Jak przekonać nieprzekonanych - studium przypadku

 

 

 

 

Materiał poszerzający wiedzę po szkoleniu: Wywieranie wpływu i perswazja
 

Pewien specjalista, Adam, miał przedstawić na zebraniu zespołu rekomendację rozwiązania problemu trapiącego od jakiegoś czasu jego organizację. Mianowicie, ze względu na podjęcie się przez zarząd realizacji bardzo ambitnych celów, wzrosły oczekiwania wobec pracowników, co skutkowało stopniowym pogorszeniem się atmosfery w firmie i spadkiem efektywności. Wysoki poziom stresu przekładał się na relacje z ludźmi, pracownicy zaczęli mieć do siebie więcej pretensji, pogorszyła się współpraca.

Adam doszedł do wniosku, że rozwiązaniem problemu będzie stworzenie pracownikom miejsca w biurze, które będzie odskocznią od stresu, napięć i problemów. Pomyślał, że takie funkcje spełnia tzw. chillout-room (słyszał, że w niektórych firmach już to dobrze funkcjonuje), w którym będą gry komputerowe, gry planszowe, piłkarzyki, itp.
Zdawał sobie sprawę, że pomysł jest bardzo kontrowersyjny, bo przecież jest dwa razy więcej pracy, a on proponuje zabawę w godzinach pracy. Z drugiej strony pomyślał, że i tak ludzie siedzą po godzinach, a w dobrym nastroju będą mogli efektywniej pracować i współpracować. Był przekonany o słuszności swojego rozwiązania.

Musiał tylko do tego pomysłu przekonać innych.

Adam znając swoich współpracowników domyślał się, że 4 osoby poprą jego pomysł, a 4 sprzeciwią się. Po przedstawieniu rekomendacji, znając mechanizmy wywierania wpływu, zaprojektował kolejność zbierania informacji zwrotnych tak, by zmaksymalizować prawdopodobieństwo swojego sukcesu.

Poprosił o informacje zwrotne w następującej kolejności:

  • 1 osobę popierającą
  • 2 osoby przeciwne
  • 1 osobę popierającą
  • 2 osoby przeciwne
  • 2 osoby popierające

TWOJE ZADANIE: Projektując taką kolejność, Adam posłużył się 4 mechanizmami wywierania wpływu i perswazji. Jak sądzisz jakimi?

Podziel się z przyjaciółmi przez:

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski