biznes Partner w dbałości o interes firmy, może jedynie powoływać się na własne zdanie, nie mając wsparcia w nikim więcej. W skrajnych wypadkach przysparza to ogromnych strat czasu, bo kończy się angażowaniem szczebla wyższego i pisaniem maili „DW”. A wszystko dlatego, że pewne procesy jeszcze nie zostały ujęte w najbardziej efektywne dla firmy ramy – i co najważniejsze – konkretne ramy. Stworzenie takich procesów jest jednym z najtrudniejszych zadań, dlatego jest tak wiele procedur, które kojarzą się nam wszystkim źle – i istotnie są ograniczające, zamiast wspierające. Dzieje się tak dlatego, że stworzenie i opisanie optymalnych procesów wymaga udziału wielu osób, wielu punktów widzenia – jeden człowiek nigdy tego nie zrobi dobrze. A żeby wypracować z grupą efektywne rozwiązanie, trzeba po prostu mieć techniki do zarządzania grupą i do zarządzania ryzykami oraz kreatywnością. W innym wypadku kończy się na pięknych i nierealnych pomysłach lub samej krytyce, która podcina skrzydła, wskazuje błędy, ale nie wskazuje rozwiązań.

CEL:

Wyposażenie HR Biznes Partnerów w techniki projektowania i wdrażania zmian, rozwiązywaniu problemów przy udziale grupy, zarządzaniu dyskusją grupową kreowaniu rozwiązań. Przy okazji ćwiczenia technik - zaprojektowanie optymalnego dla interesu firmy przebiegu procesów na styku HR-biznes oraz rekomendacji zmian.

TECHNIKI:

 • Strategia Disney’a
 • Strategia Zmiany™

KORZYŚCI:

Na tym etapie szkolenia HR Biznes Partner ma odpowiednie techniki do radzenia sobie w konkretnej relacji interpersonalnej. Teraz czas na to, by zmienić system w którym funkcjonuje HR na taki, który będzie wspierał jego działania. HR Biznes Partner potrzebuje takich zasad, które będą dla niego  punktem odniesienia w sytuacji, gdy druga strona będzie używać „siły”. Bez punktu odniesienia nie wyznaczy konsekwencji systemowych, jedynie interpersonalne –  egzekwowanie staje się wtedy uzależnione od stopnia zażyłości relacji i troski drugiej strony o nas. Z konsekwencjami systemowymi (proceduralnymi, firmowymi) egzekwowanie daje gwarancję sukcesu.

Dodatkowo – techniki, którymi będziemy wypracowywać zmianę systemu są potężnym narzędziem do zarządzania sytuacją zmiany, moderowania dyskusji nawet gdy nie jest się osobą merytoryczną. HR Biznes Partner, jako osoba towarzysząca wielu procesom w firmie, dzięki tym narzędziom staje się osobą wpływającą na kierunek dyskusji, nawet jeśli nie ma wiedzy merytorycznej w danym temacie. Staje się prawdziwym partnerem – przynosi dyskusji wartość dodaną, może nawet stać się pożądanym przez biznes moderatorem każdej dyskusji.

Zespół HR posiada narzędzia do optymalizowania i dalszego udoskonalania procesów firmowych przy udziale grupy. Koniec ze spotkaniami, które trwają długo i nie przynoszą cennych rezultatów. Techniki te mają pewną dodatkową potężną zaletę – gdy bierze się udział przy ich użyciu, nabywa się umiejętność ich stosowania. Zatem cała firma wchodzi w posiadanie jednego z najcenniejszych narzędzi – służącego do generowania rozwiązań, zarówno problemów jak i kreatywnych ulepszeń.

Do spisu

Co zawiera pakiet szkoleniowy i czym wyróżniamy się wśród konkurencji


Szkolenie - badamy potrzeby UczestnikaBadamy potrzeby Koordynatora i Uczestników przed szkoleniem

Na podstawie wyników badania program szkolenia w pełni dostosowujemy do firmy, tzn. jej kultury organizacyjnej, kontekstu branżowego, sytuacji problemowych i celów. Często tak się dzieje, że proponowany przez nas program jest punktem wyjścia do stworzenia zupełnie dedykowanego szkolenia.

Szkolenie - Follow-up przez rokPrzez rok utrwalamy wiedzę Uczestnika

Nowo zdobytą wiedzę najefektywniej zapamiętujemy, gdy w pierwszych miesiącach regularnie ją odświeżamy na różne sposoby oraz gdy wykorzystujemy ją do rozwiązywania nowych problemów. Dlatego przez rok będziemy przysyłać Ci, Uczestniku, najciekawsze i najważszniejsze treści ze szkolenia pod różnorodną postacią:

 • Study case – opisujemy w nich przykłady użycia technik omawianych na szkoleniu w sytuacjach biznesowych.
  Ilość: 4, forma – mail ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Materiały z teorią – opisujemy w nich teorię, czyli zasady, techniki, narzędzia omawiane na szkoleniu wraz z przykładową zawartością komunikatów.
  Ilość: 4, forma – mail ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Quizy – sprawdzają znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu oraz wykorzystania tej wiedzy do rozwiązywania problemów. Po rozwiązaniu każdego zadania quizu Uczestnik otrzymuje automatycznie informacje zwrotną z poprawnymi odpowiedziami oraz ich uzasadnieniem, dzięki czemu od razu uczysz się, jeśli popełnisz błąd. Na końcu quizu Uczestnik otrzymuje podsumowanie wyników z raportem i punktacją.
  Ilość: 4, forma – ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Pięciosekundówki – jedno, dwuzdaniowe najważniejsze kwintesencje, wnioski i reguły dotyczące zagadnień poruszanych na szkoleniu.
  Ilość: 12, forma – zawartość w mailu.

Materiały szkolenioweProdukujemy materiały szkoleniowe sprzyjające uczeniu się

Uczestnicy otrzymają materiały, na które składa się część szkoleniowa i poszkoleniowa. Część szkoleniowa jest zaprojektowane tak, aby każdy Uczestnik słuchając w odpowiednich częściach szkolenia, mógł notować korzystając z nadawanej przez materiał struktury. Część poszkoleniowa materiałów zawiera opis przedstawianych teorii
i technik wraz z przykładami ich użycia. Nasze materiały są kolorowe i obfitują w zdjęcia, grafiki, diagramy ułatwiające kojarzenie i zapamiętywanie!

Do spisu

Opinie o trenerze


Perfekcyjnie prowadzone szkolenie, doskonale dostosowane do określonego zapotrzebowania. Doskonały trener perfekcyjnie nawiązujący kontakt z uczestnikami, prowadzący grupę do określonego celu i wyniku. Najlepsze szkolenie na jakim do tej pory byłem.
Mirosław Tauer, Dyrektor Techniczny, Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

Zaskakująca metoda prowadzenia szkolenia, nadająca mu nowy wymiar i wartość. Fantastyczne rezultaty! Wiele się dowiedziałam o sobie, a co więcej dzięki poznanym technikom byłam w stanie wprowadzić zmiany od razu. I to zmiany, które zostały pozytywnie zweryfikowane przez pozostałych uczestników szkolenia. Polecam wszystkim.
Monika Grzegrzółka, Manager ds. aplikacji, Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Innowacyjne oraz psychologiczne podejście do uczestników. Zaskoczenie i fakt, że co chwilę byłem pobudzony do coraz to innych interakcji na pewno w znacznym stopniu przyczynią się do polecenia przeze mnie tego szkolenia.
Michał Grabowski, ds. operacyjnego zarządzania procesami sprzedaży, Bre Bank S.A.

Bardzo praktyczne szkolenie porządkujące dotychczasowe umiejętności oraz wprowadzające nowe techniki. Szkolenie inne niż wszystkie, o wyraźnym rysie psychologicznym. Aktywizujące, skłaniające do działania.
Michał Glinka, Dyrektor ds. Strategii Bankowości Osobistej, Raiffeisen Bank Polska Sp. z o.o.

Mateusz, to trener o wyjątkowej osobowości. Jego styl pracy zachęcał mnie do bardzo aktywnego uczestnictwa. Uważam szkolenie za bardzo owocne i bardzo polecam wszystkim, którzy chcą wziąć odpowiedzialność za swoje życie.
Jadwiga Moszyńska, Dyrektor Sprzedaży - Kluczowi Klienci OEM, Tikkurila Polska S.A.

Więcej opinii

 

Do spisu

Trener prowadzący szkolenie


Mateusz Dąbrowski

Trener szkolenie Warszawa: Mateusz DąbrowskiPrezes, trener i coach 4GROW. Certyfikowany coach ICC oraz trener AKN. Praktyk biznesu – stworzył firmę 4GROW i obecnie nią zarządza. Wcześniej pracował w obszarze HR wspierając menedżerów w zakresie procesów rekrutacyjnych, szkoleniowych i rozwojowych. Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia. Psycholog biznesu, metodyk – twórca metodologii, programów, teorii oraz technik szkoleniowych ... Czytaj więcej

Do spisu

Metodologia naszych szkoleń


Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Cykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta LewinaProjektujemy szkolenia zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia ćwiczonej kompetencji
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów uczestnika do rozwoju kompetencji
 3. Przekazywanie oraz prowokowanie do tworzenia techniki dotyczącej radzenia sobie z sytuacją
 4. Wsparcie uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia w kontekście jego życia zawodowego
 5. Przećwiczenie z uczestnikiem techniki lub narzędzia w sytuacji realnej lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROWFormy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko.

Trenerzy korzystają z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:

 • Gorące krzesło
 • Konkurs z nagrodami
 • Nagranie kamerą
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Do spisu

Kup voucher, nie trać budżetu!


Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2017 roku. Voucher ma ważność do końca 2017 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Zleceniodawcy otrzymują  do wypełnienia i podpisania formularz Vouchera Formularz zapisu na szkolenie 4GROW.pdf, w którym opisane są wszystkie szczegóły. Jeżeli voucher jest prezentem - zostanie przesłany pocztą tradycyjną.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

Do spisu

 

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski