Szkolenia z zarządzania zespołem: metoda S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. to metoda, jakiej możesz nauczyć się podczas szkolenia z zarządzania zespołem. Co kryje się za tym szkolenia z zarzadzania zespolem skrótem? Pięć przymiotników określających sposób wyznaczania celów i delegowania zadań w zespole.
S - Specified, czyli precyzyjny. Pracownicy działają na wyższym poziomie, kiedy są proszeni o realizację specyficznych, konkretnych celów, niż wtedy gdy np. mówi im się, by „dali z siebie wszystko” lub „pracowali najlepiej, jak potrafią”. Złożone zadania warto dzielić na składowe i przedstawiać w sposób jasny i zrozumiały, np. „zwiększyć sprzedaż…”, „pozyskać nowych klientów na rynku X”. Kolejny krok w metodzie SMART, jaki poznamy podczas szkolenia z zarządzania zespołem to mierzalność (measurable). Jest niezbędna dla śledzenia rzeczywistych postępów w realizacji wyznaczonego zadania. Musimy więc określić dokładny parametr, który będzie podlegał obserwacji i okresowej weryfikacji. Najlepiej, aby ocena dokonywana była w konkretnych liczbach czy procentach, z pominięciem tak nieprecyzyjnych określeń jak: „znacznie lepiej”, „mniej” lub „więcej”. Należy bazować na konkrecie, np. „o 10% więcej w stosunku do wyników z ostatniego kwartału”.
Co jeszcze kryje się pod literami metody prezentowanej podczas szkolenia z zarządzania zespołem? A jak attractive/ambitious – atrakcyjny/ambitny. Cel powinien stanowić dla pracownika wyzwanie, skłaniać go do zastosowania wyższego standardu. Jeśli cel jest zbyt łatwy do uzyskania, nie przyniesie pracownikowi satysfakcji.  Z drugiej strony, jeśli stanie się zbyt trudny, pracownik odrzuci go jako nierealistyczny (Realistic – realny). Time-based – określony w czasie. Określenie terminów stanowi dla pracownika dodatkowy motywator. Wyznaczone terminy cząstkowe możesz potraktować jako „punkty kontrolne”, podczas których masz okazję zweryfikować starania pracownika, dostarczyć mu informacji zwrotnej i w razie potrzeby skorygować, wspomóc jego działania. Ważne by wyznaczać cele tak, by były one osiągane „na spokojnie”. Nie ma nic gorszego niż presja czasu i sfrustrowany, zestresowany pracownik. Oczywiście istnieją sytuacje gaszenia pożarów, kiedy zadania muszą zostać wykonane „na już”, „na wczoraj”. Jednak nie może stać się to regułą.

SMART to tylko jedno z narzędzi, jakie menedżerowie zdobywają podczas szkolenia z zarządzania zespołem. Warto je praktykować i rozwijać, ponieważ to od określania celów i wyznaczania zadań w dużej mierze zależy atmosfera w zespole, wydajność pracowników oraz sukcesy firmy.

 

Podziel się z przyjaciółmi przez:

AKTUALNOŚCI

Charyzmatycznym nie trzeba "być", wystarczy takim "bywać"...

 

Mateusz Dąbrowski: Niech inni zobaczą Twoją siłę!
Starając się zrobić na innych wrażenie, często osiągamy odwrotny efekt... Dowiedz się, co działa na ludzi, jak magnes!

... [czytaj dalej]
© copyright 4GROW 2010-2014
Oferta  Kontakt  O firmie  Zespół  Opinie  |  Tel. +48 505 574 723 | Adres: ul. Panieńska 9 lok. 16, 03-704 Warszawa
design: LUK | powered by YASNE | development: Mateusz Dąbrowski