Kompetencje przyszłości

Szkolenia dla menedżerów na miękko czy na twardo?

Asertywność, perswazyjność, radzenie sobie ze stresem… wydaje się, że to stałe punkty niemal każdego opisu stanowiska. Im wyższe stanowisko, tym oczywiście większe wymagania dotyczące wiedzy specjalistycznej, ale również kompetencji tzw. miękkich. Do niedawna jeszcze zarówno rekruterzy, jak i kandydaci raczej marginalnie traktowali te szkolenia-dla-menedzerow„miękkie” wymagania, przedkładając nad nie wiedzę i doświadczenie w danej branży. Również szkolenia dla menedżerów organizowano głównie w celu przybliżenia zagadnień merytorycznych czy podniesienia kwalifikacji technicznych. Obecnie nastąpił pewnego rodzaju zwrot - zarówno doświadczenie firm, jak i badania naukowe pokazały, że wiedza na danym stanowisku i kompetencje specjalistyczne nie gwarantują sukcesu. Project Manager, który jest specjalistą w danej branży, ale nie radzi sobie z odczuwaną presją lub nie potrafi wyegzekwować na współpracownikach zamknięcia zadań w wyznaczonych terminach, nie będzie dobrze spełniał swojej roli. Dostępne na rynku szkolenia dla menedżerów coraz częściej koncentrują się właśnie na intrapersonalnych i interpersonalnych umiejętnościach liderów. Podczas rekrutacji (zwłaszcza na stanowiska wysokiego szczebla) kompetencje miękkie przestały być traktowane na zasadzie kopiuj i wklej, a wręcz zdarza się, że przeważają decyzję o zatrudnieniu. Rekruterzy coraz częściej korzystają z testów sprawdzających predyspozycje osobowościowe i mierzących kompetencje miękkie, zwiększając tym samym efektywność procesów rekrutacyjnych i eliminując koszt ew. niedopasowania pracownika. Oczywiście większość rzetelnych testów wymaga wykształcenia psychologicznego rekrutera lub odpowiedniego szkolenia. Dla menedżerów trend ten ma jednak szczególne znaczenie, w końcu to na nich spoczywa często największa odpowiedzialność i presja wyników. Niezbędną efektywność pracy i zdolność do odnalezienia się podczas rozmaitych obowiązków, zapewnią im właśnie kompetencje miękkie. Specjalizacja zaczyna ustępować elastyczności, umiejętnościom, które w różnych warunkach pozwolą osiągnąć wyznaczone cele. Kompetencji, które powodują, że lider jest skuteczny i charyzmatyczny (choćby asertywności, wywierania wpływu, motywowania, zarządzania konfliktem…), menedżer może się nauczyć podczas szkolenia. Dla menedżerów często jest to jednak tylko powierzchowne opanowanie wiedzy i umiejętności, gdyż wciąż nie dostrzegają potrzeby rozwoju w tym obszarze lub obawiają się otworzyć na zmianę, która powoduje pewne poczucie dyskomfortu. Kluczowe znaczenie mają tu przekonania. Zmiana będzie realna, dopiero gdy menedżer dostrzeże, że skuteczny lider właśnie dzięki kompetencjom „miękkim” zdobywa to, na czym mu zależy, kontroluje siebie i swoje otoczenie.

 

Podziel się z przyjaciółmi przez:

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski