Właściwa część pomarańczy

Klucz do sukcesu – komunikacja. Szkolenia pomagające wyrazić to, czego potrzebujemy.

Dlaczego się kłócimy? Jak to się dzieje, że ciągle wdajemy się w jakieś konflikty niezależnie od tego, czy obiektem naszych komunikacja-szkoleniafrustracji jest członek rodziny, przyjaciel, współpracownik, szef czy zupełnie obca nam osoba? I po czyjej stronie leży racja? Częściej eskalację konfliktu wywołuje otoczka samego nieporozumienia, urażone ego, atak personalny czy irytujący sposób komunikowania swoich racji, niż same żądania, sprzeczne cele i interesy. Podobnie jak w anegdocie o dwóch siostrach, które spierały się o pomarańczę - kiedy w końcu postanowiły, że podzielą się nią po połowie i każda z nich otrzymała swoją część, jedna zjadła owoc i wyrzuciła skórkę, a druga wyrzuciła miąższ i wykorzystała skórkę do ciasta, które właśnie piekła...
Przykład ten pokazuje, że przyczyną konfliktu może być nieefektywna komunikacja. Szkolenia pozwalają na doskonalenie tej umiejętności, a przytoczona sytuacja pokazuje, że podobnie jak w wielu innych przypadkach, satysfakcjonujące obie strony porozumienie może być możliwe dzięki temu, że każda ze stron chce różnych rzeczy. Jest to dość zaskakujące zważywszy, że ludzie zazwyczaj zakładają, że to właśnie różnice między stronami są przyczyną problemu. Żeby to odkryć, niezbędna jest komunikacja. Szkolenia z efektywnej komunikacji pozwalają na zrozumienie źródeł konfliktów i mechanizmów powodujących ich eskalację oraz poznanie najbardziej właściwych sposobów rozstrzygania ewentualnych sprzeczności.

Nie tylko nieefektywna komunikacja lub jej brak jest powodem nieporozumień, konfliktogenne są również błędy w komunikacji. Jeden z najczęściej popełnianych to błąd nadmiernej generalizacji, używany jako zarzut. Zamiast operować konkretnymi sytuacjami i mówić o konkretnych przyczynach irytacji, przypisujemy pewne zdarzenia stałym cechom osoby. Do innych błędów możemy zaliczyć również osądzanie, krytykowanie, rozkazywanie, grożenie czy wycofywanie się. Niechybnie prowadzą one do eskalacji konfliktu i zablokowania jakiejkolwiek możliwości porozumienia.

W sytuacji prawdopodobieństwa zaistnienia konfliktu, nasz organizm i mechanizmy psychologiczne przygotowują się do ewentualnej obrony, ataku bądź ucieczki. Mechanizmy te, częściowo podświadome pozwalają na utrzymanie poczucia własnej wartości i samooceny na wysokim poziomie. Reagujemy automatycznie w sytuacjach zagrożenia naszego życia jak i w sytuacjach zagrożenia naszej samooceny, która jest dla nas równie istotna. Dlatego konflikty są nieuchronnym wynikiem zachodzących między ludźmi interakcji, a nieodłącznym element naszego życia, dzięki któremu możemy swobodnie funkcjonować w społeczeństwie i przeciwdziałać nieporozumieniom, jest komunikacja. Szkolenia czy warsztaty z efektywnej komunikacji mają na celu doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania, poprawnego przekazywania i odczytywania komunikatów werbalnych i niewerbalnych oraz wypracowania odpowiednich technik.
Pamiętaj, kluczem do rozwiązania każdego konfliktu jest
komunikacja, szkolenia mogą Ci tylko w tym pomóc!

 

Podziel się z przyjaciółmi przez:

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski