Szkolenia: Asertywność, egzekwowanie i konstruktywna krytyka. Szkolenie zamknięte

 

Szkolenie: Asertywność,
egzekwowanie
i konstruktywna krytyka.
Szkolenia zamknięte

Wszyscy znamy odczucie przymusu, by w pewnych sytuacjach zachować się w określony sposób. Spodziewając się negatywnej reakcji otoczenia, rezygnujemy z bycia sobą. W takich chwilach asertywność pozwala się obronić. Dzięki niej będziesz mówić otwarcie i egzekwować realizację potrzeb biznesowych oraz własnych - w komfortowy także dla innych sposób. Uwolnij prawdziwego siebie!
 
Zadzwoń:
 
791 412 204
Szkolenie zamknięte: Asertywność
 

Program szkolenia 2-dniowego


Poniższy program jest propozycją, ostateczny kształt programu przedstawimy po zbadaniu potrzeb i oczekiwań koordynatora merytorycznego projektu oraz Uczestników.

Charakterystyka zachowań asertywnych:

 • Asertywność, konstruktywna krytyka: definicje i nieporozumienia wokół nich
 • Geneza psychologiczna asertywności (jak powstaje i od czego zależy)
 • Asertywność vs. agresja i wycofanie - granice, konsekwencje wyboru
 • Rodzaje asertywności (reaktywna, proaktywna)
 • Cechy zachowań asertywnych i nieasertywnych
 • Najczęściej popełniane błędy przy próbie zachowań asertywnych
 • Przykłady efektywnych zachowań asertywnych
 • Zasady konstruktywnej krytyki i błędy w jej stosowaniu
 • Matryca własnej asertywności - diagnoza zasobów i obszarów do udoskonalenia w asertywności

Techniki i narzędzia asertywności w sytuacjach trudnych i konfliktowych:

 • Techniki asertywności reaktywnej – gdy ktoś narusza nasze granice:

  • Zdarta płyta
  • Otwarte drzwi / zasłona dymna
  • Jujitsu
  • Asertywna odmowa
  • Asertywne przyznanie się do błędu
  • Odroczenie asertywne
  • Parafrazowanie ocen
  • Karty na stół
 • Techniki asertywności proaktywnej - gdy bierzemy sprawy w swoje ręce:

  • Techniki asertywności dające swobodę działania:
   • Feedback
   • Informacja zwrotna korygująca i wzmacniająca
   • Kanapka
  • Techniki asertywnego egzekwowania:
   • Eskalacja
   • FUKO
   • Technika Zawiszy™
   • Cztero-etapowa metoda stopniowania reakcji
  • Autorska strategia mediacji w konflikcie - 4AS™

Trening zachowań asertywnych:

 • Odmawianie
 • Okazywanie uczuć (np. złości)
 • Mówienie o uczuciach
 • Wyrażanie własnego zdania
 • Mówienie o konsekwencjach
 • Mówienie o potrzebach
 • Mówienie o oczekiwaniach
 • Proponowanie rozwiązań
 • Pytanie o zgodę/chęć
 • Pytanie o potrzeby innych
 • Egzekwowanie
 • Wyrażanie pochwał
 • Reagowanie na krytykę
 • Reagowanie na agresję słowną
 • Reagowanie na komplementy, pochwały
 • Reagowanie na okazane uczucia

Zaawansowane aspekty asertywności:

 • Inteligencja emocjonalna: rola emocji i potrzeb w asertywności - ich wspierający i ograniczający wpływ
 • Proaktywność w asertywności - siła przekonań
 • NLP, czyli neurolingwistyka w asertywności - jej wspierający i ograniczający wpływ
 • Asertywność zawsze pod ręką - 7 kroków do wywoływania w sobie asertywnych zachowań
 • Mechanizmy obronne blokujące zachowania asertywne i utrudniające przyjmowanie krytyki - sposoby radzenia sobie z nimi

Do spisu

Co zawiera pakiet szkoleniowy i czym wyróżniamy się wśród konkurencji


Szkolenie - badamy potrzeby UczestnikaBadamy potrzeby Koordynatora i Uczestników przed szkoleniem

Na podstawie wyników badania program szkolenia w pełni dostosowujemy do firmy, tzn. jej kultury organizacyjnej, kontekstu branżowego, sytuacji problemowych i celów. Często tak się dzieje, że proponowany przez nas program jest punktem wyjścia do stworzenia zupełnie dedykowanego szkolenia.

Szkolenie - Follow-up przez rokPrzez rok utrwalamy wiedzę Uczestnika

Nowo zdobytą wiedzę najefektywniej zapamiętujemy, gdy w pierwszych miesiącach regularnie ją odświeżamy na różne sposoby oraz gdy wykorzystujemy ją do rozwiązywania nowych problemów. Dlatego przez rok będziemy przysyłać Ci, Uczestniku, najciekawsze i najważszniejsze treści ze szkolenia pod różnorodną postacią:

 • Study case – opisujemy w nich przykłady użycia technik omawianych na szkoleniu w sytuacjach biznesowych.
  Ilość: 4, forma – mail ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Materiały z teorią – opisujemy w nich teorię, czyli zasady, techniki, narzędzia omawiane na szkoleniu wraz z przykładową zawartością komunikatów.
  Ilość: 4, forma – mail ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Quizy – sprawdzają znajomość zagadnień poruszanych na szkoleniu oraz wykorzystania tej wiedzy do rozwiązywania problemów. Po rozwiązaniu każdego zadania quizu Uczestnik otrzymuje automatycznie informacje zwrotną z poprawnymi odpowiedziami oraz ich uzasadnieniem, dzięki czemu od razu uczysz się, jeśli popełnisz błąd. Na końcu quizu Uczestnik otrzymuje podsumowanie wyników z raportem i punktacją.
  Ilość: 4, forma – ze wstępem odnoszącym do pełnej treści na stronie 4grow.pl.
 • Pięciosekundówki – jedno, dwuzdaniowe najważniejsze kwintesencje, wnioski i reguły dotyczące zagadnień poruszanych na szkoleniu.
  Ilość: 12, forma – zawartość w mailu.

Materiały szkolenioweProdukujemy materiały szkoleniowe sprzyjające uczeniu się

Uczestnicy otrzymają materiały, na które składa się część szkoleniowa i poszkoleniowa. Część szkoleniowa jest zaprojektowane tak, aby każdy Uczestnik słuchając w odpowiednich częściach szkolenia, mógł notować korzystając z nadawanej przez materiał struktury. Część poszkoleniowa materiałów zawiera opis przedstawianych teorii
i technik wraz z przykładami ich użycia. Nasze materiały są kolorowe i obfitują w zdjęcia, grafiki, diagramy ułatwiające kojarzenie i zapamiętywanie!

Do spisu

Efekty szkolenia


Nauczysz się:

 • Wyrażać własne zdanie w sytuacjach, w których do tej pory tego się obawiały lub których unikały (np. spotkania zespołowe, spotkania kadry kierowniczej, dyskusje w kuchni na tematy drażliwe), w taki sposób, który będzie budować autorytet i sprzyjać relacjom interpersonalnym
 • Egzekwować polecenia, potrzeby i oczekiwania w stosunku do współpracowników jak i podwładnych/przełożonych (np. egzekwować zaangażowanie pracownika w wykonanie zadania)
 • Wpływać na zmiany zachowania innych ludzi poprzez stosowanie zasad i technik konstruktywnej krytyki w sposób sprzyjający pogłębianiu się relacji (np. wpływać na zmianę zachowania kolegi, które irytuje nas)
 • Reagować w sytuacjach zaskakujących, konfliktowych przyczyniając się do zrozumienia i chęci do współpracy (np. zareagować tak, aby poczuć się komfortowo, gdy koleżanka oskarża nas o zniszczenie efektów pracy zespołu, ubliżając nam i krzycząc na forum zespołu)
 • Wyznaczać granice chroniące nasz komfort - szczególnie w sytuacji, gdy ktoś nas prosi o pomoc, wsparcie lub wykonanie polecenia (np. szef przeciążony obowiązkami i ciężarem poczucia odpowiedzialności, ponieważ pomaga wszystkim swoim pracownikom, gdy tylko go o to poproszą)

Do spisu

Opinie o szkoleniu


Jestem pozytywnie zaskoczona po zakończeniu szkolenia, ponieważ nie spodziewałam się nabycia aż tak dużej wiedzy i umiejętności. Szkolenie było przeprowadzone efektywnie i profesjonalnie, atmosfera byla komfortowa i sprzyjająca rozwojowi osobistemu. Polecam to szkolenie wszystkim, którzy pragną nauczyć się asertywnego zachowania i konstruktywnego oddziaływania.
Barbara Nowakowska, Przedstawiciel Handlowy, FM GROUP

Szkolenie przerosło moje oczekiwania. Sposób jego prowadzenia i podejście do uczestników bardzo indywidualne i pozytywne.
Karolina Adamiak, audytor, Bank Gospodarstwa Krajowego

Niezwykle ciekawe, niesztampowe, pobudzające do wielu refleksji szkolenie. Z żadnego innego szkolenia nie wyniosłam tylu przydatnych treści odnoszących się do różnych dziedzin życia.
Bardzo profesjonalne prowadzenie, znakomita atmosfera przy jednoczesnym podbudowaniu uczestników do pracy i twórczego myślenia. Polecam każdemu bez względu na wiek i zawód.
Monika Zarzycka, Leasing Manager, Klepierre Management Polska Sp. z o.o.

Szkolenie daje nie tylko suchą wiedzę, a przede wszystkim uczy i trenuje umiejętności pomocne w egzekwowaniu, asertywności i konstruktywnej krytyce. Szczególnie wartościowe było ćwiczenie umiejętności i nauka na podstawie popełnianych błędów. Świetna, ciepła i bezpośrednia relacja trenera z uczestnikami oraz styl prowadzenia szkolenia pozwalały wynieść z niego jak najwięcej. Podsumowując - bardzo profesjonalne i wyczerpujące szkolenie.
Iwona Drapińska, Specjalista ds. Planowania i Rozliczeń, Bakoma Sp. z o. o.

Więcej opinii

 

Do spisu

Trener prowadzący szkolenie


Mateusz Dąbrowski

Trener szkolenie Warszawa: Mateusz DąbrowskiPrezes, trener i coach 4GROW. Certyfikowany coach ICC oraz trener AKN. Praktyk biznesu – stworzył firmę 4GROW i obecnie nią zarządza. Wcześniej pracował w obszarze HR wspierając menedżerów korporacji w zakresie procesów rekrutacyjnych, szkoleniowych i rozwojowych. Ekspert komentujący w mediach: Polsat, TVP2, TTV, Program 3 Polskiego Radia, Program 4 Polskiego Radia. Psycholog biznesu, metodyk – twórca teorii oraz technik efektywnego działania, m.in. technik konstruktywnej krytyki, asertywności i egzekwowania ... Czytaj więcej

Do spisu

Metodologia naszych szkoleń


Stosujemy najefektywniejsze rozwiązania w dziedzinie psychologii procesu nauczania.

Cykl 4GROW na bazie Cyklu Kolba i Kurta LewinaProjektujemy szkolenia zgodnie z naszym autorskim modelem uczenia się (opracowanym na bazie badań Kurta Lewina i Davida Kolba), na który składają się etapy:

 1. Postawienie uczestnika w sytuacji wymagającej uruchomienia ćwiczonej kompetencji
 2. Analiza i wyciągnięcie wniosków rozwojowych z sytuacji, zdefiniowanie potrzeb i motywatorów uczestnika do rozwoju kompetencji
 3. Przekazywanie oraz prowokowanie do tworzenia techniki dotyczącej radzenia sobie z sytuacją
 4. Wsparcie uczestnika w zaadaptowaniu techniki lub narzędzia w kontekście jego życia zawodowego
 5. Przećwiczenie z uczestnikiem techniki lub narzędzia w sytuacji realnej lub eksperymentalnej (gorące krzesło, scenki, odgrywanie ról)
 6. Wsparcie uczestnika w wyciągnięciu wniosków z doświadczenia oraz korygowaniu technik lub narzędzi

Stosujemy w minimum 75% czasu szkolenia formę warsztatową i treningową.

Poziomy Diltsa zmodyfikowane 4GROWFormy te pozwalają nam docierać do jednego z najgłębszych poziomów funkcjonowania psychicznego człowieka, blokującego zmianę: przekonań. Im zmiana dokonuje się na głębszym poziomie, tym silniej pociąga za sobą zmiany na płytszych poziomach – szczególnie na poziomie wiedzy, umiejętności i zachowań. Ponieważ poziom przekonań jest najgłębszym poziomem, na jaki możemy wpływać szkoleniem, najsilniej warunkujemy rozwój kompetencji. Im bardziej rozwinięta kompetencja, tym efektywniej wpływamy na środowisko.

Trenerzy korzystają z różnorodnych metod warsztatowo-treningowych:

 • Gorące krzesło
 • Konkurs z nagrodami
 • Nagranie kamerą
 • Odgrywanie ról i scenek
 • Dyskusja moderowana
 • Instruktaż
 • Przykłady audio i video
 • Ćwiczenia indywidualne, w grupach
 • Trening ze stop-klatką na feedback

Do spisu

Kup voucher, nie trać budżetu!


Na voucher możesz wykupić dowolną ilość szkoleń i wykorzystać go na dowolne szkolenia bez konieczności deklarowania terminu i tematu szkolenia. Decyzję możesz podjąć w każdym momencie. Część szkoleń możesz odbyć jeszcze w tym roku, część w kolejnym, lub wszystkie w 2017 roku. Voucher ma ważność do końca 2017 roku - niewykorzystane środki z vouchera zostaną zwrócone na konto płatnika (Twojej firmy bądź Twoje, w zależności kto płacił), a więc nie masz nic do stracenia! Jesteśmy też elastyczni jeśli chodzi o tytuł faktury.

Zleceniodawcy otrzymują  do wypełnienia i podpisania formularz Vouchera Formularz zapisu na szkolenie 4GROW.pdf, w którym opisane są wszystkie szczegóły. Jeżeli voucher jest prezentem - zostanie przesłany pocztą tradycyjną.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Moniką Dąbrowską: 500 29 40 35.

Do spisu

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski