EMCC przyznaje Europejską Nagrodę Jakości dla coachingu ICC

Prestiżowe wyróżnienie coachingu ICC

Z ogromną satysfakcją pragniemy poinformować, iż EMCC (Europejska Rada ds. Coachingu i Mentoringu) przyznała Europejską Nagrodę Jakości kursowi coachingu ICC pierwszego stopnia.
Kurs ten odbywa się w ponad 20 krajach, a uczestniczy w nim ponad 1000 osób rocznie. ICC jest jedną z siedmiu organizacji na świecie, które oferują szkolenia podstawowe zgodne ze standardem EQA.
International Coaching Certification Training to jedyne takie szkolenie w Polsce, które otrzymało to wyróżnienie!

Europejska Nagroda Jakości (EQA) EMCC przyznana coachingowi ICC

EQA jest niezależną nagrodą jakości przyznawaną dostawcom coachingu i mentoringu.

Jej uzyskanie świadczy o tym, że oferta lub kwalifikacje danego podmiotu spełniają surowe standardy europejskie w danym obszarze działalności zawodowej.
Nagroda ta cieszy się uznaniem na całym świecie. Stanowi ona integralny i zasadniczy krok na drodze do budowania wiarygodności i utrwalania statusu coachingu i mentoringu na świecie. EMCC ustanowiła nagrodę EQA dla podmiotów świadczących usługi szkoleniowe w zakresie coachingu/mentoringu, aby poświadczyć o ich kwalifikacjach zawodowych w ściśle określonych ramach odniesienia, opartych na formalnym uznaniu różnych poziomów szkolenia i doświadczenia.

Nagroda jakości została przyznana na okres 5 lat począwszy od 1 stycznia 2011 roku.

Nagroda jest wyrazem uznania dla doskonałego przygotowania oferty szkoleniowej spełniającej rygorystyczne normy jakości w zakresie:

 • Zawartości i struktury szkolenia
 • Koncepcji szkolenia
 • Procesu i przebiegu szkolenia
 • Doskonałego przygotowania trenerów
 • Oparcia na dobrych praktykach
 • Optymalnej równowagi między ćwiczeniem umiejętności, refleksją, modelami coachingowymi i planowaniem
 • Przejrzystymi procedurami oceny
 • Procedurami zapewnienia jakości


Europejska Nagroda Jakości jest:

 • wolna od wpływów dostawców coachingu i organizacji coachingowych,
 • przyznawana za wysoką jakość,
 • oparta na europejskich standardach jakości,
 • uznawana na całym świecie.

Co dla Ciebie oznacza nagroda EQA dla ICC?

 • Jeśli jesteś uczestnikiem kursu coachingu ICC:
  - pewność, że zawartość kursu stoi na wysokim poziomie jakościowym, jest użyteczna 
  i cieszy się uznaniem rynku, na którym będą pracować coachowie.
 • Jeśli jesteś Klientem coachingu ICC:
  - pewność, że Twój coach ICC został przygotowany do pełnienia swojej roli według programu szkolenia spełniającego wysokie wymogi jakościowe.
 • Jeśli jesteś specjalistą HR lub osobą odpowiedzialną za rozwój kadry:
  - możliwość wyboru najlepszego programu rozwoju własnych menedżerów i liderów pod kątem umiejętności coachingowych.


ICC była reprezentowana przez Lambent UK - firmę założycieli ICC i twórców programów szkolenia Intrenational
Coaching Certification I stopnia Josepha O’Connora i Andrei Lages.

Zobacz naszą ofertę ICC coachingu w Warszawie.

Autor: Mateusz Dąbrowski - coach ICC, trener, pscyholog, architekt kariery

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski